V letošním roce slaví významné výročí 25 let od svého založení, což je jistě událost hodná menšího bilancování. Navštívili jsme proto jednatele společnosti, Ing. Jiřího Blažka, a položili mu několik otázek.

Pane inženýre, řekněte, prosím, našim čtenářům něco o historii a vzniku firmy PCV Alfa.

Firma byla založena koncem roku 1994 a vznikla tak, jak to většinou bývá, když se náhodou potkají lidé, kteří si rozumí a nějakým způsobem se dobře doplňují. Stejné to bylo i v případě naší firmy, když jsme ji zakládali společně s kolegyní Leontínou Lackovičovou. Ta pracovala dlouhou dobu v zásobování ve společnosti Vítkovické stavby a byla člověkem z oboru, který tuto práci vykonával profesně v podstatě celý život. Měla spoustu potřebných kontaktů a dodala firmě obchodní know-how. Já jsem od počátku 90. let, jako fyzická osoba, dělal firemní IT správu a ekonomické poradenství, takže jsem k tomu nápadu mohl přidat know-how softwarové, organizační a ekonomické. Tím, že jsem tehdy navíc ještě programoval mimo jiné i software pro realitní kanceláře, měl jsem zde dobré kontakty a ty nám pomohly zajistit první prostory pro naše začínající podnikání. V našich začátcích jsme sídlili v pronajatých prostorách skladu na ulici Strojní v Ostravě-Kunčicích. Protože k tomuto druhu podnikání je potřeba větších venkovních skladových prostor, další pronajaté prostory jsme měli také v areálu Vítkovických staveb a na Černé louce. Toto rozložení na třech místech v Ostravě nebylo ideální a pořád jsme se proto rozhlíželi po vhodném, větším pozemku, kde bychom mohli naši činnost řešit z jednoho místa.

Ing. Jiří Blažek


K našemu současnému areálu, na ulici Frýdecké, jsme se dostali taky díky kolegovi z realitní kanceláře, který mi volal, že v naší blízkosti řeší hektarový restituční pozemek bývalého zahradnictví, který by nám mohl vyhovovat. Tehdy jsem se tomu hodně divil, protože okolí jsem měl se svými malými dětmi plošně prochozeno dopodrobna a o ničem takovém jsem nevěděl. Přišel jsem se tam podívat a hned jsem pochopil proč. Pozemek v podstatě nebyl vidět, protože z něj čouhala jen čtyřmetrová buřina. Jako první jsme proto zakoupili křovinořez, s nímž jsme pozemek vyčistili, abychom ho vůbec mohli zaměřit a začít jednat o jeho odkupu. Nakonec se vše podařilo a za necelé dva roky zde stál současný areál, ve kterém jsme již více než 20 let. Tehdy nám tento nový prostor připadal obrovský a takřka nezaplnitelný. Za pár let jsme jej ale zaplnit dokázali a teď již delší dobu máme další pronajaté prostory v jeho sousedství od společnosti ArcelorMittal, teď již Liberty Steel Group.

Jaké bylo původní zaměření společnosti a změnilo se na něm něco během času?

Zaměření společnosti se od našich začátků nijak zásadně nezměnilo. Primárně jsme stále zaměřeni na prodej trubních materiálů a veškerého souvisejícího příslušenství pro vodovody a kanalizace.
Pro tlakové systémy, čili vodovody, dodáváme vše potřebné v trubních materiálech od přehrad, přes trubní rozvody ve městech až po domovní přípojky pitné vody. Jedná se o potrubí různých materiálů, které jsou na trhu dlouhá desetiletí, zejména tvárná litina, polyetylén, PVC. Pro netlakové kanalizační systémy dodáváme vše od místa, kde vám voda vytéká do umyvadla až po brány čističky odpadních vod. Toto jsou dva naše nosné produkty, na kterých je firma postavena. Okrajově prodáváme také materiály pro plynovodní rozvody, trochu více toho teď děláme v oblasti dešťové vody, ať již se jedná o jednoduché drenáže, odvodňovací žlábky, jímky, technické nádrže atd. K tomu všemu samozřejmě nabízíme také obrovskou spoustu různého příslušenství včetně venkovního betonového programu, čili obrubníky, dlažby a vše, co je potřeba pro terénní úpravy. Dnes máme v informačním systému takřka 30 000 položek, z čehož přibližně třetina je aktivních.

Jaká je působnost společnosti a je toto váš jediný prodejní areál?

Působíme hlavně v Ostravském regionu, ale také na zbytku Moravy. Centrála je zde, v Ostravě, na Frýdecké ulici, druhý sklad máme v Olomouci, na ulici Technologická. Oba areály mají rozlohu zhruba 1 hektaru. V Brně pak sídlí majetkově poloviční dcera společně s firmou TECAM spol. s r.o., se kterou jsme majetkově propojeni i my po odchodu mé spoluzakládající kolegyně do důchodu v roce 2006.

Jaké jsou vaše dodací termíny?

Díky velkým skladovým zásobám jsme schopni okamžitě vykrýt velkou většinu požadavků našich zákazníků. Jinak to ani nejde, protože v tomto oboru dlouhodobě plánované odběry moc nefungují. K nám přichází 95 % zákazníků s tím, že včera již bylo pozdě – zachraňte nás!!! Často proto v legraci říkáme, že bychom si za název PCV Alfa měli přidat pomlčku a dopsat Hasiči. :-) Ono je to však vcelku logické. Dnes a denně se v tomto stále hodně průmyslovém regionu řeší množství oprav a staveb v inženýrských sítích v reálném čase. Digitalizace inženýrských sítí s přesnými údaji probíhá relativně krátkou dobu oproti tomu, jak dlouho jsou již tyto inženýrské sítě v zemi. Mnohdy se stavební firma připravuje několik dnů na víkendovou opravu křižovatky v centru města, kde má být podle plánů např. DN 150, provede výkop a zjistí, že je tam DN 200. Vše, co mají připraveno, je rázem k ničemu a začíná boj s časem. Tohle je občas trochu o nervy, ale tím je ta práce zároveň i krásná, protože člověk nikdy neví, nač v zemi narazí.    Jaký je počet vašich zaměstnanců?

Řádově je nás kolem 30. Nejvíce máme skladníků-prodejců, a to říkám záměrně, protože zde máme i maloobchodní prodej a tito skladníci nejen že umí přijímat a vydávat materiál, ale umí i zákazníkovi poradit. Většinou to funguje tak, že zákazník přijde a řekne: „Mám problém, potřebuju trubky odněkud někam“ nebo „teče mi…“. Skladníci se jej pak již vyptají na další důležité údaje a navrhnou mu řešení, které potřebuje. Toto řešení většinou navrhují ještě případně v několika cenových relacích podle toho, jaké jsou zákazníkovy finanční možnosti a priority. Nikdy, a to bych chtěl podtrhnout, u nás neprodáváme ty absolutně nejlevnější věci na trhu. Toto se v tomto oboru opravdu nevyplácí. Vodovodní potrubí se klade s výhledem, že na něj 100 let nikdo nemusí sahat. A tomu taky musí odpovídat kvalita materiálu a ta v těchto případech něco stojí.

Kdo patří mezi vaše nejčastější zákazníky a jak jste byl spokojen s hospodářskými výsledky loňského roku?

Máme v podstatě pět typů klientů. Prvním jsou hlavní provozovatelé vodovodů a kanalizací, čili v případě Ostravy jsou to Ostravské vodárny a kanalizace a regionální správce Severomoravské vodovody a kanalizace. Dále jsou to správci vodovodů a kanalizací ve velkých regionálních průmyslových firmách jako jsou Vítkovice, Liberty Steel Group, Třinecké železárny a další. Následují stavební firmy, které realizují stavební zakázky buď pro tyto provozovatele vodovodů a kanalizací, nebo pro soukromý sektor. Třetím zákazníkem je samostatně tento soukromý sektor, byť je to prostřednictvím stavebních firem, jmenovaných výše. Dalším typem klientů je municipální sektor, čili konkrétní města, obce, které mají správu vodovodů a kanalizací ve své správě. Posledním podstatným klientem jsou chalupáři, domkaři čili pultový maloprodej přímo z našich skladů. Možná by bylo dobré zmínit i o prodeji prostřednictvím našeho e-shopu, který funguje již taky asi 10 let.
Co se týče hospodářských výsledků, tak nyní prožíváme lepší sezóny. Je to způsobeno především tím, že dobíhají dotační tituly v kanalizování obcí, takže stavební činnost je na vyšší úrovni, než je běžně obvyklé. Výhodou našeho oboru je ale i to, že všechny kategorie našich zákazníků fungují v určitých vlnách. Vždy se někomu daří trochu lépe a někomu trochu hůře. Za 25 let našeho podnikání jsme naštěstí nezažili, že by všech pět typů našich zákazníků bylo úplně dole. Stabilita tohoto oboru je proto dlouhodobá a myslím si, že i s ohledem na rozsah potřeby ještě dlouho bude.

Na které zajímavé stavby jste dodávali své materiály?

V podstatě je lze najít všude v našem nejbližším okolí. Největší dodávky přeložek vodovodních sítí jsme měli při výstavbě dálnice D47, hezkou zakázkou byla i Prodloužená Rudná. Přeložky dodáváme také na aktuální obchvat Frýdku-Místku. Nyní se chystáme na dodávky trubek pro plošnou kanalizaci další části Dolní Bečvy, dodáváme plošnou kanalizaci pro obec Hodslavice nebo dodávky vodovodů a kanalizací pro Kopřivnici a další. Servis poskytujeme také společnosti Liberty Steel Group nebo Vítkovické Energetice.  

V čem si myslíte, že je vaše největší síla?

Naší největší devizou je opravdu obrovská šíře sortimentů skladem, kdy jsme schopni většinu běžných problémů vyřešit operativně a ihned přímo zde. Tím, že jsme hodně zaměřeni na servisní činnost, tak se dost snažíme o co nejosobnější přístup k zákazníkovi. Tvrdím, že vztah s klientem se nedělá na kamionu trubek, které umí v podstatě dodat kdekdo, ale na potřebné tvarovce v pátek ve 3 hodiny odpoledne. Tyto vazby pak fungují naprosto spolehlivě dlouhá léta a vlastní cena pak není úplně to nejdůležitější. Pokud k nám přijde klient, a my jsme mu schopni vše okamžitě dodat, ušetří mu to další cesty do jiných obchodů, čili čas i peníze. Toto množství skladových materiálů sebou samozřejmě přináší více starostí s logistikou, ale tato operativnost se nám určitě vyplácí.


Plánujete další rozšíření sítě svých poboček? Nač se chcete zaměřit v nejbližší budoucnosti?

Se sítí svých poboček jsme nyní spokojeni a jejich rozšiřování není v plánu. Cílem do nejbližších let je určitě stabilizace pracovního kádru a také jeho průběžné omlazení. Rádi do našeho kolektivu přivítáme kohokoliv mladého, kdo bude mít chuť pracovat v našem specifickém oboru, kde je nutná komunikace s lidmi a znalost nabízených produktů. Práce je to opravdu velice zajímavá, hlavně taky týmová. Úkolem nás starších je pak předávání nabytých mnohaletých zkušeností. Mnozí z nás jsou po tolika letech podnikání v tomto oboru již chodící encyklopedie. Mě osobně těší, že ve firmě pracují mimo jiné i mí dva synové, takže i já mám komu své životní a profesní zkušenosti předávat i v rámci rodiny.

Máte nějaké významné zákazníky, o kterých byste se chtěli zmínit?

Samozřejmě, že ano. Nelze je ale vyjmenovávat. Vážíme si spolupráce absolutně se všemi firmami a za dobu těch 25 let jich opravdu nebylo a není málo. Všem patří skutečně obrovský dík, protože bez nich bychom tady nebyli.

Jaké je krédo ve vaší firmě?

Naše firemní krédo je velice jednoduché. Všechny své zaměstnance vedeme k tomu, aby vždy mluvili v jednotném čísle a byli ve svém rozhodování co nejvíce samostatní. Takže pokud některý z nich přijde a řekne: „Měli bychom...“, tak se při pohledu do našich tváří pravděpodobně ihned zarazí, uvědomí si, co řekl a opraví se: „Dobře, já to vyřeším...“. Byť to nejde vždy, ale takto je to v nejlepším pořádku… :-)

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač

Frýdecká 332, 719 00 Ostrava-Kunčice
Technologická 913/13, 779 00 Olomouc
tel.: +420 596 237 498-9
e-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz
www.pcvalfa.cz