Velkým přínosem z portfolia ­PERI je systém bednění DUO. Jedná se o systémové bednění nového typu, které vyniká nízkou hmotností, velkou únosností, a zvláště snadnou manipulací. Inovativní je nejen použitý materiál, ale mnohem více také celková koncepce. Tak lze za pomoci minimálního počtu různých systémových konstrukčních dílů efektivně osazovat bednění pro stěny, sloupy i stropy. Kromě panelů a bednicího pláště je vyráběna i většina příslušenství DUO z inovativního kompozitního materiálu z ­technopolymerů. V centru pozornosti vývojářů stála vedle materiálu zejména snadná manipulace s bedněním. Téměř všechny činnosti se systémem DUO lze provádět bez nářadí a pracovní postup je snadno pochopitelný. I méně zkušení uživatelé mohou s bedněním DUO pracovat rychle a efektivně. Tím, že se většina systémových konstrukčních dílů používá na stěny, sloupy i stropy, se zvyšuje i pracovní výkonnost.

Bednění DUO je vyrobeno z technopolymerů, které zajišťují vysokou odolnost proti vlhkosti i flexibilitu v produktovém designu.


Trvanlivost a stálost

Firma PERI se soustředila na výzkum technických polymerů, které jsou velmi robustní a trvanlivé. Tento systém splňuje aktuální požadavky na stavbě, kromě jiného také možnost betonáže při extrémních teplotách. Jedná se o plastové bednění, které obstojí především trvanlivostí a změnou vlastností v extrémních teplotách. Další neocenitelná vlastnost tohoto bednění je, že nedochází ke korozi materiálu.

Jednoduchost montáže

Uživatel bednění DUO používá na stavbě pro spojování bednicích panelů pouze jeden díl – klip DUO. Snadná ovladatelnost a jednoduchost montáže je další velkou výhodou pro uživatele. Panely DUO lze osadit svisle, ale i vodorovně. To minimalizuje kromě investičních a logistických nákladů i výdaje na školení personálu, které firma PERI svým zákazníkům nabízí.

Snadná údržba, doprava a skladování

Technopolymerové bednění je snadno čistitelné. Po odbednění stačí panely bednění ostříkat vodou pomocí vysokotlakého čističe. Bednicí panel je opatřen deskou, která má při šetrném užívání dlouhou životnost. Nová deska je k dispozici pro všechny velikosti panelů a lze ji snadno a rychle vyměnit přímo na staveništi. Menší škrábance nebo rýhy na povrchu desky se dají opravit s pomocí speciální tavné pistole.
Panely bednění DUO jsou skladovány podobně jako ostatní panelové systémy v deseti vrstvách na dřevěných paletách nebo v paletových příložkách. Malé díly jsou ukládány do mřížových palet. Objem a hmotnost jednotlivých dílů umožňují dopravu menšími nákladními vozy nebo dodávkami, což se příznivě projeví zejména na ceně za dopravu. Lehké díly mohou být nakládány a vykládány také ručně bez použití jeřábu.

Ekologie

Bednění DUO je stoprocentně recyklovatelné. Firma PERI umožňuje svým zákazníkům vracení starých panelů do nájemních skladů firmy PERI v Jesenici a v Prostějově, odkud jsou posílány zpět do výrobního závodu ve Weißenhornu, kde je provedena recyklace a recyklát je znovu použit pro výrobu nových prvků bednění DUO.

Montáž bednění stropu je prováděná kompletně ze zabezpečeného místa.


Bezpečnost

Panely jsou malé a vhodné pro ruční manipulaci. Se systémem DUO je bednění stropů prováděno bezpečně zdola. Panely se zavěsí a vyzdvihnou s pomocí pracovní vidlice. Není nutné používání žádných prostředků pro ochranu proti pádu z výšky.

Snadné plánování s PERI QuickSolve

Firma PERI vyvinula speciální aplikaci pro rychlé a snadné plánování jednoduchých půdorysů. Uživatel zadá v několika krocích informace o svém stavebním projektu a získá přesné stanovení taktů a vygenerování optimálního návrhu bednění i s výpisem prvků. Tato aplikace je přístupná z webových stránek firmy PERI v sekci produkty.

Snadné plánování s aplikací PERI QuickSolve.Marketingové akce s montáží stropního bednění


Na českém stavebním trhu je spousta malých staveb, které vyžadují rychlý návrh stropního bednění. Po konzultacích s manažery odbytu začala firma PERI v tomto roce s organizováním marketingových akcí zaměřených na montáž stropního bednění DUO přímo na stavbě. Cílem těchto akcí je seznámit se systémem a jeho přednostmi co nejvíce zákazníků a zároveň získávat zpětnou vazbu od zkušených tesařů, kteří se na stavbách pohybují.
V další části článku přinášíme rozhovor s panem Stanislavem Juráškem z firmy EKON ST, která spolu s firmou PERI připravila ukázku montáže stropního bednění DUO na stavbě rodinného domu v Lukově u Zlína.

Stanislav Jurášek, jednatel, EKON ST spol. s r.o.


Pane Jurášku, představte nám prosím firmu EKON ST.

Jako rodinná stavební společnost působíme na českém stavebním trhu již 25 let. Působíme zejména v oblasti výstavby občanských a bytových staveb a staveb pro výrobní a skladovací užití. Portfolio našich zákazníků tvoří nejen veřejné subjekty v rámci veřejných zakázek, ale rovněž zákazníci ze soukromého sektoru, z nichž mnozí se na nás, pro naši potěchu, opakovaně obracejí. V rámci rozšíření našich služeb provozujeme půjčovnu bednění, viz naše webové stránky www.pujcovnaduo.cz, kde nabízíme pronájem bednění systému DUO včetně zajištění kompletního servisu od návrhu sestavy až po technickou podporu přímo na stavbě. Necílíme přitom pouze na stavební dodavatele, ale snažíme se být nápomocni rovněž u drobných stavebníků, kteří staví svépomocí a ocení výhody tohoto systému.

Univerzální podpěrná hlava DFH je vhodná pro nasazení na všechny běžné ocelové stojky.


Kdy a čím vás zaujalo bednění DUO?

S bedněním DUO jsme přišli prvotně do kontaktu na vlastních stavbách a vyzkoušeli ho i na náročnějších konstrukcích s požadavkem na pohledový beton s jasně definovaným spárořezem. Právě mnohostranné použití bednění DUO na stropní konstrukce, stěny, sloupy a základy umožňuje například velmi efektivní přechod spárořezu ze stěny na strop apod. Navíc polymerový plášť bednění v kombinaci s vhodným separačním prostředkem umožňuje dosáhnout velmi hladkého povrchu betonu s minimální tvorbou pórů.
Největší výhodou bednění DUO je ovšem jeho nízká hmotnost a jednoduchost montáže, kde montáž zvládne u staveb svépomocí bez nadsázky děda s vnukem. Přitom velké množství promyšlených doplňků od rohových prvků a kotev přes doplňující či multifunkční panely až po doplňkové profily, konzoly a sloupky pro bezpečnou betonáž předurčuje toto bednění k opravdu širokému rozsahu nasazení. Nadšení z tohoto produktu bylo u nás natolik velké, že jsme se ve spolupráci s firmou PERI rozhodli nabídnout bednění DUO ostatním stavebníkům a dodavatelům formou půjčovny.

Montáž stropního bednění DUO na stavbě rodinného domu v Lukově u Zlína.


Jak se k systému DUO vyjadřují vaši zákazníci?

Jako půjčovna dbáme samozřejmě také na zpětnou vazbu od našich zákazníků a ptáme se, jak byli se systémem a jeho montáží spokojeni. Časté odpovědi, že bednit se systémem DUO je pecka, koncert či jedna báseň mluví za vše.

V čem vidíte další výhody systému DUO?

I přes svou nízkou hmotnost je bednění velmi robustní a odolné. Díky nesavému povrchu navíc snadno čistitelné, a pokud se stane, že dojde k poškození panelů ze strany zákazníka, tak lze obvykle bez problémů opravit. Samotné díly jsou navíc velmi skladné a je možné je snadno přepravovat v běžných dodávkách či přívěsných vozících za osobním autem.

Systémové konstrukční díly váží méně než 25 kg a lze je přemísťovat bez pomoci jeřábu.


Jak se vám daří získávat nové zákazníky?

Snažíme se neustále vycházet zákazníkům vstříc a pružně reagovat na jejich speciální požadavky a případné podněty k vylepšení služeb. Na našich internetových stránkách máme spuštěný první online shop na pronájem systémového bednění u nás. Zde si může zákazník sám nakonfigurovat sestavu se zadáním požadované délky nájmu a zboží přímo objednat. V případě dlouhodobějšího nájmu či rozsáhlejší poptávky cenu ještě optimalizujeme mimořádnou slevou. Samozřejmě je možné se na nás obrátit přímo s dodáním výkresů samotné bedněné konstrukce a my následně zpracujeme cenovou nabídku včetně návrhu bednění a vyhotovení kladečského plánu sestavy.
Mezi naše služby patří rovněž technická podpora přímo na stavbě a podrobné zaškolení v naší půjčovně v Holešově. Spolu s pronájmem bednění nabízíme také prodej spotřebního mate­riálu, např. odbedňovacích olejů, distančních trubek, kónusů, zátek, bednicích překližek, prvků pro armování apod., abychom zákazníkovi zajistili dostupnost veškerých prvků na jednom místě. K dispozici máme rovněž vlastní dopravu bednění na staveniště a za zmínku stojí určitě nabídka samotné montáže bednění přímo pro zákazníka. Tuto službu je ale nutné poptávat s dostatečným předstihem.

Chtěl byste se s námi podělit o nějaké další zkušenosti?

Určitě doporučuji každému, kdo se chystá bednit jakoukoliv betonovou konstrukci a nemá s tím mnoho zkušeností, aby si našel trochu času a navštívil nás v naší půjčovně, kde mu rádi vysvětlíme a předvedeme veškeré výhody práce s bedněním DUO. Dramatické zvýšení cen dřevěných stavebních materiálů, železa a oceli a jejich nedostatek na trhu předurčuje bednicí systémy z kompozitních materiálů k nejlepším řešením v oblasti bednění betonových konstrukcí u menších a středních staveb. A co je důležité, pro svou nízkou hmotnost je s nimi opravdu radost pracovat.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický