Především v případě kancelářských budov a objektů, ale také u moderních rodinných domů, zajistí automatika perfektní světelné podmínky a příjemné klima v místnostech, a to při současných úsporách nákladů za energii a vytápění.

Komfort a optimální energetickou účinnost zajišťuje automatizované, sezónně přizpůsobo­vané ovládání venkovních žaluzií  za pomocí drátového vedení s využitím připojení KNX nebo SMI, které se již během doby svého používání velmi osvědčilo. Zde je pak naprosto rozhodující, aby se zákazníci mohli naprosto spolehnout na vysoký standard, který jim poskytuje nejvyšší možnou míru flexibility a taktéž jistotu v oblasti plánování investic i do budoucna.

Digitální rozhraní SMI mezi ovladačem (aktuátorem) a pohonem podporuje celá řada výrobců a stal se z něj de facto standard pro digitální ovládání žaluzií. Produkty různých výrobců s certifikací SMI jsou kompatibilní a lze je využívat společně v jednom zařízení. Ovládání žaluzií přes rozhraní SMI (Standard Motor Interface) umožňuje ještě přesnější polohování závěsu a také vyhodnoco­vání a zobrazování stavových hlášení pohonu prostřednictvím standardu KNX (dříve označovaného jako „Konnex Association“).

Při kalkulaci systémů platí zásada: Při vyšším počtu mohou být náklady na pořízení pohonů SMI navzdory ovladačům nižší. Vzhledem k přímému rozhraní s KNX se snižuje náročnost kabeláže a výrazně klesá i požární zatížení ve skříňovém rozvaděči. Náklady proto vycházejí u každého projektu jinak.

Aby bylo možné zajistit optimální splnění těchto požadavků také v oblasti stínicí techniky budov, vyvinul německý výrobce pohonů Geiger Antriebstechnik GmbH nejnovější techniku pro žaluziové motory na bázi standardů KNX a SMI, která je již zabudována v motoru a je v sériovém provedení dostupná na trhu.

 

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen
telefon: +49 (0) 71 42 / 938-0, fax: +49 (0) 71 42 / 938-230
e-mail: info@geiger.de, Internet: www.geiger.de