Výroba a distribuce studené asfaltové směsi BOHEMIX® pod licencí „Macfix cold asphalt technology“.

Studená asfaltová směs BOHEMIX® dodávaná ve formě volně ložené směsi a v pytlích zejména v sítích stavebnin PRO-­DOMA, DEK a nově i stavebninách STAVMAT se stala díky své dostupnosti a vysoké kvalitě velmi žádanou variantou při opravách silničních komunikací všech tříd.
Mezi významné zákazníky patří správy údržby dálničních úseků v České i Slovenské republice, které BOHEMIX® využívají pro řešení nejen náhle vzniklých lokálních poruch, ale také jako systémové řešení plánovaných oprav. V tomto ohledu oceňují hlavně operativnost, jednoduchost a dlouhou životnost oprav jak v asfaltových vrstvách, tak i při velice účinných opravách betonových vrstev.
Dalšími významnými odběrateli se také staly některé SUS 2. a 3. tříd, které tento materiál využívají v zimních měsících pro opravy výtluků, ke kterým se na jaře nechtějí vracet.
Významnou část klientely tvoří celá řada obcí, která tímto způsobem opravuje vlastními silami obecní výtluky a zapravuje překopy.
BOHEMIX® také využívají firmy zabývající se opravou kanalizačních vpustí, vodohospodářské firmy i malé stavební firmy pro drobné „dodělávky“ u rodinných domů.

Komplexní služby v dodávce strojů a materiálů určených pro sanaci trhlin a spár asfaltových a betonových vozovek.

V této oblasti nabízíme kompletní dodávku strojů a zařízení pro sanaci trhlin a spár za tepla. Veškerá naše zařízení jsou v souladu s šetrným ohřevem příslušných modifikovaných materiálů pro potřeby využití menšího nebo velkého rozsahu.
Nabízíme stroje pro technologické postupy opravy jak pro požadavky sanace s prořezem, tak i opravy bez prořezu.
V tomto ohledu na českém a slovenském trhu zastupujeme několik předních výrobců v dané oblasti. Mimo hlavní výrobní řadu si naše společnost některé typy strojů nechává vyrábět na míru pro maximální vyhovění požadavkům českých i slovenských firem. Jedním z nejoblíbenějších strojů pro ohřev a aplikaci asfaltových zálivek se stal plně automatizovaný model „SEALBOY“, který je i přes svou skromnou velikost a hmotnosti schopen uspokojit potřeby pro ohřev a aplikaci cca 2 500 bm/den.
Tento stroj lze bez problémů přepravovat na lehkém nebržděném přívěsu do 750 kg. V našem portfoliu naleznete zařízení o objemu od 50 l do 350 l. Samozřejmostí jsou také frézky s i bez pojezdu, vysoce výkonné horkovzdušné lanzety, ruční aplikátory, posypové vozíky apod.
Mimo zařízení nabízíme také veškeré druhy zálivkových materiálů v různých variantách balení. Veškeré naše materiály plní požadavky českých norem.Služby spojené s modifikací asfaltových pojiv obsažených v R-materiálu jak pro použití za tepla, tak i pro použití pokládky studenou cestou.

Díky úspěšné spolupráci s firmou Macismo International Ltd., která je dodavatel know-how a aditiv pro výrobu asfaltové směsi BOHEMIX®, jsme se rozhodli rozšířit tuto spolupráci při dodávkách příměsí pro výrobu asfaltových směsí s významným podílem R-materiálu ve variantě vysokoteplotních i standardních přísad pro použití za tepla a za studena. Tyto přísady umožňují opětovné zvýšení hodnoty penetrace pojiv obsažených v R-materiálu a jejich následnou ochranu proti UV záření a vodě. Přísady lze dávkovat přímo do míchání i za vysokých teplot přidávaného kameniva, nebo dávkovat do studeného R-materiálu ještě na kopě.
Také studený skladovaný R-materiál po úpravě našimi přísadami vykazuje násobně lepších vlastností pro pokládku za studena.

Výroba a distribuce vodopropustných, únosných, dekorativních vrstev PARKDECOR®

PARKDECOR® je čistě minerální produkt ideální pro realizaci ploch, cest, zahrad a jiných pochozích a pojezdových ploch se zatížením do 7,5 t. Je dostupný ve čtyřech stálých přírodních variantách. PARKDECOR® je vodě propustný a nevyžaduje řešení pro odvodnění. Díky své speciální struktuře má dlouhodobou životnost a schopnost se při povrchovém poškození do určité míry sám regenerovat.

Dekorativní vrstva PARKDECOR®Nabídka služeb realizací

V oblasti realizace nabízíme poradenství, dodávku služeb a přísad v oblasti recyklace R-materiálu jak při zpracování za tepla, tak i za studena.
Sanaci trhlin a spár v asfaltových a betonových vozovkách s prořezem i bez prořezu s aplikací horké asfaltové zálivky.
Dále realizujeme aplikaci spojovacích postřiků při výstavbě komunikací a realizaci nátěrů s poddrcením s použitím asfaltových emulzí.
Pro údržbu vozovek realizujeme také lokální opravy vozovek za studena se zárukou v rámci naší služby Bohemix24.

Mobilní odrazový drtič s třídičem SBMPoradenství a dodávky techniky pro zpracování kamene a recyklaci výrobní společnosti SBM

Jako tradiční rakouský výrobce je SBM Mineral Procesing GmbH jeden z předních výrobců zařízení pro zpracování přírodního kamene i recyklaci. Vývojem legendárního odrazového drtiče s nastavitelnou odrazovou deskou „SCHWENK BALKEN MUHLE“ začíná v roce 1950 historie SBM. Výkonné a spolehlivé stroje SBM splňují vysoké nároky a náročné podmínky celoročního provozu ve všech druzích provozu. Naše zařízení pro zpracování a drcení minerálů, rud a uhlí, jakož i pro recyklaci sutí, betonů a dalších stavebních materiálů, patří ke světové špičce svojí úsporností v provozu, robustností a tím danou dlouhou životností.

Výhody:
Robustnost, dlouhá životnost, spolehlivost, to jsou hlavní rysy mobilních zařízení SBM. Pro každý požadavek nabízíme optimální řešení. Podle nároků na transport je možné zvolit pásové, kolové, semi-mobilní, nebo kontejnerové provedení, kde je zajištěna vysoká mobilita a minimální prostoj.

Hospodárnost a efektivita:
- nižší spotřeba paliva a olejů,
- diesel-elektro nebo elektro pohon kompletního zařízení,
- vícestupňové drcení a třídění zapojením více zařízení do řady,
- inteligentní ovládání,
- výhoda celoročního provozu,
- dlouhá životnost,
- malé časové nároky na údržbu.

Pemak s. r. o.
Lednická 17, 198 00 Praha 9 Kyje
tel.: +420 267 314 337, +420 739 544 168, +420 602 376 597
www.pemak.eu, www.bohemix.cz