Společnost se sídlem v Praze a třemi středisky zajišťujícími specializované práce po celé České republice poskytuje služby v oblasti vodovodů a kanalizací, zemědělství, stavebnictví a ostatních průmyslových odvětví.

„Většina zakázek je plněna našimi vlastními pracovníky a technikou, která splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu technologie. Všichni členové firmy Envirox s. r. o. kladou velký důraz na plnění environmentálních služeb v souladu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí,“ uvedl Patrik Štecha, ředitel a jednatel společnosti.

Co umí ENVIROX s. r. o.

Čištění a frézování stok a kanalizačních přípojek (ČSN EN 14654-1)
-  kombinované a tlakové, mechanické a ruční čištění, frézovací robot.

Práce sacím bagrem **
-  sání a vyfukování suchých a tekutých materiálů
-  12,5 m2 nerezová cisterna, sání 9 000 m2/hod, max. vakuum 96 %

Vizuální prohlídky kanalizací kamerou (ČSN EN 1610 a ČSN EN 13 508-2+A)
-  samochodná a nástrčná kamera, měření deformací – ovalit, podélný profil – graf sklonu, grafické znázornění úseku, od DN 50, výstup v MPG, PDF, ISYBAU, SW CITI, DigiCAN na DVD, HDD

Zkoušky vodotěsnosti stok a nádrží (ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909 a ČSN 75 0905)
-  vzduchem (metoda L) a vodou (metoda W), zkušební laboratoř, odborná způsobilost dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., vyhledání netěsností

Tlakové zkoušky řadů, zkoušky vnitřních rozvodů
-  výtlačné kanalizační a vodovodní řady, vnitřní rozvody vody a kanalizace

Provozování a pasportizace kanalizací
-  poskytnutí zákonného zastřešení provozu, t.j. plnění zákona 274/2001 Sb. v platném znění odpovědnou osobou odpovídající za plnění zákonných povinností vlastníka vodárenské infrastruktury
-  zpracování technické dokumentace charakterizující stav a předpokládaný vývoj zkoumané kanalizační sítě
-  výšková i polohová lokalizace, evidence technických parametrů a vyhodnocení stavu stávajících kanalizačních sítí

 

ENVIROX s. r. o.
Formanská 47, 149 00 Praha 4 - Újezd
Patrik Štecha (ředitel a jednatel)
tel.: 734 231 944, e-mail: pstecha@envirox.eu
Jiří Hájek (obchodní zastoupení)
tel.: 608 400 036, e-mail: jhajek@envirox.eu
www.envirox.eu

Střediska: Čechy - Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
Vysočina - Na Cihelně 469, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem