Výběr projektů probíhá ve dvou krocích. Nejprve s použitím rotačního systému, aby byly zohledněny názory lidí z různých zemí a kultur. Vytvořená porota rozhodne o užším výběru 50 nejvíce inovativních projektů. V letošním roce jsou členy této poroty tři architektoničtí novináři Anneke Bokern z Nizozemska, Christian Holl z Německa a Andres Kurg z Estonska.

V rámci soutěže Brick Award je pět kategorií a v každé z nich bude udělena cena dané kategorie. Kromě toho bude vyhlášen celkový vítěz.

„Hodnoticími kritérii jsou inovativní design a architektonický koncept, obratné a novátorské použití cihel i architektonická kvalita z hlediska estetické hodnoty, tvaru a konfigurace projektu. Zvláštní pozornost je rovněž věnována vhodnosti projektu pro zamýšlený účel, typ budovy a kulturní kontext, i aspektům udržitelnosti a energetické účinnosti,“ vysvětluje Heimo Scheuch, CEO společnosti Wienerberger AG.

Vítěze vybere porota složená z těchto pěti architektů s mezinárodním renomé:
• Ingrid van der Heijden/Nizozemsko, architektka a zakládající partnerka firmy Civic Architects
• Jesper Gottlieb/Dánsko, architekt a zakládající partner firmy Gottfried Paludan Architects, vítěz ocenění Brick 20 Award za projekt City Archive Delft
• Tina Gregorič/Slovinsko, architektka a zakládají partnerka firmy Dekleva Gregorič Architects, profesorka architektury na Technické univerzitě ve Vídni
• Wilfried Kuehn/Německo, architekt a zakládající partner firmy Kuehn Malvezzi, kurátor a spisovatel
• Brigitte Shim/Kanada, architektka a zakládající partnerka firmy Shim-Sutcliffe Architects v Torontu, členka fakulty architektury (Daniels Faculty of Architecture, Landscape and Design) na Torontské univerzitě

Vítězné projekty v pěti kategoriích: Příjemný domov, Společné bydlení, Sdílené společenské / veřejné prostory, Společná práce a Inovace / novátorské projekty a celkový vítěz budou vyhlášeni v červnu 2022 na oficiálním slavnostním ceremoniálu Brick Award ve Vídni.

Všechny vybrané projekty budou zveřejněny v knize Brick 22 v létě 2022.

Další informace o soutěži Brick Award naleznete na wienerberger.cz/brick-award/.