Doplňuje tak série Zetta a Cetta. Všechny typové názvy symbolizují tvar lamel. Žaluzie Cetta reprezentuje stále oblíbenou „klasiku”. Modely Setta a Zetta umožňují efektivnější řízení zářivé energie, světla i tepelného záření, přímého nebo rozptýleného v atmosféře.

Účelnost žaluzie Setta se snoubí s elegancí – nabízí vyšší pevnost lamel v dostupných šířích 65 mm a 90 mm při možnosti volby dvojího typu žebříčku. Venkovní žaluzie Setta má díky vlisované gumě po celé délce lamely velmi dobré těsnící a termoregulační vlastnosti. Hliníkové vodící lišty zajištují stabilitu žaluzie ve větru a jsou podpůrným prvkem zabezpečení objektu při maximální garantované ploše 16 m2. Variabilita montáže, elegance a dokonalé zastínění tvoří z této venkovní žaluzie unikátní stínicí prvek pro veškeré typy objektů.
Správně zvolená venkovní žaluzie vytváří s izolačním dvojsklem sestavu, která chrání před úniky tepla v zimě a před letním přehříváním často lépe, než okna s trojskly. Venkovní žaluzie Setta velmi dobře pracuje se slunečním zářením. Dokáže odclonit přímé sluneční paprsky, ale dovnitř vpustí rozptýlené denní světlo s malou energií. Uvnitř zůstává světlo, ale zásobení nežádoucím teplem je minimální.

Užitné vlastnosti žaluzie Setta:
•    špička na trhu venkovních žaluzií,
•    elegantní a designové provedení s lamelou ve tvaru „s“,
•    nejpevnější lamela díky rádiusu tvaru „s“,
•    hliníkové vodicí lišty pro stabilitu ve větru – z toho plynoucí nižší hlučnost a lepší tepelně technické vlastnosti,
•    vlisovaná guma po celé délce žaluzie – další prvek snižující hlučnost i zimní tepelné ztráty,
•    bezpečnostní efekt,
•    možnost elektrického ovládání,
•    maximální garantovaná plocha 16 m2.

Exteriérová stínicí technika ­ISOTRA vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek a je významnou součástí stavby i z hlediska úspor energie. V tradičním pojetí plní exteriérové žaluzie stínicí a bezpečnostní funkci, v netradičním pojetí jsou zajímavým architektonickým prvkem administrativních budov a rodinných domů.

www.isotra.cz