V současné době jsou tepelná čerpadla využívána nejen k vytápění objektů, ale i pro přípravu teplé vody na mytí, nebo pro chlazení interiéru v letním období.  

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor, který ­zabezpečuje přečerpávání tepla z okolního vzduchu do otopné soustavy v objektu. Tepelné čerpadlo tedy nasaje vzduch, například o venkovní teplotě -20 °C, tento vzduch ochladí na -35 °C a získanou energii z ochlazení vzduchu předá ve formě teplé topné vody, například o teplotě 65°C, která následně koluje v radiátorech, a tím zabezpečuje tepelný komfort.

Kompresory tepelných čerpadel jsou elektromotory, které svým provozem způsobují emise hluku. Soustavně působící hluková zátěž je obtěžující veličinou, kterou je nutné co nejvíce eliminovat, a zajistit tak klidné životní prostředí nejen sobě, ale i uživatelům okolních objektů. Při projektování, montáži a následném provozování tepelných čerpadel je proto nutné dodržovat celou řadu zásad.

Snižování hlučnosti tepelných čerpadel je samozřejmě také trvalý úkol pro jejich výrobce. Mezi průkopnické špičky se řadí například i německá společnost STIEBEL ELTRON. Ta patří mezi průkopníky a přední inovátory těchto zařízení. Nejlépe o tom svědčí fakt, že právě nyní přichází na trh s novými řadami invertorových tepelných čerpadel vzduch/voda WPL  IKCS classic a WPL ICS classic.

Obě řady tepelných čerpadel vynikají jak na straně vysoké účinnosti, tak i na straně komfortní bezobslužnosti. Jen málokdo se může jako firma Stiebel ­Eltron pochlubit tím, že servis bez otevření deklu nepozná, zda stroj pracuje, nebo odpočívá. Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak tichá, že vykazují zátěž jen a pouze 29 dB(A) na vstupní a 32 dB(A) na výstupní vzduchové vyústce. V praxi to znamená, že už 2,5 metru od tepelného čerpadla splňuje tepelné čerpadlo nejpřísnější normy na klidný a ničím nerušený spánek.
Tepelné čerpadlo vzduch/voda STIEBEL ELTRON WPL 09 IKCS classic

je invertorové tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Svým topným výkonem 4,2 kW při venkovní teplotě -7° C je určeno pro vytápění novostaveb s tepelnou ztrátou do 6 kW, tedy s velikostí do cca 140 m2 podlahové vytápěné plochy. Je určeno k vnitřní instalaci pro vytápění a chlazení. Jeho prostřednictvím nabízí společnost STIEBEL ELTRON elegantní a současně účinné systémové řešení pro novostavby. Díky variabilnímu vedení vzduchu předem sestavenými vzduchovými hadicemi lze provést jeho rychlé a snadné připojení téměř všude. Díky vynikající zvukové izolaci vzduchového vedení není chod tepelného čerpadla téměř slyšet ani v husté zástavbě.


Tepelné čerpadlo vzduch/voda STIEBEL ELTRON WPL 17 IKCS classic

je také invertorové tepelné čerpadlo systému vzduch/voda. Svým vyšším topným výkonem 8 kW při venkovní teplotě -7° C je určeno pro objekty s tepelnou ztrátou až 11 kW, tedy pro novostavby s vytápěnou plochou až 220 m2. Toto tepelné čerpadlo lze využít pro vytápění i chlazení a je určeno k vnitřní instalaci. Tepelné čerpadlo představuje ideální systémové řešení pro větší novostavby. Stejně jako všechna tepelná čerpadla od společnosti STIEBEL ELTRON i toto čerpadlo vyniká velmi nízkou spotřebou elektrické energie (tepelné čerpadlo je zařazeno do energetické třídy A++), ale především nízkou hladinou akustického výkonu.

Hlukovou zátěží ve vztahu k interiéru a exteriéru budov se zabývá zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Ten v § 30, odst. 3 stanovuje tzv. „Chráněný prostor stavby“, za který je považován prostor do vzdálenosti 2 m před lícem jejich obvodového pláště a také chráněný vnitřní prostor stavby – interiér domu.
Platnými limity pro emise hluku jsou pro interiér stavby 40 dB(A) ve dne a 30 dB(A) v noci. Okolní zástavba je také chráněna zákonem. Ten určuje, že již 2 m od fasády domů v sousedství (tzv. Chráněný prostor stavby) nesmí být hluk vyšší než 50 dB(A) a v noci 40 dB(A).

Hluk samotných tepelných čerpadel se měří podle normy ČSN EN 12102 v laboratoři a výsledek musí být uveden na energetickém štítku tepelného čerpadla. Nová řada tepelných čerpadel vzduch/voda  STIEBEL ELTRON WPL 09 IKCS classic a WPL 17 IKCS classic  určených pro vnitřní instalaci je v tomto ohledu mimořádně šetrná a jejich tichý chod má minimální dopad na své okolí. To značně omezuje zdravotní rizika obyvatel a obecně zvyšuje komfort bydlení při možnosti dosažení maximálních úspor za vytápění.

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 111
e-mail: info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz
www.tepelna-cerpadla.cz