Systém OptaSense
je určen pro detekci, lokalizaci a třídění událostí podél rozsáhlých lineárně orientovaných objektů (např. ropovodu a jiných produktovodů, kabelových tras, železničních koridorů a tratí, oplocení, perimetrů objektů, základen a chráněných míst apod.). Rychle a s dostatečnou přesností detekuje druh a stupeň ohrožení, čímž umožňuje přijmout nápravná opatření tak, aby nedošlo k poškození majetku a růstu nákladů.

Jedinečná schopnost systému OptaSense spočívá ve včasném upozornění na aktivity poblíž chráněného majetku. Běžné systémy detekují až fázi poškození, systém OptaSense ale pomáhá škodám předcházet.

OPTASENSE dokáže z jednoho místa ohlídat i 5 000 kilometrů
Systém používá osvědčenou metodu virtuálních mikrofonů v optickém vláknu pro zjištění jakékoliv činnosti v blízkosti sledovaných aktivních zón na dlouhé vzdálenosti. Operátor je schopen detekovat, klasifikovat a lokalizovat jakoukoli ohrožující událost v blízkosti monitorovaného objektu v reálném čase. Vyhodnocení akustických dat provede procesorová jednotka, která sleduje každý „mikrofonní kanál“ v reálném čase. Na přítomnost specifických akustických událostí upozorní a předá pomocí uživatelského rozhraní na ústřední server systému, který je obvykle umístěn ve speciální řídicí místnosti. Spojení síťových jednotek systému umožňuje operátorovi sledovat trasu více než 5 000 kilometrů z jednoho místa. Do systému OptaSense mohou být snadno integrovány další řídicí systémy (např. OPC, Pelco atd.).

Systém, který sníží náklady na ochranu Vašeho majetku
Klíčovou předností je, že systém posílá informace správným lidem ve správný čas, lokalizuje hrozbu po celé délce vlákna, vyhodnocuje hrozby pomocí zdokonalených algoritmů. Systém si můžete nakonfigurovat tak, aby hlásil poplach pouze u vybraných typů aktivit a ignoroval události „běžného života“. K největším přednostem systému patří, že používá již položený kabel z optických vláken, a to bez potřeby jakýchkoliv dalších úprav, a má velmi nízkou spotřebu energie. OptaSense detekuje širokou škálu aktivit jako například kopání, ražbu tunelů, průjezd a pohyb vozidla, pohyb a chůzi narušitele, střelbu, ale i pohyb letadel ve vzduchu. Flexibilita systému dovoluje spolupracovat se zákazníky tak, aby byl vytvořen důmyslný systém zabezpečení s ohledem na různé typy podnětů použitím „chytrých zón“.

Systém OPTASENSE
Systém OptaSense je produktem společnosti QinetiQ, která podporuje vesmírné programy, poskytuje spolehlivé služby britskému ministerstvu obrany, provádí bezpečné monitorovací služby pro celou řadu obchodních společností a má vládní zákazníky na celém světě. Zákazníkům poskytuje jedinečná řešení vyžadující dokonalou znalost problematiky, inovace, nezávislé myšlení a technické znalosti. Výsledkem jsou pak výjimečná zabezpečovací zařízení, která zachraňují životy, ochraňují majetek, kritickou infrastrukturu, snižují náklady a ve svém konečném efektu zajišťují konkurenční výhodu. Dceřiná společnost QinetiQ-OptaSense patří mezi světové špičky v zabezpečovacích systémech založených na akustickém snímání.
Partnerem společnosti ­QinetiQ a její dceřiné společnosti ­Opta­Sense a výhradním distributorem ­Opta­­Sense řešení pro Českou a Slovenskou republiku se stala společnost Trade ­FIDES.

Zabezpečovací technika podobně jako další oblasti, které jsou založeny převážně na IT techno­logiích, uhání vpřed mílovými kroky. Pokrok je neúnavný a kdo chce zůstat ve hře, musí ho nejen sledovat, musí mu stačit, možná ho leckde o trochu předběhnout. Naše společnost se již při svém vzniku rozhodla vytvořit vlastní vývojové oddělení bezpečnostních technologií. Výsledkem jsou produkty řady ­ASSET a Latis. Naše produkty splňují přísná kritéria nejmodernějších technologických trendů, procházejí neustálými změnami, jejichž cílem je ještě dokonalejší fungování našich systémů.

Systém ASSET
je integrací Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému PZTS a elektronické kontroly vstupu EKV. Mezi PZTS a EKV dochází v praxi k největší provázanosti. Velkou výhodou systému pro uživatele je jednotná správa a databáze uživatelů, ovládání částí PZTS ze čteček EKV nebo na základě počítání počtu osob v dané části objektu atd. Je to výkonný systém vhodný pro rozsáhlé instalace a umožňuje postupnou výstavbu. Základem systému ASSET je řídicí jednotka, na kterou jsou přes systémovou sběrnici napojeny všechny aktivní prvky (klávesnice pro ovládání PZTS, koncentrátory pro připojení čidel, čtečky identifikačních karet nebo docházkové terminály atd.) Systém umožňuje monitoring osob podle fotografií, vydávání návštěvnických karet a sledování pohybu návštěvníků přicházejících do objektu, sledování parkoviště, ovládání závor, dveří, výtahů, nebo turniketů či připojení klíčového trezoru. Systém dále umožňuje měření fyzikálních veličin a jejich regulaci, což v mnoha případech komplexně doplní bezpečnostní řešení. Řídicí jednotky v objektu mohou být propojeny prostřednictvím sítě LAN/WAN k řídicímu serveru systému ASSET. K serveru jsou připojeny klientské stanice sloužící k monitorování a uživatelské správě celého systému. Server je schopen dále komunikovat s jinými návaznými technologiemi (docházka, personální systém atd.) pomocí modulu ­ASSET web service. Protože databáze systému je ve standardu MS SQL, je propojení s návaznými technologiemi poměrně jednoduché, spolehlivé a bezpečné. Řídicí jednotky mohou být prostřednictvím sítě LAN/WAN připojeny k serveru řídicího systému LATIS® SQL, ze kterého je také možné monitorovat a řídit provoz systému.

LATIS® SQL
integruje a monitoruje bezpečnostní technologie, které se používají při ochraně budov, technologických areálů i všech ostatních objektů, které je potřeba chránit. Je rozsáhlým modulárním systémem, který je možné skládat podle potřeb uživatele. Prostřednictvím různých komunikačních kanálů (Morse Radio, telefon, SMS, GPRS, LAN, RS232, RS485) umožňuje připojení mnoha technologií a integruje tyto autonomní systémy do jednoho celku. Je možné jej využít jako lokální grafickou nadstavbu, nebo jako dálkový dohled objektů (PCO). Samozřejmá je i kombinace uvedených variant. Tato integrace přináší uživateli komfort umožňující efektivní provoz a správu systémů z jednoho pracoviště. Všechna data a informace jsou přístupné v jednotné srozumitelné podobě a poskytují obsluze přehlednou, jednoduchou a efektivní formu střežení objektů podpořenou grafickým zobrazením sledovaných událostí. Spojení tohoto monitorovacího a řídicího systému s unikátním řešením perimetrické ochrany společnosti Optasense je bezesporu tím nejmodernějším technologickým řešením v oblasti zabezpečovací techniky.
Celkové bezpečnostní řešení vytvářené těmito systémy řadí společnost Trade FIDES na samý vrchol současné technologické špičky.

Trade FIDES, a. s.
Dornych 57, 617 00 Brno, tel.: +420 545 536 111
e-mail: info@fides.cz, www.fides.cz