Už jste někdy slyšeli o předsazené montáži oken a dveří? Pokud ne, v následujícím rozhovoru s Ing. Janem Dvořákem ze společnosti EJOT CZ, s.r.o., která se touto problematikou zabývá, Vám toto téma blíže představíme.

Co znamená pojem předsazená montáž oken resp. dveří (odborně řečeno výplní otvorů)?

Okna a dveře se běžně upevňují v nosném zdivu. Pokud je však použito dvouvrstvé zdivo (nosná zeď a na ní masivní kontaktní zateplení), má okno upevněné v úrovni zdiva řadu nevýhod:- Obtížná izolace napojení okna a dveří na nosnou konstrukci, zhoršující celkovou energetickou bilanci domu.- Vlivem hluboko posazeného okna se snižují teplotní zisky od slunečního záření a zhoršuje se oslunění interiéru.- Opticky vypadají okna jako hradní střílny s výraznou masou zdiva.Předsazení oken a dveří se provádí pomocí nosné konstrukce, která musí zabezpečit bezpečné upevnění přenášející vlastní hmotnost otvorové výplně, zatížení větrem a zatížení vznikající při otevírání křídel. Přídavná konstrukce umožňuje umístit otvorovou výplň vně nosné stěny, do úrovně tepelného izolantu kontaktního zateplení.

Jaké jsou největší výhody předsazené montáže a je toto řešení vhodné jen pro nízkoenergetické či pasivní domy?

Okna a dveře se běžně upevňují v nosném zdivu. V případě nízkoenergetických a zvláště pasivních domů je použito obvykle dvouvrstvé zdivo (nosná zeď a na ní masivní kontaktní zateplení). Pokud je otvorová výplň upevněna v úrovni zdiva, přináší řadu nevýhod:- Obtížná izolace ostění, obvykle výrazně menšími tloušťkami tepelného izolantu, než plocha stěny. Horší izolace způsobuje tepelné ztráty celého objektu a kondenzaci vlhkosti na chladném vnitřním ostění. Častý je v takových místech výskyt plísní.- U okna zapuštěného hluboko ve stěně se snižují zisky ze slunečního záření, které jsou důležitým faktorem pro splnění požadavků pasivního domu. Zhoršuje se také oslunění interiéru.- Je narušena opticky hmota objektu.

Jaké řešení nabízí Vaše společnost a můžete jej krátce popsat?

EJOT CZ vyvinul systém bodového upevnění rámů na líci stěny. Nespornými výhodami jsou snadná možnost přizpůsobit systém různým velikostem oken a dveří, včetně portálů nebo sestav, snadná rektifikace rámu a zajištění dilatace rámu zejména u plastových oken.

Je předsazená montáž vhodná pro všechny materiály oken i dveří jako např. dřevo, plast či hliník?

Materiál oken a dveří nemá na předsazenou montáž EJOT zásadní vliv. Jediné, co je třeba zohlednit u plastových a hliníkových profilů, je tvar profilu rámu pro parapetní profil u oken a prahový profil pro dveře a okna k úrovni podlahy.

Jak je to s většími a zároveň výrazně těžšími prosklenými plochami, jako jsou např. „francouzská“ okna? Zahrnuje Váš systém předsazené montáže i tuto variantu?

Velké plochy prosklení (pevná zasklení k úrovni podlahy, zdvižně posuvné dveře, výklopně posuvné dveře nebo celé sestavy) jsou charakteristické pro pasivní domy pro maximalizaci teplotních zisků ze slunečního záření. ­Konstrukční řešení předsazení v úrovni prahů bývá největším oříškem. Je nutné zde počítat s velkou hmotností zasklení a také s různým provedením jednotlivých výplní. Vchodové dveře, balkónové dveře nebo zdvižně posuvné dveře se svou konstrukcí v oblasti prahu výrazně liší. Tomu bylo nutné přizpůsobit konstrukční prvky předsazené montáže. Další proměnnou veličinou je vzdálenost mezi základovou deskou a čistou podlahou, která se může pohybovat od 0 mm (např. při založení na pěnové sklo) až po téměř 400 mm při izolaci polystyrenem)

Je nutné s předsazenou montáží počítat již v přípravě projektu?

Detaily klasické montáže otvorových výplní se obvykle ve fázi projektové přípravy objektu neřeší. U předsazené montáže je naopak důležité, aby byla řešena již ve fázi přípravy stavby. Pokud je s předsazením počítáno předem, lze se vyvarovat řady problémů při specifikaci komponentů i vlastní montáži.

Důležitou roli v případě zabudování standardních oken a dveří hraje montáž. Jak je to v případě předsazené montáže? Existují zde určitá specifika?

Rozdíl je v montáži nosné konstrukce pro otvorové výplně. Tu při klasické montáži tvoří stěna. Specifika montáže nosné konstrukce i odlišnosti montáže vlastních otvorových výplní vyžadují, aby montážní čety byly předem nebo při montáži prvních výplní proškoleny. Toho jsme si samozřejmě vědomi a instruktáž montážních čet důsledně zajišťujeme.

Stavebníky by samozřejmě zajímala cenová náročnost tohoto řešení a záruky?

Není možné cenu předsazené montáže srovnávat s cenou klasické montáže. Jak materiálové náklady, tak náročnost montáže jsou vyšší. Cena se pohybuje kolem 200 Kč za metr obvodu otvorové výplně. Cena za prahové řešení je individuální podle provedení otvorových výplní a stavby. Zákazník ale obdrží kompletní řešení předsazeného upevnění včetně ochrany připojovací spáry s certifikátem vydaným na základě zkoušek požadovaných vlastností pro otvorové výplně a připojovací spáru.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

www.predsazenamontaz.cz