Zabýváme se výrobou a obchodem s betonovými výrobky. Naše výrobky oslovují nejen firmy působící v oblasti silničního a železničního stavitelství, firmy zabývající se výstavbou a rekonstrukcí objektů občanské výstavby a vybavenosti, ale i místní, městské a krajské úřady a v neposlední řadě i soukromé osoby.

Mezník v historii přišel s rokem 1994, kdy se v rámci privatizace stala 100% vlastníkem rakouská firma Betonwerk Rieder GmbH, Maishofen. Jelikož se jedná o lídra na rakouském trhu v oblasti železobetonových protihlukových stěn, logickým krokem bylo začlenění tohoto produktu do portfolia výrobků firmy Rieder Beton v Jihlavě. Rovněž v České republice slavíme s tímto vysoce účinným systémem úspěch a rádi bychom vám jej více přiblížili.

Protihlukové stěny SILETON se používají při ochraně okolí před zdroji hluku v silniční a železniční dopravě a v průmyslu. Jeho základem jsou železobetonové plošné dílce, jejichž pohltivost zabezpečuje vrstva dřevocementového absorbéru.
Jedná se o systém skládaný ze sloupů profilu H, do jehož přírub se zasouvají soklové a následně absorpční dílce.
Hlavními výhodami železobetonových stěn jsou vysoká životnost, jednoduchá a rychlá montáž, velmi dobré zvukově pohltivé a vzduchově nepropustné vlastnosti. Stěny mají vzhledem k porézní struktuře samočistící efekt a jsou tedy zcela bezúdržbové. Další z výhod systému je možnost použití plně identické oboustranně pohltivé verze stěn.

ABSORBER - nejdůležitější část
dřevocementový absorber
Zvukově pohltivá část desky je vyrobena z dřevocementové hmoty, která splňuje požadavky na odolnost proti stárnutí, odolnost proti průrazu, odolnost proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám, barevnou stálost, nehořlavost a rozměrovou stálost podle technických podmínek 104 pro protihlukové clony vydaných Ministerstvem dopravy.
V současnosti jsou v našem sortimentu 3 typy absorberů - normal, vlna a hřib, jež se liší tvarem a zvuk pohlcujícími vlastnostmi.

Vzduchová neprůzvučnost
Vysoká plošná hmotnost absorpčních stěnových dílců (390 kg/m2) zaručuje optimální hodnoty pro stěnovou sestavu SILETON a podle normy ČSN EN ISO 140-3 a ČSN EN 1793-2 spadají do kategorie B3.

Zvuková pohltivost
Z hlediska hodnocení zvukové pohltivosti podle klasifikace předepsané ČSN EN ISO 354 a ČSN EN 1793-1 spadají protihlukové stěny SILETON do těchto kategorií:
- NORMAL třída A3
- VLNA třída A3
- HŘIB třída A4


Prvky a rozměry
Protihlukové stěny SILETON je vhodné navrhovat na osovou vzdálenost sloupů 6 m. Tento rozměr je variabilní a jsme schopni vyrobit i dílce do rozponu cca 20 m (např. pro mostní dílce).

Absorpční dílce se vyrábějí standardně ve výškovém kroku 25 cm vycházejícím z modulu dřevocementového absorberu. Vyrábíme i dílce tvarově atypické - např. náběhové se sklonem 1:3, tzv. "stříšky" apod.
Soklové dílce kopírují délku dílce absorpčních, jejich výška a tvar může být libovolný. Vyrábíme soklové dílce obdélníkové, lichoběžníkové, s otvory pro odtok srážkové vody, apod.

Sloupy se standardně používají železobetonové, ale je možno používat i ocelové HEA profily s patřičnou povrchovou úpravou. Železobetonové sloupy SILETONu jsou přímé, v úhlech 30 a 45°, průběžné či koncové. Z těchto typů lze vyskládat jakoukoliv půdorysně zakřivenou stěnu včetně nároží v pravém úhlu.

Založení
Založení sloupů se provádí buď do prefabrikovaných či monolitických patek nebo na piloty - to je v současnosti nejpoužívanější metoda.

Barvy
Barevně se stěny řeší buď probarvením absorbéru v hmotě nebo dodatečným nástřikem stěn kvalitní certifikovanou barvou. Druhé řešení je vhodnější vzhledem k možnosti použití celého spektra barev, perfektního pohledového sjednocení stěny a možnosti opravy povrchu např. po posprejování.

Ornamenty
Ve stěnách je možno vytvářet plastické ornamenty vznikající buď kombinací různých druhů absorberů či jejich vkládáním s pootočením o 90 stupňů.

Povrchová úprava
Rubová strana absorpčních a soklových dílců se provádí jako hladká nebo zdrsněná tzv. "metením". Tato úprava povrchu má nejen estetický efekt, ale umožňuje vegetaci popínání a tím ozelenění zadní části stěny.

Prosklení
Součástí systému jsou prosklené dílce, které jsou řešeny buď jako prefabrikovaný železobetonový rám s vloženým sklem nebo se skleněné tabule vkládají přímo do přírub sloupů ke kterým jsou kotveny kovovými profily přes pryžová těsnění.

Únikové zóny
Systém řeší i únikové zóny - buďto formou vložení dílce s dveřmi nebo překrytím stěn. Pro toto řešení jsou vhodné dílce s oboustranným absorbérem.

Komplexnost
Pokud Vás náš systém SILETON zaujal, velice rádi Vám poskytneme technické poradenství, zpracujeme realizační dokumentaci, stěnu vyrobíme i namontujeme.


Rieder Beton, spol. s r.o.
U Hlavního nádraží 2764/3, 586 01 Jihlava
telefon: 567 573 221, fax: 567 210 042
e-mail: rieder@rieder.cz, http://www.rieder.cz