Poté, co část zaměstnanců odešla do nově vzniklé frézovací firmy, stál před vedením úkol udržet kontinuitu v kapacitě i kvalitě frézovacích prací. Tento nelehký úkol se podařilo díky enormnímu nasazení pracovníků na všech úrovních splnit. Pracovní kádr se stabilizoval a strojní park se díky nákupu nové frézy Wirtgen 200i částečně obnovil. Díky tomu byla společnost Freko schopna zvládnout i zatěžkávací zkoušku v podobě frézování dálnice D1, úsek 9 (Loket – Hořice). Jednalo se o odfrézování 47 000 m3 živičných vrstev v obou směrech během dvou týdnů. Nasazením téměř všech frézovacích kapacit firmy se podařilo splnit termín i dodržet kvalitu prací.

Během roku také firma rozvíjela frézování 3D technologií, kde hlavně ve spolupráci s EUROVIÍ CS a. s. realizovala několik zajímavých projektů např. dálnice D1, km 5,2 – 1,25, ul. V Holešovičkách, Praha 8 apod.

Díky strojnímu vybavení je akciová společnost Freko připravena plnit požadavky odběratelů jak v oblasti termínů a kapacity, tak i požadovaných technologií frézování.

www.freko.cz