Přes 100 zaměstnanců pracuje ve společnosti s více než desetiletou historií. CTP se specializuje na investiční výstavbu a financování velkých průmyslových staveb a projekty prvotřídních kancelářských, víceúčelových a prodejních prostor. Je odborníkem na poskytování komplexních developerských řešení, která vyhovují širokému spektru podnikatelských činností.
Mgr. Jakub Pelikán působí u tohoto developera komerčních nemovitostí na nově vzniklé pozici obchodního ředitele. Pozval nás, abychom s ním strávili jeden den v jeho zaměstnání. Rádi jsme přijali a příležitost využili také k otázkám.

Vážený pane řediteli, scházíme se časně ráno v Boru u Tachova v západních Čechách, v jednom z vašich CTParků. Co zde svým klientům nabízíte?

Bor u Tachova má hlavně strategickou polohu v tzv. "modrém banánu", jak jej nazývají lidé z logistické branže. Jde o nejpopulárnější urbanistické území v centru Evropy, do kterého spadá 90 milionů obyvatel. CTPark Bor je strategicky umístěn ve východní části tohoto velkého trhu. Navíc je na páteřní síti, dálnici D5. Jeho služeb využívají klienti, kteří hledají vhodné prostory hlavně pro mezinárodní distribuci v rámci celé Evropy či CEE. Výborným příkladem jsou naši klienti Bridgestone nebo TechData.

Museli jsme si trochu přivstat, máte tu hned od rána schůzky s potenciálními zájemci. Můžete našim čtenářům sdělit, co je Vaším hlavním úkolem v CTP?

Je to přesně to, co popisujete. Můj úkol spočívá v hledání nových obchodních příležitostí a získávání klientů pro naše prostory. V dnešní době, kdy firmy několikrát zvažují své investice, je potřeba s nimi mnohem více komunikovat. A nabízet co nejvyšší pružnost týkající se nájemních podmínek, zejména délky nájemní doby, výše nájemného a v neposlední řadě možnost růstu či relokace v rámci našeho portfolia.

Vy ale nejste na trhu s nemovitostmi úplný nováček. Jaké jsou Vaše zkušenosti?

Máte pravdu, v oboru se již pohybuji deset let. Měl jsem na starosti obchody v České republice i zahraničí, staral jsem se o výstavbu a pronájem průmyslových parků.
Nyní už ale pojeďme, čeká nás cesta do našeho dalšího CTParku Plzeň. Je sice plně obsazený co se týká skladových ploch, nicméně nyní pracujeme na pronájmu našeho dalšího produktu - CTBox. CTBox nabízí prostory od 50 m2 výše a je velice praktický pro začínající společnosti, pro firmy zabývající se výzkumem a vývojem nových technologií či jako obchodní plochy pro "­cash&carry" a outletové obchodní plochy.
Je to díky poloze CTBoxu - přímo viditelné a dostupné z dálničního přivaděče a samozřejmě konceptu samotné budovy, která nabízí prosklenou čelní fasádu, mezzanin pro výstavbu kanceláří a skladovou, obchodní nebo průmyslovou plochu v zadní části jednotky. Nemohu opomenout též obrovský počet parkovacích míst, důležitých zejména pro obchodní společnosti a jejich klientelu.

Cestou se alespoň mohu zeptat na Vaše studia. Doslechl jsem se, že jste absolvoval studium na Westchester College v Pensylvánii. Co Vám toto studium dalo?

Kromě jazykových zkušeností schopnost postarat se o sebe sama, chápáa vžití se do myšlení západní kultury, pochopení jejich principů a samozřejmě větší rozhled.

V současné době se nemůžeme vyhnout tématu globální ekonomické krize, která dopadá i na realitní trh. Jak se na její vývoj díváte v CTP?

Samozřejmě stejně jako ostatní developeři vnímáme klesající zájem o nové prostory. My jsme již před příchodem krize změnili strategii výstavby a nepouštíme se do spekulativních projektů. Budovu začínáme stavět až v okamžiku, kdy je ze dvou třetin pronajata. Na druhou stranu je potřeba říci, že Česká republika je stále atraktivní lokalitou pro investory, kteří sem přesouvají výrobu ze západních zemí. A není to jen kvůli nákladům na provoz, ale také díky kvalifikované pracovní síle a dobré dopravní dostupnosti.

Jak krize dopadá na konkrétní místa, například na areál v CTP Plzeň, kam jsme se přesunuli?

Zatím nijak výrazně. Převážná většina budov postavených CTP je stavbou na klíč, tedy vystavěných na základě již reálného požadavku konkrétního klienta. Riziko prázdných prostor je více méně nulové. Navíc tito klienti ve snaze zabezpečit si svoji obrovskou investici do výrobních technologií a svých zaměstnanců tíhnou k uzavíraní nájemních smluv, které jsou běžně delší než deset let. Hrozba prázdných prostor jako při spekulativní výstavbě tímto padá.

Máte potřebu upravovat nebo měnit obsah smluv? Mám na mysli snižování částky nájemného, které uzavíráte s vašimi klienty na dlouhodobý pronájem...

Ne, to není naše cesta. Cena je samozřejmě faktor, který v rozhodování zájemců hraje důležitou roli. Naše cenová politika ale zůstává stabilní, my chceme hlavně nabízet kvalitní služby a prostory "ušité" na míru potřebám klientů.

Jaká je vaše finanční situace? PřibývaCTP neplatiči? Máte v současné době problémy s bankovními domy při poskytování úvěrů?

Musím říci, že z tohoto pohledu je situace CTP velmi dobrá. Počet neplatičů ani výše jejich dluhů se v dlouhodobém pohledu nijak dramaticky nemění, se všemi navíc velmi intenzivně jednáme a prozatím není potřeba sahat k nějakým drastickým opatřením.
V oblasti bankovních úvěrů jsme dosáhli úspěchu již v prosinci loňského roku, kdy nám finanční skupina Erste Bank poskytla úvěr v hodnotě 100 milionů eur. Pětiletý závazek nám umožní další rozvoj developerských aktivit v České republice v několika příštích letech.

V oblasti kapitálu tedy nejste nuceni získávat další prostředky, například prodejem budov?

Všechny nemovitosti, které vybudujeme, zůstávají v našem portfoliu. Není naší strategií cokoliv prodávat. Kapitálově je naše společnost v současné době zabezpečena.

Máte za sebou další schůzku, jak byla úspěšná?

Dekuji za optání - více než úspěšná, neboť klient by si rád pronajal téměř 900 m2 obchodní plochy v našem CTBoxu. Důležitou roli při rozhodování mezi naším projektem a konkurenčními projekty sehrála poloha a dostupnost, neboť tento klient potřebuje být bezesporu viděn. Rovněž architektonické pojetí projektu napomohlo k získání tohoto klienta.

Pojďme se ještě jednou vrátit k pronájmům. Kolik činí v současné době příjem z pronájmů?

V této oblasti vidíme velmi pozitivní vývoj. V roce 2007 činil 47 milionů eur, vloni to bylo již 63 milionů eur a pro letošní rok očekáváme, že dosáhneme 85 milionů eur. Pro další rok již chceme atakovat hranici sta milionů eur.

Nyní jsme přejeli skoro celou republiku, jsme v CTP Hranice, můžete říci, které lokality jsou pro vaše působení stěžejní?

To je velice těžké určit, neboť celé naše portfolio CTParku je strategicky rozmístěno v rámci ČR. Chceme, aby přímo navazovalo na dobrou dopravní infrastrukturu, především dálniční síť. Dále čerpáme z obrovského potenciálu kvalifikované pracovní síly, ku příkladu v Brně, Ostravě i v již dnes navštívené Plzni. Tato města vychovávají na svých univerzitách odborníky, kteří nalézají uplatnění v našich parcích, přesněji u našich klientů.
Rád bych upozornil na projekt CTP Hranice, kde jsme schopni okamžitě "ubytovat" jakéhokoliv výrobce, který potřebuje v co nejkratší době začít výrobu, tzv. "plug and play", neboť se jedná již o hotové budovy nabízející možnost "clean rooms", stlačeného vzduchu, demineralizované vody a samozřejmě základních energií jako je voda, plyn a elektřina v nadměrných kapacitách.
CTP Hranice sousedí přímo s dálnicí D47. Jsme schopni přivést vlečku do areálu, neboť železniční trať probíhá ne dále než 200 metrů od CTP Hranice.
Další výhodou je těsné sousedství města Hranic, kde žije mnoho kvalifikovaných pracovníků dříve pracujících pro LG Philips. Podíváte-li se tímto směrem, sám zjistíte, ze CTPark Hranice leží v dostupné vzdálenosti pohodlnou chůzí od města.
Omlouvám se, ale musíme ještě vyrazit do našeho CTParku Ostrava, sice plného, ale čeká nás několik přátelských návštěv s našimi stávajícími klienty. Rád bych věděl, co je potřeba zlepšit či s čím můžeme pomoci.

Moje poslední otázka bude směřovat k ekologii. Jakým způsobem přistupujete k otázce životního prostředí?

Do konce roku chceme rozběhnout náš projekt solárních panelů. Střechy našich budov jsou ideálním místem pro jejich umístění a my bychom rádi během prvního roku investovali do této zelené energie minimálně 55 milionů eur. Energie bude využitelná přímo pro zákazníky a jejich provozy v našich CTParcích.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil


CTPInvest, spol. s r. o.
CTPark Humpolec
396 01 Humpolec, Czech Republic
tel.: (+420) 565 535 565
e-mail: info@ctpinvest.eu
www.ctpinvest.eu, www.ctpark.eu