Novinka je určena k postřiku ulic, silnic a dalších povrchů vodou pod vysokým tlakem. Snadno připojitelná konstrukce s možností okamžitého uvedení do provozu je velmi jednoduchá a spolehlivá. Čistič připojíte k nakladači Bobcat snadno a můžete začít ihned pracovat.

Kompaktní rozměry nového příslušenství zaručují maximální účinnost a zjednodušují požadavky na přepravu. Přední rozstřikovač je navíc nastavitelný a můžete jej přizpůsobit libovolnému typu práce.


Široký rozsah použití

K dispozici jsou tři rozdílné modely – 250S, 250M a 250L – určené pro různé nakladače Bobcat a splňující konkrétní podmínky pro řadu variabilních použití tohoto příslušenství. Mezi ně patří:

- silniční a stavební práce,
- dezinfekce na ochranu proti onemocnění Covid-19 a všechny další druhy dezinfekce,
- čištění městského mobiliáře v parcích a ulicích,
- údržba železnic, mostů a tunelů,
- čištění hospodářských stavení jako jsou stáje, kravíny, drůbežárny apod.
- čištění různých druhů strojů a techniky.

Daniele Paciotti, produktový manažer pro příslušenství, Doosan Bobcat EMEA, říká: „Bobcat nyní nabízí vysokotlakový čistič, který zajišťuje snazší a účinnější čištění ulic, dopravních značek i parkového vybavení, než kdy dříve. Pokud není místo přístupné pro větší specializované stroje nebo pokud je nutné povrch vyčistit mechanicky, je nejlepším řešením nový vysokotlakový čistič v kombinaci s nakladači Bobcat. Vynikajících výsledků lze dosáhnout i při čištění fasád a střech, odstraňování nečistot, mechu či lišejníků.“


Nové příslušenství je všestranné, obsluha může rozstřikovač ovládat z kabiny nebo použít hadici s ruční pistolí pro přesnější čištění tlakovou vodou nebo dezinfekci různých předmětů.

Daniele Paciotti dodává: „Stříkací pistole s 20metrovou hadicí navinutou na cívce umožňuje snadný přechod od čelního rozstřikovače k ručnímu mytí, které nabízí alternativní řešení čištění vstupních dveří, rohů, soch, strojů, automobilů, laviček, dopravních značek či jakýchkoli špatně přístupných prostorů.“

Model vysokotlakého čističe 250S je určen pro smykem řízený nakladač Bobcat S100. Dalším v řadě je model 250M, který je schválen pro použití se všemi modely smykem řízených nakladačů Bobcat od S450 po S650 a také s pásovými nakladači T450, T590 a T650. Třetí model s označením 250L je určen k použití se smykem řízenými nakladači S630, S650, S770 a S850 a kompaktními pásovými nakladači T590, T650, T770 a T870. Použití vysokotlakových čističů vyžaduje, aby všechny nakladače s výjimkou modelu S100 byly opatřeny sadou ovládání příslušenství Bobcat, která je standardní součástí vybavení strojů s vysokým průtokem.

Nový vysokotlakový čistič pro nakladače Bobcat

Přenos hydraulického výkonu do tlakové vody

V úzké spolupráci s dodavatelem, finskou společností Dynaset, nyní Bobcat poskytuje vysokotlakový čistič, který je jednoduchý a přitom velmi účinný. Čistič přeměňuje hydraulický výkon nakladače na tlakovou vodu bez jakékoli ztráty výkonu. Jednoduchost je rovněž klíčem ke snadnému používání a nízkým nárokům na údržbu, což vede k menším odstávkám a vyšší provozuschopnosti tohoto příslušenství.

Mezi další vlastnosti stroje patří plovoucí zavěšení předního kola, díky kterému je práce s vysokotlakovým čističem plynulejší a rychlejší. Kromě snadného používání nabízí rovněž jednoduché čištění a rychlejší i bezpečnější práci. Vysokotlaký čistič nepoužívá žádné rotující součásti, je kompaktnější a proto i odolnější a má nižší požadavky na údržbu.

Další informace o společnosti Doosan Bobcat a jejích produktech naleznete na webu bobcat.com nebo přímo na bobcat.cz - webu distributora pro ČR, společnosti Bobcat CZ, a.s.