Znáte kauzu zkoušek požárních dveří provedených ČOI, které odolaly požáru na místo deklarovaných 30 min. pouhých 7 min.?

Setkáváte se v praxi s nejasným výkladem právních předpisů a norem?
Máte jedinečnou příležitost diskutovat s předními odborníky v oboru požární ochrany u kulatého stolu. Diskuze se zúčastní např.:
Ing. Marcela Pavlová - ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR
Mgr. Lucie Šnajdrová - ředitelka odboru technické kontroly ČOI, inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha
Ing. Petr Boháč - předseda  SC1 TNK 27, autor ČSN 73 0875
zástupce HZS ČR
a další přední odborníci

Přijďte si poslechnout výklad špiček z oboru na konferenci!

Datum konání:
9. – 10. 6. 2015, úterý - od 9 hod., dvoudenní konference s bohatým doprovodným společenským programem.

Místo konání:
Wellness & Congress hotel Sladovna ****, Černá Hora 3/5, okres Blansko

Cena vložného:
3 300 Kč, členové PKPO a ČKAIT mají zvýhodněné vložné 2 900 Kč
vložné zahrnuje stravování, které je zajištěno v průběhu celé konference, včetně společenského rautu viz organizační pokyny
jednotná cena ubytování - 1 500 Kč za dvoulůžkový pokoj hradí účastníci přímo v hotelu

Zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 2 kreditních bodů.

Přednášející:
Ing. Petr Bebčák, Ph.D. (VŠB-TUO)
Ing. Petr Boháč (TNK 27)
Ing. Jaroslav Dufek (PAVUS)
Ing. Žanet Hadžić (MMR ČR)
Ing. Lenka Holánková (HZS ČR)
Ing. Monika Košlerová (ČOI)
Ivana Nohová (PKPO)
Ing. Jindřich Pater (ČKAIT)
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (PKPO)
Boris Platkevich (UUFTS Ukrajina)
zástupce společnosti DH – Mechatronic, SRN.

Profesní charakteristiky a anotace přednášek naleznete zde
Konference je určena pro investory, developery, zástupce stavebních firem, facility management, risk manažery pojišťoven, autorizované inženýry a techniky ČKAIT, odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany, výrobce i servisní organizace požárně bezpečnostních zařízení a veřejnou správu.

Odborný program konference poskytuje ucelený přehled legislativních povinností souvisejících s požární ochranou budov od stavebního záměru až po jejich užívání. Zabývá se dopadem nového Občanského zákoníku do oblasti stavebního práva a souvisejícími změnami předpisů v oblasti stavebního práva a požární ochrany, odpovědností a pravomocí osob podílejících se na jednotlivých fázích výstavby a užívání budovy.

Anotace přednášek, podrobné informace ke konferenci a přihlášky najdete na stránkách PKPO. (odkaz -http://komora-po.cz/article.php?id=1878).

Reportážní videa minulých konferenci naleznete:
Záznam z 6. konference v roce 2013
Záznam z 5. konference v roce 2011