Patří mezi nejvýznamnější hráče na světovém trhu, ve zmíněných oborech zavádí nové technologie i design výrobků založený na potřebách uživatelů a filozofii nazvané Sense and Simplicity. O společnosti i o jejím působení v České republice nám sdělil více General Manager Professional Lighting Solutions Philips Česká republika, s.r.o., pan Chris Kemna.

Pane Kemno, mohl byste, prosím, našim čtenářům přiblížit společnost Philips, její historii i současnost?
Základy společnosti položili v roce 1891 pánové Anton a Gerard Philipsovi, když v Eindhovenu založili firmu Philips & Co. Ta začala vyrábět žárovky s uhlíkovým vláknem a na přelomu století již patřila mezi největší evropské výrobce. V roce 1918 uvedl Philips na trh 1. rentgenovou lampu a rozšířil tak svou činnost do oblasti zdravotní péče. Oblast spotřebního zboží se otevřela v roce 1925 vynálezem první elektronky a následně i prvního rádia. To zaznamenalo takový úspěch, že do konce roku 1932 se stal Philips největším výrobcem rádií na světě. Následoval vývoj a výroba prvních televizí, holících strojků, audiokazet, úsporných žárovek, kompaktních disků CD nebo přehrávačů DVD. Na začátku 21. století si ale společnost stále více uvědomovala, že pro řadu lidí není nic víc než jen výrobce spotřební elektroniky. Začala proto budovat trochu jiný image značky a v roce 2004 představila novou filozofii nazvanou "sense and simplicity”, což vyjadřuje odhodlání vždy jasně pochopit potřeby, přání a touhy spotřebitelů a nabízet jim progresivní a nová řešení. V září 2007 oznámil ­Philips svůj nový strategický plán ­Vision 2010, který si dává za cíl společnost dále rozvíjet při současném zvýšení její rentability. Součástí této strategie bylo také zjednodušení organizační struktury Philips do podoby tří sektorů: Health­care, ­Lighting a Consumer Lifestyle (Zdravotní péče, Osvětlení a Životní styl spotřebitelů). Díky těmto krokům je Philips odhodlán vybudovat nejvýznamnější značku na trhu v oblasti zdraví a životní pohody spotřebitele (Health and Well-Being).

Mohl byste nám Philips ještě trochu více přiblížit pomocí čísel?
Společnost má centrálu v Nizozemí a ve více než 100 zemích celého světa zaměstnává zhruba 104 000 lidí. Její tržby za rok 2009 dosáhly částky 23,2 miliard eur. Z toho 37 % připadá na sektor Životní styl spotřebitelů, 34 % na sektor Zdravotní péče a 29 % na Osvětlení. Zajímavostí přitom jistě bude i to, že v sektoru Osvětlení pracuje největší počet 51 700 zaměstnanců. Takřka všechny továrny na výrobu složitějších výrobků v tomto sektoru jsou na území Evropy, převážně v Nizozemí, Belgii, Francii nebo Polsku. Standardní žárovky vyrábíme také v Asii, ale i ty podléhají naší důkladné kontrole a jejich kvalita odpovídá kvalitě značky Philips. Progresivní povahu společnosti velmi dobře ilustruje na 60 000 registrovaných patentů, jsme držitelem přibližně 29 000 registrovaných obchodních značek, máme 43 000 práv k designu a 2 000 názvů domén. Možná si to někdo neuvědomuje, ale Philips je také stále jediným západoevropským výrobcem elektronických přístrojů jako jsou televize, videorekordéry, MP3 přehrávače, přehrávače DVD apod. Všechny zbylé značky mají své sídlo v Asii.

Jaká je pozice společnosti Philips na trhu ve světě?
Jsme největším dodavatelem žárovek v Evropě, Jižní Americe a v Asii/Tichomoří a druhým největším dodavatelem těchto výrobků v Severní Americe. V oblasti osvětlení pro automobily jsme jedničkou v Evropě, Jižní Americe, Japonsku a Asii/Tichomoří. Zároveň jsme i největším světovým dodavatelem výrobků pro domácí zdravotní péči a jedničkou v segmentech monitorovacích systémů, automatických externích defibrilátorů, kardiologického ultrazvuku a kardiovaskulárního rentgenu. Jsme světovou jedničkou na trhu s elektrickými holícími strojky a výrobky pro muže sloužícími k holení a zastřihávání vlasů. Patříme mezi nejvýznamnější světové značky na trhu s plochými televizory.

Pojďme se teď trochu více věnovat sektoru Osvětlení. Co vše zde nabízíte?
Svým zákazníkům nabízíme komplexní řešení a aplikace pro profesionální i spotřebitelské trhy. Potřeby související s osvětlením dokážeme řešit jak v interiérech jako jsou domácnosti, obchody, kanceláře, školy, hotely, továrny a nemocnice, tak i v exteriérech veřejných míst, obytných celků, sportovních arén nebo stadiónů. Pro řidiče zajišťujeme pomocí osvětlovací techniky bezpečný provoz na silnici, ať již se jedná o osvětlení automobilů nebo ulic a silnic. Kromě výše uvedeného vytváříme systémy světelných dekorací v rámci architektonických projektů a programů estetizace měst. Jako příklad by zde bylo možno uvést třeba osvětlení Eiffelovy věže energeticky úspornými žárovkami nebo v České republice osvětlení zámku v Dolní Rožínce.

Jak jste byli spokojeni s hospodářskými výsledky sektoru Osvětlovací techniky v loňském roce ve světě a u nás?
Sektor Osvětlení ve světě ztratil vloni zhruba 10 % obratu, což vzhledem k celosvětové hospodářské krizi není tak hluboký propad. Je potřeba to ale trochu rozčlenit. V severní Evropě zůstaly hodnoty prodeje stejné jako v roce 2008, v jižní Evropě byl propad trochu větší. V České republice jsme se pohybovali mírně nad hranicí 10 %. Zkušenosti z prodeje nám říkají, že vývoj v tomto sektoru v České republice je podobný jako vývoj v západní Evropě a podobá se třeba Německu. Do roku 2008 zde byly nárůsty obratů každoročně obrovské, a to mnohem více v oblasti špičkové kvality než standardního zboží. Lidé zde vědí, co je to kvalita a mají o ni zájem. Na začátku tohoto roku zatím ještě nevidíme žádné velké investice do výstavby nových kancelářských center nebo do bytové výstavby, takže rok 2010 bude ještě hodně složitý. V druhé polovině roku však již očekáváme oživení a do budoucna zde vidíme obrovský potenciál. Očekáváme každoroční nárůsty prodeje o 5-6 %, čehož v západní Evropě již nelze dosáhnout. I na zdejším trhu jsme v oblasti osvětlení jasnou jedničkou a celkově jsme s dosavadním vývojem velice spokojeni.

Na jaké referenční stavby z poslední doby v České republice byste nás rád upozornil?
Určitě na bývalý obchodní dům Máj v Praze na Hlavní třídě. Majitel objektu, firma TESCO, vloni přistoupil k celkové rekostrukci interiérů obchodního domu s cílem vytvořit nové obchodní centrum odpovídající dnešním požadavkům zákazníků i jejímu prestižnímu umístění. Návrh osvětlení vypracovala britská firma Lighttecnica a samotnou realizací byl pověřen Philips. Osvětlovací soustava je tvořena přímými svítidly "downlight", bodovými svítidly s halogenidovými výbojkami MasterColor 20, 35 a 70 W a zápustnými svítidly Rotaris s kruhovými zářivkami TL5 60W. Pro barevné osvětlení jsou použita svítidla LED a řídící systém umožňuje nastavit přesnou barvu podle požadavku interiéru. Celý systém umožňuje programovat barvu osvětlení dle nálady i okamžitých požadavků a je přitom extrémně úsporný. Hodnota příkonu se pohybuje od 17,1 v přízemí po 36,3 W/m2 v 2.patře. Lze říct, že obchodní dům Máj prošel významnou přeměnou v moderní nákupní centrum MY a osvětlení v tom hrálo velmi významnou úlohu. Z dalších zajímavých staveb bych jmenoval třeba dynamické osvětlení golfového klubu v Hostivaři. Na tento zajímavý projekt byla použita Svítidla ColorBlast 12 Powercore, umožňující dosáhnout nezměrné množství barevných kombinací, a to opět díky technologii LED. Nesmírně zajímavými projekty osvětlení byly ale také Spilberk Office Centrum v Brně, zámek v Dolní Rožínce nebo Nová radnice na Mariánském náměstí v Praze.

Co považujete v oblasti osvětlení za největší novinku a kam se, dle vašeho úsudku, bude tato oblast v nejbližší době ubírat?
Jednoznačně to bude osvětlení na bázi technologie LED (Light Emitting Diode - světlo vyzařující dioda). Tato LED dioda, jako taková, je známá již několik desítek let, avšak v posledních letech dosáhl světelný výkon těchto unikátních zdrojů takových parametrů, že přínosy již začaly převažovat nad nevýhodami a světelné produkty založené na bázi LED se staly plnohodnotnou náhradou klasických zdrojů světla. Mají stejný tvar jako běžně používané světelné zdroje a lze je použít v domácnostech, nákupních střediscích, módních domech nebo jako veřejné osvětlení ulic či dálnic. Ve srovnání s kompaktními zářivkami nebo klasickými či halogenovými žárovkami však mají řadu výhod a navíc přináší něco, co můžeme v oblasti osvětlování považovat za naprostou revoluci - možnost jednoduše a účinně měnit barvu vyzařovaného světla. Vývoj zašel již tak daleko, že umíme pomocí LED technologie vytvořit ranní světlo, denní světlo nebo večerní světlo, aniž by třeba do místnosti pronikalo skutečné světlo zvenčí. A to je pro zdraví a vnitřní rovnováhu člověka velice důležité. Dokážeme už také kontrolovat osvětlení celé místnosti. U okna můžeme použít osvětlení slabší než ve středu místnosti nebo v rozích a tímto způsobem dokážeme optimalizovat osvětlení celé místnosti s okamžitou úsporou energie až 20 %. Tohle je budoucnost osvětlovací techniky a podle našich odhadů by tato technologie měla do 10 let nahradit 80 % všech současných svítidel.

To je opravdu velice zajímavé. Co byste nám řekl ještě na závěr našeho rozhovoru?
Je celosvětově dokázáno, že osvětlení domu spotřebuje 20 % veškeré energie. Přesto se ale většina investorů zajímá mnohem více o vytápění nebo klimatizaci a světlo opomíjí. Je to určitě škoda, protože používáním energeticky úsporných osvětlovacích systémů by bylo možné zásadně snížit celosvětovou spotřebu energie, snížit objem škodlivých emisí CO2 v ovzduší i uspořit spoustu peněz. Společnost Philips nabízí v oboru osvětlovací techniky veškerá možná energeticky úsporná řešení. A obzvláště v LED technologiích máme dost velký náskok před ostatními. Začali jsme s nimi již před rokem 2000 společně s firmou Lumileds, která ale po nějaké době neměla zájem v této činnosti pokračovat. Philips proto odkoupil celý její podíl a postupně začal kupoval i další společnosti, které se touto technologií nebo softwarem k ní zabývali. Nyní máme, jako jediní na světě, kompletní ucelenou řadu LED technologii pod jednou střechou. A to je obrovská výhoda. Nejde tady totiž pouze o prostou výrobu LED diod. Především je potřeba velice dobře rozumět světlu a tady má Philips tu opravdu nejdelší tradici ze všech.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí.

Ing. Miroslav Bindač


Philips Česká republika, s.r.o. Lighting
Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, tel.: 233 099 300
www.lighting.philips.cz