Jelikož komplexní zateplení domu bývá obvykle investičně značně nákladné, přiznává program ZELENÁ ÚSPORÁM nárok na příspěvek také osobám, které přistoupí jen k zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení). I při dílčím zateplování je požadováno prokazatelné snížení spotřeby tepla oproti původnímu stavu - v tomto případě o 20 %. Výše příspěvku se liší podle toho, zda vlastník realizuje dvě (což je požadované minimum), nebo více z předepsaných úprav. V případě výměny nových oken musí splňovat požadavky na zařazení do třídy A+ energetické úspornosti (Uw ≤ 1,2 W/m2K).
Nezbytnou součástí oken je samozřejmě jejich zasklení - ve standardu izolační dvojsklo. Určitě se každý setkal s tímto moderním způsobem zasklení v plastovém, dřevěném nebo hliníkovém okně. Podle různorodé skladby skel, v jaké je sestavíme, lze dosáhnout odlišných vlastností, které zákazník vyžaduje:
- snížit tepelné ztráty únikem tepla z místnosti ven
- protihluková bariéra
- ochrana proti násilnému vniknutí do objektu
- ochrana zdraví proti vysypání tabule skla
- ochrana proti nadměrnému přehřívání interiéru slunečním zářením
- protipožární ochrana
Jako jedna z nejdůležitějších a v dnešní době také nejaktuálnějších funkcí je jistě snižování nákladů na vytápění použitím HIGH-TECH skel. Snížení úniku tepla se dosáhne použitím jedné tabule skla, která je potažena mikrofilmem sloučeniny kovů. Tento mikrofilm působí jako zrcadlo pro odraz tepelného záření vzniklého při vytápění budov. Dále pro zlepšení tepelně izolačních vlastností dvojskla se meziprostor mezi skly plní plynem Argonem. Tento plyn má výrazně nižší tepelnou vodivost ve srovnání se vzduchem a zároveň plní funkci ochranné atmosféry pro pokovenou vrstvu - zamezí se její případné oxidaci.
Výrobci okenních jednotek, kteří své výrobky nabízejí investorům v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM, musí nabídnou již něco více než jen okno, které doposud nabízeli ve standardu. Jak uvádím na začátku článku, okno musí splnit kritérium energetické úspornosti - koeficient tepelného prostupu celého okna Uw ≤ 1,2 W/m2K.
Ne všichni výrobci dosáhnou této hodnoty při použití standardního zasklení izolačním sklem s hodnotou skla
Ug = 1,1 W/m2K.
AKUTERM SKLO a.s. má ve svém výrobním programu, kromě již zmiňovaných skel s hodnotou Ug = 1,1 W/m2K
AKUPLUS N+, také vylepšený model izolačního dvojskla s hodnotou
Ug = 1,0 W/m2K AKUPLUS ONE, kde je použito pokovené sklo PLANI­THERM ONE s emisivitou pouze 0,01.
Budoucí investoři by také neměli zapomenout na současný trend v zasklívání oken - izolačním trojsklem. Izolační trojsklo sice vyžaduje vyšší nároky na zpracování a samotnou manipulaci, ale výsledný produkt představuje špičku v tepelně izolačních vlastnostech prosklených částí.
AKUTERM SKLO a.s. nabízí produktovou řadu trojskel: AKUTOP N+ s hodnotou Ug až 0,6 W/m2K a AKUTOP ONE, které dosahuje vynikající Ug = 0,5 W/m2K při plnění inertním plynem Argonem.
Izolační skla AKUPLUS a AKUTOP lze samozřejmě vyrobit s tzv. "teplou hranou", která zvýší užitnou hodnotu samotného výrobku a pro dosažení požadovaného koeficientu Uw = 1,2 W/m2K celého okna je téměř nezbytná. AKUTERM SKLO a.s. nabízí variantu nerezovou NIROTEC nebo plastovou - SWISSPACER_V. Tento materiál představuje, co se týče lineárního prostupu tepla v okrajové zóně izolačního skla, to nejlepší co současný trh nabízí. Vynikající parametry vylepší Uw hodnotu okna až o 0,2 W/m2K a samozřejmě zvýší povrchovou teplotu skla v místě zasklívací lišty, což vede k minimalizaci tvorby kondenzátu v zimních měsících.
Na závěr musím připomenout ještě jednu vlastnost produktové řady AKUPLUS ONE a AKUTOP ONE, u níž je použito nízkoemisivní sklo PLANITHERM ONE. Izolační skla mají vynikající protisluneční vlastnosti při zachování vysokého prostupu světla, což je předurčuje k použití na jižní prosluněné strany staveb. Dnes projektované a budované novostavby obsahují velké procento prosklené plochy, které se samozřejmě využijí v zimních měsících, ale v létě je již potřeba redukovat intenzitu prostupu sluneční energie.

Správnou volbou typu zasklení pro Vaše novostavby nebo rekonstrukce zajistíte dlouhodobou klimatickou pohodu interiéru a samozřejmě ekonomickou návratnost vložených investic do kvalitního zasklení.

Firma AKUTERM SKLO a.s. je připravena Vám pomoci s návrhem a řešením celkové problematiky v oblasti zasklení otvorových výplní.

Ing. Kamil Konečný
obchodní ředitel
AKUTERM SKLO a.s.


AKUTERM sklo a.s.
Provozovna: Novohradská 15, České Budějovice
tel.: 387 240 521, 387 240 719, fax: 387 240 810, GSM: 724 295 021
www.akuterm.cz, e-mail info@akuterm.cz