Jenom v Praze Kolektory a. s. obhospodařují přes devadesát kilometrů těchto objektů v různém stáří, stavu a kvalitě. Ale i ty je třeba postupně rekonstruovat.

protože jsme se chtěli dozvědět více o podpůrných konstrukcích sítí v kolektorech, navštívili jsme  Ing. Ivana Moučka ze společnosti ­Halfen. Ten nám v úvodu řekl:

Před jedenácti lety jsme začali společně pracovat s projektanty z kanceláře KO-KA na konstrukci, která by umožňovala vytvoření standardního systému uložení sítí. Cesta vedla přes několik projektů, na kterých jsme si mohli vyzkoušet různé varianty. Ty byly konzultovány nejen s autory projektu, ale i s investorem a montážními firmami. Dnes můžeme říci, že jsme se přiblížili vytyčenému cíli.

Jaké bylo zadání takové konstrukce?

Konstrukce musí být variabilní, využívat standardních prvků, ze kterých se skládá, aby bylo možné kdykoli nějaký prvek přidat nebo změnit jeho polohu. Taková stavebnice MERKUR. Dále musí být jednoduše montovatelná a přitom lehká, aby se jednotlivé prvky daly v kolektoru přenášet ručně. Pro rekonstrukce pak lehce umístitelná mezi rozvody a původní konstrukci, která se následně vyjme. Současně musí také splňovat požadavek na životnost. I ta nejmasivnější konstrukce se silnou vrstvou zinku začne hned korodovat, když do ní vyvrtáme byť jediný otvor nebo přivaříme nějaký prvek. Samozřejmostí je dodržení standardů pro konstrukce v podzemí. Například možnost uchycení svorek SONAP, dostatečná plocha uložení kabelů, vodivé pospojení.

Co cena?

V návrhu jsme vycházeli ze standardního systému HALFEN, tvořeného „C“ profily 41 / 41 mm a tloušťkou stěny 2,5 mm. Tím jsme vytvořili sestavu, jejíž hmotnost je zhruba 1/3 hmotnosti dříve aplikované konstrukce. Díky tomu je cena orientačně o 40 % nižší. Bohužel se stále v rozpočtech kalkuluje cena za kg. Tady dochází často k chybě při oceňování. Nedodáváme ingoty, ale inteligentní systém.

Jak taková konstrukce vypadá?

Jak již bylo zmíněno, jde o standardní profily a výložníky ze sortimentu HALFEN. Vše je doplněno šrouby či matkami se speciální kladivovou hlavou pro spojování dílů. Samozřejmostí jsou spojovací prvky pro upevnění zemnících drátů nebo částí pro vlastní vybavení a zabezpečení objektu. Staticky splňuje všechny požadavky na svislé zatížení, laicky musí výložník unést statného montéra a zatížení od uložených sítí.

Plánujete další vylepšení do budoucna?

Myslím, že to je hlavní deviza týmu kolegů HALFEN. Nechceme považovat nic za definitivní a dokonalé. Proto vítáme spolupráci s investory z Kolektorů Praha nebo z Technických sítí Brno. Málokdy se setkáváme s možností hledat správné řešení v prostředí investor / projektant / realizační firma / dodavatel jako právě zde. Proto do budoucna chceme pokračovat v trendu, který je uveden v nadpisu: Stále blíž a blíž k ideálu.

Děkujeme za rozhovor
a přátelské přijetí

Ing. Jaroslav Pospíšil

HALFEN s. r. o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
tel.: 311 690 060, fax: 235 314 308
e-mail: info@halfen-deha.cz , www.halfen.cz