V posledních letech svou pozornost zaměřuje i na zkvalitnění a rozšíření služeb, a to zejména v oblasti průmyslové automatizace a světelné techniky. Ve spolupráci s partnerskými firmami zajišťuje návrhy projektů, dodávky i zprovoznění inteligentních systémů řízení budov.

Inteligentní systém řízení budov je ve své podstatě systém, který je schopen řídit a optimalizovat osvětlení, centrální nouzový sytém, ovládat žaluzie, řídit systémy zdrojů tepla, klimatizaci, pohony dveří a vrat, různá zabezpečení atd. Výsledkem pak je inteligentní dům, budova či kancelář, která poskytuje vysoký komfort a úspory energií. Jednou z nejvýznamnějších realizací, na které se firma ­ELKOV elektro v poslední době podílela, je Triniti office centrum v Brně. Na tuto stavbu ELKOV projektoval a dodal řídící systém osvětlení a svítidel v hodnotě 35 mil. Kč.

V přípaadministrativního centra Triniti byl k řízení umělého osvětlení použit systém ABB i-bus EIB/KNX a systém řízení nouzového osvětlení společnosti INOTEC. Zároveň zde došlo ke skloubení systému ABB i-bus EIB/KNX s unifikovaným protokolem DALI, pomocí kterého dochází k řízení umělého osvětlení. Toto spojení umožňuje spínání či stmívání jednotlivých svítidel nebo definovaných skupin a spojením této možnosti s fotoelektrickým čidlem získáme systém, který je schopen v čase řídit osvětlení dle denního světla či různých provozních stavů budovy. S využitím funkce fotoelektrického čidla, jako prezenčního senzoru, je možné také vypínat či zapínat osvětlení v závislosti na pobytu osob v jednotlivých místnostech.

Při zachování možnosti ovládání místního nastavení osvětlovací soustavy tlačítky přináší tento systém vysoký komfort uživatelské úrovně jak osobám vykonávajícím svou denní činnost v budově, tak i provozovatelům. Ve spojení s vizualizačním softwarem je možné sledovat, nastavovat a ovládat celý systém pomocí PC. Vizualizační software mimo jiné umožňuje sledovat provozní hodiny jednotlivých svítidel i zobrazovat životnost jednotlivých zdrojů, což umožňuje lépe a efektivněji plánovat údržbu celé osvětlovací soustavy. Jeho další výhodou je i možnost zjišťováa lokalizování jednotlivých poruch mnohem rychleji a přesněji než bývá obvyklé. Systém řízení umělého osvětlení je zároveň proveden tak, aby umožňoval co možná největší variabilitu v závislosti na denním osvětlení a provozu budovy. Systém nouzového osvětlení napomáhá v případě havarijních stavů, především při výpadku elektrické energie nebo při požáru, a umožňuje přítomným osobám bezpečně opustit ohrožené prostory.

Kombinací všech těchto systémů dochází k velkým úsporám nákladů na provoz osvětlovací soustavy při zachování maximálního uživatelského komfortu. Jejich spojením s centrálním systémem MAR se administrativní centrum Triniti řadí k nejvýznamnějším a nejkomfortnějším budovám v Brně.