Značka tedy existuje již více jak 50 let. V současnosti má více než 2 300 zaměstnanců a své zastoupení ve více než 100 zemích světa. Svým zákazníkům nabízí výrobky a zařízení pro chemické hospodářství, dávkovací techniku a v posledních letech i zařízení pro úpravu a dezinfekci vody. V České republice ji zastupuje společnost ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o., jejímž jednatelem je Ing. David Šídlo, kterého jsme požádali o rozhovor na téma postavení a fungování společnosti na českém trhu.

Pane inženýre, mohl byste, prosím, popsat historii společnosti v ČR?

V České republice zahájil ­ProMinent svou činnost v roce 1992. Za dobu 23 let jsme vybudovali zavedenou a úspěšnou společnost, kterou není třeba odborné veřejnosti a zákazníkům příliš dlouho představovat. Své aktivity vyvíjíme společně s našimi obchodními partnery především v průmyslu, a to hlavně ve strojírenském, chemickém, energetickém a potravinářském. Všeobecně známá je naše přítomnost, zařízení a dodávky také pro oblast vodárenství, kde jsou našimi zákazníky nejen společnosti zabývající se dodávkami a realizací vodárenských nebo čistírenských projektů, ale také společnosti zabývající se přímo provozováním vodovodů a kanalizací. Důležitý je pro nás také bazénový segment, kde dodáváme komponenty pro měření a regulaci, dávkování a dezinfekci bazénové vody. Jsme stabilní a spolehlivou firmou pro oblast dodávek dávkovací techniky a jejich celků a můžeme si dovolit tvrdit, že v této oblasti jsme dlouholetými lídry na českém trhu.

Existuje nějaké rozdělení v rámci společnosti?

V roce 2003 vznikla nová strategická koncepce rozdělení celkového portfolia našich výrobků, takže pod značkou ProMinent nyní nabízíme produkty ve dvou samostatných skupinách, které se nazývají CFH a WTS. Skupina CFH (Chemical Fluid Handling) se zabývá dodávkami pro oblast chemického hospodářství, tedy hlavně dávkovací techniky. Skupina WTS (Water Treatment Solutions) se zabývá dodávkami zařízení pro oblast úpravu a dezinfekce vody. Obě tyto skupiny působí jak celosvětově, tak i v ČR. Pro ProMinent Group je velice důležité, aby obě skupiny fungovaly rovnoměrně a výsledky jedné skupiny nešly na úkor skupiny druhé. I proto spolu obě skupiny velice úzce spolupracují.

Jaké jsou nosné produkty a novinky značky ProMinent?

V oblasti dávkovací techniky jsme v letošním roce uvedli na světový trh nejmodernější elektronické solenoidové membránové dávkovací čerpadlo ­gamma /X, které je velice sofistikované a inteligentní v provozu. ProMinent byl první firmou na světě, která vymyslela elektronické solenoidové dávkovací čerpadlo. Bylo to již v roce 1968. S takovýmto náskokem oproti ostatním je zřejmé, že jsme inovátorem právě v oblasti dávkovací techniky a tento náskok si před ostatními stále snažíme udržet. Dalšími našimi zajímavými výrobky jsou např. spolehlivé a bezpečné generátory oxidu chloričitého, účinné UV lampy, ozonizátory, vysokotlaká dávkovací čerpadla, hadicová dávkovací čerpadla atd. Součástí skupiny ProMinent je např. švédská společnost TOMAL, která se zaměřuje na dávkovací systémy různých sypkých materiálů, jako např. polyflokulantů nebo práškového aktivního uhlí s řešením jejich skladování a následného automatické dávkování do technologického procesu úpravy nebo čištění odpadní vody. Zabýváme se také dodávkami zařízení pro vápenná hospodářství. Dalším nosným produktem jsou kompletní dávkovací stanice pro ÚV a ČOV včetně PE-HD skladovacích zásobníků o užitečném objemu cca od 1,5 do 35 m3. Velice si zakládáme na záručním a pozáručním servisu, který nás může odlišovat od konkurence. Máme servisní tým na Moravě, v západních Čechách i na Slovensku, takže naše pokrytí a dostupnost servisního technika pro zásah u zákazníka jsou velice pružné a operativní.

Kdo jsou Vaši zákazníci a čím se je snažíte oslovit?

Naši zákazníci se rekrutují z mnoha oborů hospodářství. Obecně je známo, že nutnost přesně dávkovat kapaliny a provozní chemické roztoky se objevuje takřka ve všech technologických procesech. Obzvláště v současnosti, kdy např. zdrojů pitné vody nevyžadujících úpravu ubývá a úprava pitné vody za pomoci různých technologických procesů, včetně dávkování chemikálií se stává nezbytností. Totéž platí i pro čištění odpadních vod, zejména těch průmyslových. Mnoho zákazníků máme v oblasti provozovatelů vodovodů a kanalizací. Nechceme pouze prodávat samostatné výrobky, i když je to samozřejmě běžné, ale naší snahou je především nabídnout zákazníkovi komplexní, ucelené a funkční řešení jeho problému přímo „na klíč“. Vhodným příkladem by mohly být třeba kompletní dávkovací stanice včetně skladování, měření parametrů vody a následného dávkování. V oblasti bazénové techniky patříme mezi přední dodavatele zařízení v té nejvyšší kvalitě a spolehlivosti. Pro tyto zákazníky má měření parametrů bazénové vody a regulace dávkování provozních chemikálií klíčový význam. Je nezbytné monitorovat základní parametry bazénové vody tak, aby byly splněny nejen požadavky příslušné vyhlášky, ale aby byla voda pro návštěvníky také smyslově příjemná. Přenosy měřených parametrů bazénové vody na centrální velín jsou samozřejmostí a obsluha může jednoduchými úkony volit různé režimy podle návštěvnosti nebo dalších okolností provozu. Taková optimalizace slouží nejen k zajištění dobré kvality vody, ale také k výraznému snížení spotřeby provozních chemikálií, a tím i k nemalé finanční úspoře. Zákazníkům se vždy snažíme navrhnout nejlepší řešení z hlediska kvality, ceny, efektivnosti a účinnosti daného zařízení. Naším smyslem není předložit nejnižší cenu z hlediska počátečních investic, ale dobrou cenu s nízkými provozními náklady. Velice často se nám tak stává, že původní projektové návrhy technologie úpravny vody bilančně upravujeme tak, abychom byli nositelem nejen dobré technologie, ale také budoucích úspor spojených s jejím provozem.

Na jakých projektech se nyní ­podílíte?

Tento rok je pro nás velice úspěšný především v oblasti dodávek technologií pro úpravu vody, kde jsme získali několik významných a zajímavých projektů. Tím největším je projekt úpravny vody pro velký chemický závod na severu Čech, kde se jedná o úpravu povrchové vody z řeky Labe. Zadáním je linka pro výrobu demineralizované vody v kvalitě pod 5 µS/cm, což v případě surové labské vody není opravdu nic jednoduchého. Tento projekt je pro nás velkou výzvou a získání takovéto zakázky nás opravdu zavazuje. V oblasti vodárenství se nám letos podařilo zrealizovat poměrně velkou zakázku na hygienické zabezpečení vody pro část rozsáhlé vodovodní sítě pomocí chlornanu sodného, který je vyráběn pomocí elektrolýzy na místě spotřeby. V současnosti běží zkušební provoz této bezpečné dezinfekční metody, která je náhradou za původní metodu plynné chlorace vody. Tento aspekt bezpečnosti bych rád zdůraznil, protože se jedná o velkokapacitní vodojem pitné vody situovaný uprostřed jednoho z našich největších měst, kde byl původně pro tyto účely dávkován a skladován plynný chlór. Vlastní dávkovací zařízení plynného chlóru jsou poměrně bezpečná, ale pokud se tato zařízení nachází uprostřed husté zástavby, určité riziko havárie při manipulaci a skladování plynného chlóru vždy existuje. Výběr z těchto dvou dezinfekčních metod pak vyznívá poměrně jednoznačně, protože v případě elektrolytické výroby chlornanu se riziko blíží nule. Tuto zakázku proto bereme jako zásadní referenční projekt a doufáme, že si tato dezinfekční metoda najde své další zákazníky. Svou aktivitu jsme zaměřili také na energetický průmysl, kde realizujeme dodávku zařízení pro technologii úpravny demineralizované vody pro závod na energetické využití komunálního odpadu v Plzeňském kraji. Další zajímavou referencí by mohla být dodávka robustních dávkovacích čerpadel provozních roztoků pro jednu z našich dvou jaderných elektráren.

Na jaké technologické zajímavosti byste rád upozornil?

V oblasti dodávek technologií úpravy vody hodně spoléháme na membránové procesy, a to zejména na separační metodu pomocí ultrafiltrace a demineralizaci vody pomocí reverzní osmózy a elektrodeionizace. První dva typy zařízení se v současnosti v našich projektech objevují poměrně často. Jako příkladná reference s využitím ultrafiltrace by mohl sloužit vyřešený problém v pivovaru, který odebírá potřebnou vodu jak z vodovodní sítě, tak využívá i zdroje povrchové vody po její stávající úpravě. Kvalita surové povrchové vody je ale velice proměnlivá, a to zejména při okalových stavech, po jarních táních a prudkých lijácích. Bylo proto nutné občas tento zdroj odstavit a přejít na pitnou vodu z vodovodu. V této pitné vodě se ale nachází určitý typ bakterie, který je sice pro zdraví člověka zcela neškodný, avšak pro kvalitu piva za určitých podmínek zcela devastující. Problém se nám podařilo vyřešit instalací systému ultrafiltrace za stávající technologii (tzv. „polishing“), který zachytí nejen zbývající podíl nerozpuštěných látek, ale také bakterie a viry. Ať již nyní využívá pivovar upravenou vodu z povrchového zdroje nebo z vodovodního řadu, je kvalita pitné vody za ultrafiltrací při dobře fungující stávající technologii úpravy již pro potřeby pivovaru zcela vyhovující a bezproblémová.

Pokud vím, tak došlo také k určitě změně v organizační struktuře společnosti v ČR…

Ano, to je pravda. Od letošního roku má ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o., po 22 letech, novou tvář, a to nejen na pozici vedení společnosti. Součástí změn bylo i přemístění sídla společnosti z Olomouce do Blovic u Plzně. Tam je také situován výrobní závod Prominent, ve kterém pracuje až 280 zaměstnanců. Vyrábí se v něm výrobky značky ProMinent nejen pro potřeby ČR, ale vyváží se téměř do celého světa. Na této adrese tedy v současnosti sídlí dvě společnosti ProMinent působící v ČR. Výrobní – ProMinent Systems spol. s r. o. a obchodní – ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o. Obchodní společnost zodpovídá za zákazníky a prodeje v ČR a svou činnost vyvíjí ve dvou provozovnách, z nichž první zůstala v naší původní budově v Olomouci a druhá je v Nehvizdech u Prahy. Výrobní závod situovaný v ČR je obrovskou výhodou pro naše zákazníky, kteří jsou tak velice blízko svému objednanému výrobku, nehledě na to, že tyto výrobky se mohou pyšnit přívlastkem „Czech made“, neboť pocházejí z českého závodu s českými zaměstnanci, i když pod hlavičkou značky ProMinent, tj. německá technologie vyrobena dle německých norem. Zákazník má také možnost si do výrobního závodu zajet a zkontrolovat, jak se jím objednané výrobky vyrábí. Pokud nenadále potřebuje nějakou změnu, pak i ji lze velice rychle komunikovat a realizovat. Jsem přesvědčen, že tyto možnosti jsou vnímány velice pozitivně.

Jak se to projevila na obratu společnosti?

Dalo by se říci, že od nového roku nastal obrovský rozvoj obchodu v oblasti WTS. Tento raketový nárůst a úspěch letošního roku bych přičetl jednak zlepšující se ekonomické situaci v ČR, ale hlavně pak týmové spolupráci v trojúhelníku ProMinent Dosiertechnik CS + ProMinent Systems + ProMinent Slovensko. Česko a Slovensko bereme z hlediska obchodu stále jako jeden trh, takže tento náš ProMinent trojúhelník tvoří silný a ucelený tým, který technologie a zařízení, včetně komplexního řešení, nejen prodává, ale také navrhuje, konstruuje a vyrábí z velké části ve svém závodě na území ČR. Tato týmová práce je zásadním rozdílem oproti fungování původní obchodní společnosti ProMinent v ČR, ale i oproti fungování některých dalších společností v našem oboru.

Jak vidíte svou další perspektivu?

Úspěchy v prodejích a projektech letošního roku nás zavazují k ještě většímu úsilí a píli při jejich realizaci. Cítíme velkou zodpovědnost za své zakázky, které chceme úspěšně realizovat a předat zákazníkovi. Tuto zodpovědnost bych rád zdůraznil, a to zejména v oblasti úpravy vody. Jsme společností s vybudovaným technologickým a servisním zázemím. Vystupujeme pod celosvětově známou značkou a to nás zavazuje k vysoké kvalitě, spolehlivosti a efektivnosti v našich řešeních. V blízké budoucnosti bychom také chtěli ještě více proniknout do segmentu energetiky, kde jsou největší požadavky na „ultra čistou“ vodu a kde mají své místo právě membránové procesy, na které velice spoléháme. V tomto oboru jsme v ČR relativně na začátku, ale dlouholeté zkušenosti našich expertů a úspěchy letošního roku nám již zajistily určité postavení i na tomto trhu. Naším hlavním cílem ale zůstává zajistit další růst značky ProMinent. Mnoho zákazníků zatím možná netuší, jak široké portfolio komponentů a řešení vlastně ProMinent nabízí a naším úkolem je proto toto povědomí dále šířit. Značka ProMinent je na českém trhu již dlouho, téměř všichni ji znají, ale v posledních letech jakoby naše typicky oranžová barva trochu vybledla. Nyní máme možnost zahájit novou etapu, s novou tváří a s novým přístupem, který může naši oranžovou barvu opět rozjasnit a zviditelnit, což, jak doufáme, v konečném důsledku ocení zejména naši zákazníci.

Děkuji za rozhovor a přátelské přijetí

Ing. Miroslav Bindač

ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.
Fügnerova 567, 336 01 Blovice
tel.: +420 585 757 011
e-mail: info@prominent.cz , www.prominent.cz