Svědčí o tom i novinka společnosti Junkers, která pro uživatele svých kotlů připravila řídicí systém, kterým mohou ovládat svůj tepelný agregát ve své podstatě ze kteréhokoliv místa na světě. Postačí mít kvalitní internetové připojení, chytrý telefon typu iPhone, iPad, mobilní aplikaci Junkers­Home (do vyhledávače v ­Apstore je nutné zadat JunkersHome a uhradit jednorázový poplatek za aplikaci, který činí cca 200 Kč) a modul MB 100-LAN. Pak zbývá jen propojit síťový kabel a zařízení se samo načte i aktivuje. Po stažení se aplikace JunkersHome ihned zobrazí na ploše chytrého telefonu. Při prvním spuštění aplikace JunkersHome budete vyzváni k zadání továrně nastaveného přihlašovacího jména a hesla. Ta jsou vytištěna na typovém štítku modulu. Heslo následně můžete změnit za své. Určíte název pro bránu, například Můj dům. Tímto krokem se dostáváte na první obrazovku svého domu, jehož záložku jste zvolili. A pak?

Zbývá již jen jediné. Vytápět jak chcete, šetřit, kdy se rozhodnete, a sledovat, jak kotel Junkers šlape jako hodinky. Aplikace ­JunkersHome vám samozřejmě umožňuje sledovat nejen provozní stavy kotle, ale také pouhým dotykem na displeji telefonu snižovat a zvyšovat teplotu v místnostech, nastavovat různé topné režimy v průběhu dne či týdne, podle toho, zdali je právě noc, ranní špička, či jste v práci.

Inteligentní regulace vám umožňuje střídat tři provozní stavy  vytápění a to komfortní teplota, útlum a mráz. Po prvotním nastavení samozřejmě vše funguje zcela automaticky. Nastaveny  mohou být až 4 topné okruhy, kdy je možné jednotlivé okruhy vytápění sledovat, přičemž každý z nich disponuje možností nastavení tří teplot v průběhu dne, podle režimu života v místnosti. Pokud se však rozhodnete z důvodu delší služební cesty vše změnit, je to jen na vás.

Ptáte se, jaké typy kotlů Junkers tento pohodlný způsob dálkového ovládání umožní? Jsou to kotle, které v sobě mají zabudovánu řídicí desku Bosch Heatronic 3 nebo Bosch Heatronic 4. To jsou v současné době všechny kondenzační kotle Cerapur (i kotle nad 50 kW). V závěsných kotlích jsou to kromě kotlů Ceraclass a Ceraslass Acu také všechny ostatní kotle Junkers.

Vše pod kontrolou
Běžně řízené topné systémy Vám nejsou schopny dát podrobné informace o své výkonnosti. Nemáte tak přehled, zdali soustava pracuje efektivně. To však neplatí u systému JunkersHome.   
Historie vám umožňuje zpětně sledovat informace o venkovní a vnitřní teplotě v průběhu jednoho dne nebo i měsíce. Můžete vidět, jak kolísala teplota v prostoru i v závislosti na nastaveném režimu, z čehož lze snadno dovodit, že systém pracuje jak má a jestli má příslušné nastavení příslušně úsporný význam.
Systém poskytuje i informace o zařízení, například o jeho poruchách. Zobrazuje číselný kód a stručný popis poruchy, například pokud nehoří plamen. To usnadňuje servis, volbu příslušného náhradního dílu a šetří jak váš čas, tak i cestovní a pracovní náklady na montážníka.

Jaký je přínos systému JunkersHome? Vše máte ve vlastních rukou!
Pokud jste majiteli chytrého telefonu iPhone či iPad a máte v něm nahránu aplikaci JunkersHome, pak je provoz vašeho topného systému bez nadsázky ve vašich rukou. Přes modul MB 100-LAN,
internetové připojení a spolu se systémem JunkersHome je vám umožněno komfortní ovládání teploty ve vašem obytném prostoru v jakoukoliv denní či noční hodinu a kterýkoli den v týdnu. Na základě momentální situace (odjezd na zimní dovolenou, služební cestu, nenadálá událost) můžete efektivně nastavovat teplotu v různých časových obdobích dne a tím šetřit nemalé prostředky za vytápění. Můžete operativně reagovat na přítomnost či nepřítomnost lidí v domě. I když zapomenete, nic se neděje. Kotel utlumíte na dálku v době, kdy máte čas a přepnete systém do úsporného režimu. To samozřejmě šetří významné prostředky. Aplikace navíc identifikuje a signalizuje poruchu kotle. Oznámení o nefunkčnosti systému vám odešle na váš iPhone.
A co říci závěrem? Dřívější sny mění Junkers ve skutečnost. Apli­kace JunkesHome je toho dů­kazem.

Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 840 111 190, fax: 272 191 173
e-mail: junkers.cz@bosch.com, www.junkers.cz