Efektivním řešením je volba moderního systému vytápění, který je doplněn o další alternativní zdroje, ať již se jedná kupříkladu o solární systémy či moderní, vysoce účinné kondenzační kotle. Ty umožňují vytápění jak s pomocí podlahového vytápění, tak i radiátorů.

Jak funguje kondenzační kotel?

Účinnost kondenzačních kotlů se pohybuje na úrovni cca 109 %. Je tomu tak z důvodu, že při spalování plynu dochází u kondenzačních kotlů k tvorbě vody, která se v důsledku hoření mění na vodní páru. Odcházející spaliny jsou nositeli tzv. „latentního tepla“.

Ochlazením těchto horkých spalin pod teplotu rosného bodu se změní díky kondenzaci jejich skupenství a dojde k uvolnění tepla.  Uvolněnou energii využívají kondenzační plynové kotle s pomocí výměníků ještě dále k ohřevu topné vody. U běžných plynových kotlů tato energie není využita a je odváděna komínem do ovzduší.

Ve srovnání s klasickými plynovými kotli je sice kondenzační kotel dražší, nicméně počáteční investice se Vám rychle vrátí v podobě menší spotřeby paliva. Delší je také životnost kondenzačního kotle a levnější je i vyvložkování komína, který není nutné vložkovat nerezovými vložkami. Díky vyšší účinnosti plynových kondenzačních kotlů je prokázán pokles spotřeby plynu ve výši 10-12 %.

Jak funguje solární systém?

Solární systémy u nás i přes určitou počáteční nedůvěru v jejich účinnost rychle zdomácněly. Nyní je z desítek tisíc úspěšných aplikací po celém území ČR prokázáno, že solární panely dokáží v našich klimatických podmínkách pokrýt až 60 % energetických nákladů na výrobu teplé užitkové vody čtyřčlenné domácnosti. Postačí k tomu pouze dva solární panely o velikosti přibližně 4 m2. A jak solární systém funguje? Za slunečního svitu je voda ohřívána v solárním kolektoru a ukládána v solárním zásobníku. Odtud je rozvodem vody přivedena do míst spotřeby, nejčastěji koupelny či kuchyně. V případě nedostatku energie ze slunce přebírá ohřev vody v zásobníku plynový kondenzační kotel. Vše řídí důmyslná regulace, která umí vyhodnotit, zda-li je příjem energie ze slunce pro ohřev vody dostatečný nebo zda musí být zajištěn její ohřev s pomocí kotle.

 

BRÖTJE EkoSolar BSK

Při tradičních instalacích topného systému s využitím solárního ohřevu vody je v kotelnách častým řešením oddělená instalace zásobníku vody a plynového kondenzačního kotle. To zvyšuje nároky na prostor kotelny i samotnou instalaci.

Ideální řešení v tomto ohledu představuje kombinace plynového kondenzačního kotle a solární techniky v jednom kompaktním zařízení BRÖTJE EkoSolar BSK. Na zastavěné ploše pouhých 60 x 60 cm při výšce 178 cm je v tomto zařízení místo jak pro moderní kondenzační plynový kotel, tak i 160 litrový zásobník teplé vody s přidaným solárním výměníkem a čerpadlem umožňující přímé napojení na solární kolektory. K systému je dodávána i příslušná inteligentní regulace.

Kombinace kondenzačních kotlů Brotje se solárními systémy představují vysoce úsporné řešení

U rodinných domů s předpokládaným využitím solárního systému a kondenzačního kotle představuje kompaktní sestava BRÖTJE EkoSolar BSK jedno z dnes nejvíce hospodárných řešení vytápění, které je nejen energeticky velmi účinné, ale je i šetrné k životnímu prostředí. Díky kombinaci techniky spalování plynu s využitím kondenzačního tepla ze spalin a solární techniky je EcoSolar BSK skutečný energeticky úsporný zázrak, který ve srovnání s běžnými soustavami pro vytápění a ohřev teplé vody dokáže uspořit až 20 % nákladů na energie.

Náročné instalace svěřte výhradně odborníkům!

Realizace rozsáhlých a komplikovaných topných soustav klade vysoké nároky na odbornost montážní firmy i součinnost jednotlivých segmentů v ní umístěných. Je nutné si uvědomit, že deklarovaných úspor bude dosaženo jen v případě bezchybné a kvalitní montáže celého systému provedené kompletně z dílů od prověřených výrobců.  Komplexní službu v tomto ohledu nabízí zákazníkům odborné velkoobchody s topenářskou a koupelnovou technikou Gienger a Elements. Zde mohou stavitelé rodinných domů prostřednictvím svých montážních firem nakoupit veškeré komponenty pro soustavu vytápění a ohřev teplé vody, ať již jde o solární panely, kompaktní sestavu plynového kotle a zásobníku BRÖTJE EkoSolar BSK či materiálů pro rozvody. Pokud tedy uvažujete o úsporném topném systému, neváhejte se spojit odbornými pracovníky firem Gienger a Elements ve Vašem regionu. Rádi Vám pomohou s výběrem skladby topného systému a doporučí Vám prověřenou montážní firmu ve Vašem regionu.

Ivo Románek