Tyto skutečnosti samozřejmě neopomíjíme u nových objektů, výrobních hal a novodobých nákupních centrech.

Samostatnou kapitolu tvoří objekty a místnosti, kde je nutno získávat denní světlo pomocí světlovodů, aby byl zachován světelný komfort prostor při dodržení požárních norem. Zde se jedná téměř vždy o složitý zásah do vodorovných konstrukcí na hranici požárního úseku instalací nového světlovodu.

Díky konstrukcím Promat lze tedy vytvářet prosvětlená, požárně bezpečná řešení, která zlepší kvalitu užívaných prostor, navíc v historických objektech dává vyniknout umění našich předků, které je nutné zachovat pro další generace.

Prosklené konstrukce Promat se uplatňují všude tam, kde je dán požadavek na zasklení s minimálním podílem rámových konstrukcí, na zasklení velkými tabulemi skla a bezpečnosti zde se pohybujících osob, na zasklení s maximálním prostupem světla a udržení světelné pohody.

PROMAGLAS®-SETBOX

1


PROMAGLAS®-SETBOX je kompletní balení jednotlivých materiálů potřebných pro montáž PROMAGLAS® – lehké stavební konstrukce dle katalogového listu 485.45 a PROMAGLAS® – stavební konstrukce do masivní stěny dle katalogového listu 485.46. Prosklené konstrukce PROMAGLAS® podle uvedených katalog. listů jsou určeny pro pevné zasklení zejména v interiéru budov a lze u nich dosáhnout požárních odolností EW 15 – EW 90 a EI 15 – EW 120 DP1. Součástí PROMAGLAS®-SETBOXu pro 1 ks zasklení jsou následující materiály a výrobky:

1. 1 ks tabule skla Promat®-SYSTEMGLAS nebo PROMAGLAS®, popř. PROMADRAHT® dle požadovaného rozměru
2. Přířezy PROMATECT®-H, tl. 15 mm pro vytvoření rámu, v požadované šířce a potřebných délkách s předvrtanými otvory pro vruty nebo šrouby
(přířezy s délkou > 1250 mm jsou dodávány z přepravních důvodů dělené)
3. Přířezy PROMATECT®-H, tl. 25 mm pro vytvoření zasklívacích lišt, v potřebné šířce a délkách s předvrtanými otvory pro vruty (přířezy
s délkou > 1250 mm jsou dodávány z přepravních důvodů dělené)
4. 2 ks podložek PROMATECT®-H pod sklo
5. Elastická páska (pro sklo PROMADRAHT® jsou součástí zpěňující pásky PROMASEAL®-PL 1,8 SK, popř. PROMASEAL®-XT)
6. PROMASEAL®-S (šedý)
7. Tmel Promat®
8. Ocelové vruty a šrouby dle potřeby
9. Katalogové listy 485.45 a 485.46 včetně montážních návodů
10. Identifi kační štítek konstrukce
11. Přepravní bedna

PROMAGLAS® - rámová konstrukce z oceli, vodorovné prosklení

2


PROMAGLAS® - rámová konstrukce ze dřeva

3


PROMAGLAS® - rámová konstrukce ze dřeva se používá jako zasklení v interiéru budov. Je-li vzhledem k umístění skel nutno počítat s UV-zářením, např. ze svítidel nebo způsobeným slunečním zářením (i refl exí), musí být osazena skla Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS®, typ 2 nebo 10, popř. jako izolační dvojskla - typ 3 nebo 4. Požární skla mohou být dodána v různých dalších provedeních. Viz technické údaje k požárním sklům. Výrobu a montáž zasklení mohou provádět pouze námi vyškolení pracovníci. Je třeba dodržovat předpisy stanovené ve zkušebním protokolu a posudku PAVUS a technické údaje ke sklům Promat®-SYSTEMGLAS a PROMAGLAS®.

PROMAGLAS® - rámová konstrukce ze dřeva může být osazena do zděných (d = 115 mm) nebo betonových (d = 100 mm) stěn. Každé zasklení musí být trvale označeno výrobcem. K tomuto účelu slouží samolepícíc štítky (na vyžádání).