Dopravní podnik Ostrava a.s. podepsal s firmou GASCONTROL, společnost s r.o. smlouvu na vybudování plnicí stanice CNG o výkonu 3 000 Nm3/hod v areálu dopravního podniku v Ostravě-Martinově. „Využití CNG v dopravě se věnujeme dlouhodobě a považujeme stále tento směr za perspektivní. Jsme samozřejmě rádi, že jsme tuto zakázku získali a že můžeme touto cestou přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě,“ uvedl Mieczyslaw Molenda, zakladatel a vlastník společnosti GASCONTROL.

Ředitel ostravského dopravního podniku Roman Kadlučka dodává: „Zakázka je financována z Operačního programu Životního prostředí a navazuje na objednávku 105 autobusů s pohonem na CNG, která je rovněž dotována z prostředků Státního fondu životního prostředí. Dojde tak k obměně třetiny našeho vozového parku autobusů moderními vozidly s ekologickým pohonem.“

Hlavní částí nové plnicí stanice budou 3 kompresory, doplněné moderními technologiemi, bezpečnostními prvky a zařízením na měření, evidenci, kontrolu, regulaci a řízení, včetně řízení spotřeby elektrické energie. Plnicí stanice obslouží až 24 autobusů za hodinu. Součástí dodávky bude i stavba nového plynovodu v délce 1075 metrů a instalace zařízení pro odorizaci zemního plynu.

Společnost GASCONTROL patří mezi největší subjekty v ČR, které se dlouhodobě zabývají využitím CNG v dopravě. Od roku 2005 zajišťuje servis a údržbu CNG stanic. Mezi prvními například pro kompresní a plnící stanici dopravní společnosti OKD, Doprava, a.s., v Havířově, později také pro CNG stanici v areálu ČSAD Havířov, a.s., kterou firma GASCONTROL projektovala a postavila. Dále se společnost podílela na výstavbě CNG plnící stanice pro RWE v Ostravě. V roce 2010 otevřel GASCONTROL první non-stop veřejnou plnicí stanici CNG v Havířově. Firma je také vlastníkem a provozovatelem čerpací stanice v Dobré u Frýdku-Místku. Mezi další realizace z oblasti CNG patří výstavba plnicích stanic CNG v Uherském Hradišti, Frýdku-Místku a Karviné nebo stanice pro plnění vysokozdvižných vozíků a automobilů pro společnosti Greiner packaging Slušovice a CIDEM Hranice-divize CETRIS. Ve spolupráci s firmou VEMEX společnost GASCONTROL postavila veřejnou plnicí stanici CNG v Ostravě–Muglinově. Od té doby GASCONTROL dodal řadu těchto kompaktních stanic, jsou např. v Olomouci, Opavě, Dvoře Králové, Hodoníně a v Brně.

Zemní plyn je v současnosti nejperspektivnějším alternativním palivem, s jehož masovým rozšířením v příštích letech počítá i Evropská unie. V České republice se vozy na CNG etablovaly už téměř ve všech oborech a firmy si rozhodnutí přejít na CNG pochvalují. Řešení je přínosné nejen pro soukromé osoby a podniky, ale i pro komunální sféru. Je totiž v porovnání s tradičními palivy nejekologičtější a nejúspornější variantou. Kvůli nulovým emisím pevných částic a minimálním emisím škodlivin ve výfukových plynech jsou komunálních vozidla s pohonem na stlačený zemní plyn ohleduplná k životnímu prostředí, a tudíž ideální pro nasazení hlavně v centrech měst.

www.gascontrol.cz