Veletrh FOR ARCH 2016, který se uskuteční ve dnech 20. až 24. září v areálu PVA EXPO PRAHA, se bude krom prezentace nejnovějších trendů ve stavebnictví věnovat také poradenské činnosti. V rámci veletrhu proto bude ve VSTUPNÍ HALE II připraveno nezávislé STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM (SPC), v němž odborníci bezplatně zodpoví návštěvníkům dotazy z oblasti stavebnictví. Mezi základní témata, která bude SPC pokrývat po celou dobu veletrhu, bude patřit stavební zákon, konstrukční řešení včetně bezbariérových přístupů, výběr stavebních materiálů i technického zařízení budov. Nebude samozřejmě chybět ani téma stavebních vad a jejich odstranění.

Každý den nadcházejícího veletrhu For Arch bude nově věnován jinému aktuálnímu tématu a tento koncept bude podporovat i SPC. V úterý 20. září tak bude odpovídat na otázky ohledně kvality materiálu a výrobků, odpovídajících právních předpisů a prerekvizitami pro uvedení výrobků na evropský trh. Středa 21. září se zaměří na energetiku budov, tepelnou techniku, kvalitu vnitřního prostředí a obnovitelné zdroje energie. Čtvrtek 22. září bude věnován odbornému vzdělávání na středních školách i celoživotnímu vzdělávání v rámci stavebních profesí. V pátek 23. září přijde na řadu fenomén „chytrý dům“ a konstrukční řešení zajišťující optimální komfort obyvatel a maximální energetickou efektivitu. Závěrečný den veletrhu, v sobotu 24. září, se bude poradenské centrum zabývat problematikou staveb svépomocí, jejich přípravou, řízením a odpovídajícím technickým dozorem včetně řešení sporů při uzavírání staveb.

www.forarch.cz