Fixní a flexibilní výplně

Jde vlastně o ty nejflexibilnější výplně, ať již jsou v provedení standardním nebo s posuvem či shrnováním. Jejich výhodou jsou nízké pořizovací náklady, rychlá instalace a široká paleta využití – od drobných technologických prostupů do budov až po přehrazení celých hal či jeřábových drah. Montáž je ve většině případů možná u všech stavebních dispozic, a to v jakékoliv fázi života stavby.


Výhody otvorových výplní z měkčeného PVC

Lamelová clona se skládá z průhledných plastových pásů, které se různě překrývají. Procento překrytí, šířku a tloušťku lamely a způsob uchycení je vhodné konzultovat s dodavatelem výrobku. Vhodným nadimenzováním dosáhnete optimálního účinku clony. V podstatě mají tyto „stripy, plenty, portaflexy“ (jak bývají občas rozmanitě označovány) zajistit ochranu tří prvků – pracovníků,  majetku (tj. zboží, materiálů, technologií apod.) a kapsy majitele (od úspor za zbytečně vyvětrané drahé teplo až po ušetřené finance jinak vynaložené na řešení následků řady problémových oblastí).

Hlučnost - preventivní opatření na snížení hlučnosti strojních zařízení jsou ze zdravotního hlediska nejúčinnější a v souhrnu z pohledu zaměstnavatele i nejlevnější. Kromě účinné ochrany zdraví se příznivě projeví zlepšením pracovních podmínek a vyšší produktivitou práce. Vedle nižších pořizovacích nákladů oproti akustickým obkladům je výhodou i jejich flexibilita – s novým uspořádáním pracoviště lze dispozici průhledné žaluzie snadno změnit.

Osvětlení - pomocí průhledných clon se využívá přirozené venkovní světlo, které je zdarma. Umělé světlo je klidné, monotónní. Nejoptimálnější jsou prostory se sdruženým osvětlením, kde významnou roli hraje denní složka. Instalací průhledných pásů se vytváří zraková pohoda, nedochází k náhlým oslňováním při východu z budovy a spoří se náklady na osvětlení. S tímto dalším prosvětlením prostor omezujete růst únavy zraku a tím celé nervové soustavy.

Omezení UV záření - tmavě tónované PVC s UV filtrem chrání svářeče. Vysoké oslnění může zcela znemožnit  zrakové  vnímání, způsobit ztrátu orientace. Tmavé  zbarvení  lamel zabraňuje pronikání nebezpečných ultrafialových paprsků  a  zároveň  zachovává vizuální kontakt. Clony zároveň slouží jako mechanická ochrana před jiskřením při obrušování.

Omezení UV záření - tmavě tónované PVC s UV filtrem chrání svářeče


Prašnost
- průhledné či barevné pásy se vhodně nadimenzují pro daný otvor (tj. šířka a tloušťka lamel) a poté zabraňují proudění či víření vzduchu. Omezují prašnost venkovních skládek materiálu (uhlí, štěrk, popel, piliny, posypový materiál). Své uplatnění najdou i na pásových drahách, kde např. snižují prašnost přesypů. Užitek clony přináší i v interiérech, kde oddělí provozy s různými nároky na čistotu (viz úvodní foto).

Bezpečnost práce - letošní rok je z pohledu bezpečnosti práce výrazně ovlivněn celosvětovou pandemií COVID-19. Ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů jsou kladeny podstatně vyšší požadavky na hygienu pracovišť. Jedním z opatření je minimalizace přímého styku mezi lidmi. Často je však nutné zachovat vizuální kontakt a možnost komunikace. K tomu napomáhají pevné přepážky z plexiskla či polykarbonátu, ale také průhledné plastové clony.  Dále clony slouží jako obrana před okamžitou škodou na zdraví (odlétávání pevných částic, stříkání tekutin, prudké nápory vzduchu) nebo chrání před plíživým ohrožením dlouhodobé fyzické a psychické pohody (průvan, chlad nebo naopak odpadové teplo).

Omezení dalších nežádoucích prvků - může se jednat o nepříznivé proudění vzduchu, úniky pachových látek, šíření nežádoucích výparů či vnikání hmyzu nebo ptactva. Clony dobře zabraňují vnikání deště či sněhu. A to nejdůležitější na konec – mají nezastupitelné místo v místech s velkou frekvencí průchodů a průjezdů, kde zajišťují tepelné úspory.

Služby nabízené firmou Portaflex jsou komplexní. Vedle bezplatného zaměření a technické konzultace obsahují dopravu a montáž na místě. V případě starších nefunkčních clon či kyvných vrat lze zajistit demontáž a ekologickou likvidaci stávajících výplní. Samozřejmostí je i oprava u plastových clon od jiných dodavatelů, kteří již neexistují nebo nechtějí své problémy řešit. Kmenoví firemní zákazníci zase oceňují více než dvacetiletý výrobní archív, kde lze dohledat i ty nejmenší zakázky.

Ing. Petr Ďásek, Portaflex s.r.o., www.lamelove-clony.cz