K tomu, aby se dalo těmto situacím předcházet, slouží celá řada bezpečnostních opatření a zabezpečovacích pomůcek. Musíme uznat, že důležitost bezpečnosti na stavbách se stává stále více sledovaným a diskutovaným tématem, tak jak je to běžné v ostatních evropských zemích.

Jedním z prostředků, jak zvýšit bezpečí pracovníků na stavbách, a to zejména ve výškách, je použití ochranných sítí. U nás tyto produkty nabízí firma Berger-Huck s.r.o., která zde zastupuje německou firmu Huck. Sortiment společnosti je velmi široký a pro oblast stavebnictví jsou určeny zejména tyto produkty: záchytné sítě proti pádu, boční ochranné sítě na lešení, clony a plachty na lešení, lana pro stavební sektor, stavební plůtky, ale i další speciální produkty pro stavební a průmyslové využití.

Mnozí podnikatelé ve stavebnictví již objevili užitečnost a praktičnost záchytných sítí. Jednou sítí lze přepnout velké plochy a pracovníci tak získají plnou volnost pohybu. Po montáži sítě jsou zajištěny veškeré pracovní a dopravní postupy, což umožňuje bezproblémovou a rychlou práci. Zaměstnavatelé, kteří mají zkušenosti s nasazením záchytných sítí, uvádí, že se jejich pracovníci cítí nad napjatou sítí bezpečněji a jejich práce bývá efektivnější a tím šetří náklady firmy. V případě, že by přece jen došlo k pádu dělníka, dopad do sítě proběhne z důvodu pružnosti bezuzlové sítě a jejímu měkkému povrchu velmi příjemně, takže dělníkovi nehrozí sebemenší nebezpečí poranění. Záchytné sítě jsou vyráběny ve standardních i atypických rozměrech v uspořádání s čtvercovými i kosočtvercovými oky. Liší se také možnost upínání ke konstrukci, resp. bodu zavěšení. Zavěšení probíhá pomocí závěsných lan, jistících karabin, smyček nebo závěsných ok.

Jaké jsou přednosti záchytných sítí?

1. Na rozdíl od zajištění pomocí lana pracovníkovi zůstává plná volnost pohybu.
2. Jedná se o souhrnnou bezpečnost při všech pracovních a přepravních krocích v zajištěném prostoru.
3. Padající osoby jsou vzhledem k možnosti velké plastické deformovatelnosti sítě zachyceny měkčeji, než při zajištění lanem.

Všechny ochranné sítě firmy Berger-Huck podléhají stálé kontrole managementu kvality dle normy ISO 9001. Dodržování norem je u produktů, které mají sloužit pro ochranu lidského zdraví na stavbě, mimořádně důležité. Aby bylo zajištěno, že síť vyhoví požadavkům na ochranu osob, musí tato splňovat požadavky produktové normy EN 1263-1. Společnost Berger - Huck je připravena zájemcům předložit podrobné montážní pokyny záchytných sítí. Jak již bylo řečeno, společnost Berger - Huck dodává na český trh nejen horizontální záchytné sítě proti pádu, ale také boční ochranné sítě pro použití na lešení a sítě pro ochranu okrajů střech. Při pokládání trapézových plechů, ale i při jiných pracích na střeše v halách je totiž vedle zajištění před pádem směrem dovnitř (do stavby) problémem také zajištění okrajů střechy směrem ven. V neposlední řadě nabízí firma sítě a plachty na ochranu před prachem a padajícími drobnými předměty. Ty lze velmi snadno a rychle namontovat na lešení.

Více informací o produktech mohou zájemci získat na internetových stránkách www.berger-huck.cz nebo je možné zaslat cca 50 stránkový katalog sítí včetně veškerého příslušenství pro oblast stavebnictví.


Berger - Huck s.r.o.
Vanišova 552
533 74 Horní Jelení
tel.: 466 673 306
fax: 466 673 305
e-mail: info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz