Celkem 129 studentů z 18 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR se přihlásilo do „Soutěže o nejlepší projekt“ 2015/2016. Sítem 1. soutěžního kola (školní kolo) prošlo celkem 80 studentských prací, které postoupily do 2. soutěžního kola (celostátní kolo). Odborná porota složená z doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, Ing. Iva Petráška a Ing. Roberta Blechy ze spol. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a zástupců mediálních partnerů soutěže v rámci svého setkání 25. 7. 2016 v Centru stavebního inženýrství v Praze hodnotila 50 projektů v kategorii „projekt rodinného domu“ a  30 prací v kategorii „projekt občanské stavby“. Po dlouhých debatách nakonec porota stanovila pořadí projektů na prvních 3 místech v každé z obou soutěžních kategorií.

V kategorii určené pro studenty 3. ročníků („projekt rodinného domu“) zvítězila Lenka Grabmüllerová z VOŠ a SPŠ Volyně, 2. místo obsadil Matěj Ševela ze SŠ stavební Jihlava a na 3. místě se umístila Eliška Dudáková ze SPŠ stavební České Budějovice. Vítězem mezi studenty 4. ročníků (kategorie „projekt občanské stavby“) se stal Jiří Toncar ze SPŠ stavební České Budějovice, 2. místo patří Petru Kvasnicovi ze stejné školy a na 3. místě skončil Josef Ročeň ze SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův Brod.

Porotci u soutěžních projektů hodnotili technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení díla, originalitu stavebně-technického řešení a rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu. V soutěžních projektech studentů 4. ročníků nesměla chybět vizualizace navržené stavby, která je dle pravidel povinnou součástí soutěžních prací v kategorii „projekt občanské stavby“.

Ing. Ivo Petrášek k hodnocení řekl: „U studentských prací v kategorii „projekt rodinného domu“ porotu zaujaly především projekty, ve kterých studenti nejen správně zpracovali dokumentaci, ale nebáli se projevit svou kreativitu a překvapili porotu originalitou stavebně-technického řešení svého projektu. V kategorii „projekt občanské stavby“ porota ocenila různorodost navržených staveb – studenti 4. ročníků navrhovali nejen kavárny, mateřské školky a penziony, ale také letiště a fotbalové kabiny.“

Vítězové celostátního kola se mohou těšit na zajímavou finanční odměnu od vyhlašovatele soutěže, společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Za 1. místo obdrží studenti 10 000 Kč, za 2. místo 5 000 Kč a za 3. místo 3 000 Kč. Studenti dále dostanou také diplom deklarující jejich umístění v celostátní kole „Soutěže o nejlepší projekt“ 2015/2016. Motivační odměnu získají také školy, které ocenění studenti navštěvují – za 1. místo 3 000 Kč, za 2. místo 2  000 Kč a za 3. místo 1 000 Kč. Kromě toho obdrží školy také 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016, který se koná od 20. do 24. září 2016 v Praze – Letňanech. V rámci tohoto veletrhu proběhne na stánku společnosti Wienerberger 22. září 2016 od 14:00 slavnostní vyhlášení výsledků 2. kola letošního ročníku soutěže a předání diplomů oceněným studentům.

Více informací o soutěži naleznete na: www.porotherm.cz/soutez_skoly.