V roce 2016 představí společnost Wienerberger toto mezinárodně uznávané ocenění již po sedmé. Letos poprvé mohou architekti přihlašovat a vkládat své nejlepší projekty realizované z cihelného zdiva prostřednictvím webu, tedy on-line.

Z celkem 600 přihlášených projektů z 55 různých zemí, vybrala skupina odborných hodnotitelů
50 projektů do užšího výběru v celkem pěti kategoriích:

-    Obytné účely
-    Veřejné budovy
-    Opětovné použití
-    Urbanistické výplně
-    Speciální řešení

Výběr nejlepších 50ti projektů Brick Award 2016 lze nalézt na www.brickaward.com.

Z tohoto užšího výběru vybere mezinárodní porota architektů vítěze jednotlivých kategorií. Hodnotící kritéria zahrnují: inovativní design exteriéru, využití cihel jako materiálu a funkč-nost, udržitelnost a energetickou účinnost. Soutěžní projekty mohou zahrnovat širokou škálu stavebních řešení, od využití klasických stavebních cihelných bloků a lícových cihel až ke kreativnímu použití keramických fasádních panelů, střešních tašek a cihelné dlažby. Zvláštní pozornost je zaměřena na umístění budovy v jejím okolí, jakož i na formu, esteti-ku a celkovou kvalitu architektury. Využití výrobků společnosti Wienerberger není pro účast v Brick Award nezbytně nutné.

Složení poroty Brick Award 2016: Laura Andreini (Archea Associati, Itálie), Johan Anrys (51N4E, Belgie), Matija Bevk (bevk perovic arhitekti, Slovinsko) a Alfred Munkenbeck (Munkenbeck + Partners, VB). Slavnostní ceremoniál Brick Award 216,  kde budou vyhlá-šeni vítězové, proběhne ve Vídni, dne 19. května 2016 v rámci architektonického sympo-zia. Součástí bude i tisková konference.

Vítěz hlavní ceny získá  7.000 EUR, vítězové jednotlivých kategorii obdrží  každý 5.000 EUR.

Hlavním posláním mezinárodní soutěže Wienerberger Brick Award je oceňování inovativ-ních zděných staveb na mezinárodní úrovni a podpora rozmanitých způsobů použití cihly v současné architektuře. Součástí aktivit Brick Award je i vydání prestižní knihy „Brick 16“ o soudobé architektuře, která představuje zejména  aktuální trendy ve využití cihelného zdiva a ukázky rozsahu jeho využití.

Doprovodná kniha „Brick 16“, kterou stejně jako v minulých letech vydává společnost Wienerberger spolu s prestižním vydavatelstvím Callwey, představuje také všech 50 no-minovaných a oceněných projektů. Bude zveřejněna při slavnostním ceremoniálu Brick Award  v květnu 2016.