Jedinečný tvar železobetonových pylonů a komplexnost vestavěných prvků vyžadují flexibilní plánování – kompletní řešení od PERI.

Most přes Bospor široký 59 m, s osmiproudou silnicí, dvoukolejnou železnicí a rozponem hlavního pole 1 408 m, spojuje jako část nové 260 km dlouhé dálnice evropský a asijský kontinent. Zásluhou samošplhavého systému ­PERI ACS a nosníkového stěnového bednění VARIO GT 24 mohou být dodrženy všechny požadavky na flexibilitu, kvalitní povrch betonu a rozměrovou přesnost celé konstrukce. Promyšlený pracovní postup mezi betonážními záběry umožňuje pomocí hydraulického posunu neobyčejně vysokou produktivitu.

Samošplhavý systém ACS, optimálně přizpůsobený celkové geometrii
Na šikmých plochách pylonu tvaru A se použije nastavitelná varianta samošplhavého bednění ACS V, které je možné optimálně přizpůsobit nakloněným částem pylonu. Pro umožnění bezpečné a ergonomické práce u nakloněných staveb ve velké výšce se pracovní lávka vždy upevní ve vodorovné poloze. V úsecích s téměř svislými plochami bude nasazena varianta ACS R, která je standardním systémem samošplhavého bednění ACS. Mezi nohami pylonu bude kromě ACS V nasazena také plošinová varianta ACS P.

Velkou výzvou již v přípravné fázi bylo přizpůsobení řešení bednění průřezu čtyř nohou pylonu, který se stále zužuje. V půdorysu má trojúhelníkové uspořádání se zkosenými rohy. Tři dlouhé polygonové strany se směrem nahoru zužují každá o 1,40 m.
Požadované přizpůsobení pracovních plošin je prováděno s pomocí centrálně umístěných přesazených lávek, které lze upravit podle sousedních plošin. Přizpůsobení bednění se provádí prostřednictvím vyrovnávacích plechů a sešroubovaných dílců, které budou postupně demontovány.

Řešení PERI dále nabízí požadovanou flexibilitu především při montáži ocelových vestaveb pro umístění závěsů. Projektování zohledňuje měnící se rozměry a umístění vestavěných dílů velkých rozměrů. Stanovení os šplhání vyžadovalo promyšlené plánování, aby byly vyloučeny kolize se schránkami lan. Zde je nutná velká rozměrová přesnost.

Kompletní řešení PERI - velká bezpečnost práce, vyšší efektivita
Všechny šplhavé soupravy ACS jsou opatřeny trapézovým oplechováním. Zakrytí spodní pracovní lávky s celoplošně uzavřenou plochou nabízí kromě zabezpečení proti pádu také ochranu proti větru a nepříznivému počasí. Z dalších pracovních plošin bude montována výztuž pro další úrovně. Perforované trapézové plechy v těchto místech umožňují průchod světla a vzduchu. Na třech horních lávkách je možné umístit až 42 t ­výztuže.

Na nakloněné lávce šplhá zároveň rozdělovač betonu. Při plánování byl do samošplhavého systému začleněn i přístup k osobnímu výtahu. Toto promyšlené kompletní řešení stejně jako příprava náhledů ve 3D pro vizualizaci byly vypracovány v krátkém čase týmem vytvořeným z účastníků stavby. Zkušenosti, kompletní plánování i včasné dodávky velkého množství materiálu od ­PERI umožňují plynulý průběh a tím i dodržení pevně stanoveného harmonogramu výstavby.

Plánované odlehčení infrastruktury Istanbulu
Město Istanbul patří se svými 15 mi­liony obyvatel k největším městům na světě. Poloha na dvou kontinentech a mezi dvěma moři dělá sice tureckou metropoli jedinečnou, ale znamená i velké dopravní problémy. Především obě existující bosporské spojnice z let 1973 a 1988 jsou nemilosrdně přetížené. Nová trasa sever-Marmara vede v dostatečné vzdálenosti od centra Istanbulu a kříží asi 25 km severně od centra města Bospor. Třetí most u ústí do Černého moře – nazýván také most sultána Selima – není jen mostem s nejvyššími železobetonovými pylony, ale také široko daleko největším visutým mostem s železnicí. Jako přímý spoj k plánovanému ohromnému letišti má odlehčit stávajícím dvěma mostům. Dokončení tohoto odvážného projektu je plánováno v roce 2015.

PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42  Jesenice
tel.: 222 359 311 , fax: 222 359 315
e-mail: info@peri.cz , www.peri.cz