O činnosti, úkolech i možnostech rozvoje asociace jsme měli v uplynulém období možnost hovořit s jejím presidentem, panem Ing. Františkem Novotným. Ten nám v úvodu našeho setkání řekl:

Asociace půjčoven stavební techniky (APST) byla založena v roce 2011 čtyřmi významnými půjčovnami působícími na trhu se stavební technikou v České a Slovenské republice. Poprvé se oficiálně představila na tiskové konferenci v rámci Stavebních veletrhů v Brně 2011.

Základní motto při založení asociace bylo sdružit pronajímatele, kteří poskytují jak kvalitní, vyspělou a spolehlivou stavební techniku, tak i korektní podmínky a profesionální služby zákazníkům-nájemcům.

Čtyři roky je dostatečně dlouhá doba na vytvoření stabilní administrativy a zajištění odpovídajících výstupů zaměřených na hlavní cíle, především tedy průběžné informace o stavu a vývoji celkového obratu pronájmu v ČR a SR, podpora členů asociace a nájemců v oblasti práva, daní a technických norem, registrace pohledávek a odcizení stavební techniky.
APST se stala členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, spolupracuje s rakouskou asociací ­MAWEV.

Asociace má v současné době 9 členů, jaký předpokládáte její rozvoj?

Za dobu působení se asociace rozrostla na 9 členů operujících prakticky ve všech komoditách stavební techniky.
Tady je nutné ještě další rozšíření členské základny, která by měla představovat okolo 80 % trhu. To zajistí kvalitní vypovídající údaje o nasazení a využití všech typů stavební techniky.
Asociace bude muset ještě lépe přesvědčit některé dosud váhající významné půjčovny o prospěšnosti vstupu do této organizace, zaměřené především na kvalitu a korektnost obchodu se stavební technikou.

Jaký vývoj v půjčování mechanizace a stavebních strojů očekáváte v roce 2015 vzhledem k optimistickým předpokladům vývoje ve stavebnictví?

Sledování celkového obratu i obratů v jednotlivých komoditách stavební techniky už od roku 2011 dokumentují následující fakta.

V letech 2011 až 2013 byl registrován trvalý meziroční pokles až o 14 %, v roce 2014 vzrostl celkový obrat meziročně o 12 %. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u komodit zdvihací technika, menší stavební stroje, lešení.
V roce 2015 vykazuje meziroční porovnání za prvních šest měsíců růst o 40 % a to je velmi příznivý údaj.
Opatrný předpoklad růstu stavební výroby v roce 2015 určitě pozitivně ovlivňuje i větší zájem o pronájem stavební techniky.
Odhad meziročního růstu na celý letošní rok není jednoduchý. Domnívám se, že tak razantní tempo růstu v prvním pololetí druhá polovina roku 2015 nezaznamená, přesto lze odhadnout pro rok 2015 růst oproti roku 2014 okolo 30 %.
Detailní údaje o jednotlivých komoditách lze získat přímo od Asociace půjčoven stavební techniky nebo na webové stránce www.apst.cz.

Jaké máte zkušenosti s půjčováním strojů v zahraničí?

Tady lze hovořit spíše o trendu, kam by se pronájem měl v budoucnu ubírat. Zatímco poměr pronájmu oproti prodeji se u nás pohybuje okolo 15 %, u vyspělých ekonomik v Evropě je podíl pronájmu okolo 50 %, v USA dokonce 80 – 90 %.
Z toho pohledu tedy jednoznačně plyne potenciál budoucího růstu pronájmu stavební techniky a troufám si říci, že tomu tak bude i u jiných komodit, jako jsou automobily, zemědělská mechanizace a další.

Jaké stavební firmy jsou největšími a nejčastějšími klienty půjčoven stavebních strojů a techniky?

Rozsah pronájmu je velmi široký. Nabízí se odpověď největší české a slovenské stavební firmy. Otázkou pronájmu se ale čím dál tím více zabývají i střední a menší firmy. Motivací je především rozhodnutí nevázat kapitál firmy do majetku techniky, ale uvolnit tento kapitál do vlastního podnikání.
Pronájem stavební techniky však nesouvisí jen s činností a podnikáním stavebních firem. Své místo má i ve sféře komunálních služeb, provozu energetických sítí a dalších.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek