Samotný zkušební kus váží necelých 8 tun a byl dokončen v březnu 2013. Náklady na zkušební zhotovení se pohybují okolo 1,9 mil. korun a financovány jsou půl na půl Westinghousem a z fondů Vítkovic na rozvoj výrobní technologie v rámci úkolu RVT. Výroba musela proběhnout dle amerických norem AWS a z materiálu podle amerických norem a imperiálních jednotek. „Materiál pro zkušební kus jsme dováželi až z USA, protože v tak malém množství ho nebylo možné v Evropě sehnat. Jedná se o tzv. sendvičovou konstrukci, která by byla v konečné fázi spřažená s betonem. Naše konstrukce by měla mít jednak funkci nosnou a jednak tvoří bednění pro beton,“ říká vedoucí projektu David Vrána.

O dalším použití vlastního zkušebního kusu zatím není rozhodnuto. Díky získaným zkušenostem je možné uplatnění na projektech AP1000® nejen v České republice, ale v celé Evropě a severní ­Africe a Blízkém východě. „Budeme jediná mostárna v Evropě, která bude mít se strukturálními moduly AP1000® zkušenost, což nám poskytne náskok před ostatními společnostmi nejen pro dostavbu JETE, ale i pro jiné připravované projekty AP1000® v našem regionu. V současné době se například připravuje projekt AP1000® v Bulharsku,“ dodává Vrána.

Společnost Westinghouse Electric Company uzavřela objednávku se společností Vítkovice ­Power ­Engineering na výrobu zkušebního kusu jednoho z kritických modulů jaderné elektrárny AP1000® v červnu roku 2013. Uvedená objednávka navazuje na dodatek z ledna 2013 k existujícímu Memorandu o porozumění se společnostmi Vítkovice, ­Vítkovice Heavy Machinery, Vítkovice Power Engi­neering a Hutní montáže. Dle podmínek dohody se tyto významné české firmy připojily k týmu nabízejícímu temelínský projekt AP1000® jako potenciální výrobci klíčových konstrukčních a mechanických modulů v případě, že reaktor AP1000® bude vybrán jako řešení pro dostavbu jaderné elektrárny v ČR.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s.
Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava
tel.: +420 595 953 296
www.vitkovicepower.cz