Vědci a odborníci řady firem proto zintenzivňují své úsilí v oblastech, které mohou tuto situaci od základu změnit. Mezi takové oblasti patří zejména snaha o masivnější využití dopadu slunečního záření a jeho přeměnu jak na tepelnou, tak i elektrickou energii.

Jednou z firem, která je do tohoto úsilí již řadu let zapojena, je společnost Junkers. Jak nám řekl její ředitel, Ing. Luboš Morávek, přikládá rozvoji a využití solárních systémů mimořádný význam a dále dodává: "Nejlépe to dokládá fakt, že v loňském roce byl v Portagulsku otevřen nový závod na výrobu solárních panelů s roční kapacitou 150.000 kolektorů."
V porovnání s vyspělými evropskými zeměmi u nás nasazení těchto zařízení ještě pokulhává. Situace se však rychle mění k lepšímu. Vždyť instalací solárních kolektorů může v průběhu roku investor ušetřit až 60 % nákladů na ohřev TUVv případě zvětšení plochy kolektorů jimi lze s úspěchem významně podporovat i topnou soustavu. Pro praktický příklad z posledního období jsme se rozjeli do Brna za topenářskou firmou Ecler, která při rekonstrukci řadového rodinného domu v Brně-Kohoutovicích provedla výměnu stávajícího topného systému a nahradila ho moderní topnou soustavou se solární podporou vytápění. Jaký byl vývoj zakázky, to již byla otázka, která mířila na majitele firmy, pana Eclera. Ten nám v úvodu řekl:

"V průběhu srpna loňského roku s námi vstoupila v kontakt investorka, majitelka rodinného domku v řadové zástavv Brně -Kohoutovicích. Ta měla v úmyslu provést celkovou rekonstrukci objektu včetně rozvodů vody a rekonstrukci kotelny. V období konzultací zakázky jsme paní doporučili možnost ohřevu TUV s pomocí solárních systémů Junkers. V průběhu tvorby záměru jsme později konzultovali i možnost podpory vytápění s pomocí těchto solárních systémů. S námi navrženým konceptem nakonec investorka souhlasila.

Jaké řešení jste investorce navrhli?

Navrhli jsme řešení, kdy ohřátá voda je kumulována v 750-litrovém solárním akumulačním zásobníku, který je umístěn v kotelně. Systém pracuje tak, že přímo v kotli je umístěn ekvitermní regulátor s patentovaným algoritmem Junkers SolarInside. V případě dostatečného množství sluneční energie regulace preferuje pro ohřev vody v zásobníku právě slunce. Díky tzv. aktivsolární optimalizaci Junkers pak může získat při ohřevu teplé vody k průměrné roční 60% úspoře energie navíc až dalších 15 % a také 5 % na vytápění! Systém prostě dokáže vyhodnotit aktuální situaci počasí v porovnání s daty za posledních 30 dní, nezapínat zbytečně kotel a vyčkat na energii ze sluníčka, která podle jeho výpočtů ještě do zásobníku dorazí. Tím šetří neustále rostoucí náklady na energie.

Nevyžádala si tato instalace velké zásahy do stávajících konstrukcí stěn budovy?

Vůbec ne. V domě, který má plochou střechu, jsou rozvody vedeny v instalační šachtě, která vede až do sklepních prostor domku. Tuto šachtu jsme využili i k vedení rozvodů spojujících solární panely s akumulačním zásobníkem.

Jsou běžně vybaveny ekvitermní regulací všechny kotle značky Junkers?

Standardně ne. Pro náš případ jsme zvolili kondenzační kotel z modelové řady CerapurComfort, který je vybaven řídící elektronikou Bosch Heatronic - 3. Právě ta umí komunikovat s ekvitermním regulátorem včetně algoritmu ­SolarInside.

Co investor touto instalací ­získal?

Tím, že se vyměnil 25 až 30 let starý kotel za nový, výrazně účinnější a solárním systémem, který od jara do podzimu ohřívá užitkovou vodu prakticky zdarma v případě slunečního osvitu případně i v jarních a podzimních měsících, klesly náklady na ohřev TUV až o 60 % a vytápění o 25 %. Je obecně známo, že solární systémy dokáží vyrobit až 60 % TUV v našich podmínkách.

Jaký je zájem o tato řešení v současnosti?

Ve srovnání s předchozími lety se zájem jednoznačně rok od roku zvyšuje. Zpočátku, když jsme začali tyto systémy instalovat, tak to byla spíše ojedinělá instalace, 1-2 ročně. V současné době realizujeme desítky nabídek a instalací po celém území ČR.
Výzvou pro širší uplatňování solárních systémů by měla být i jejich trvale se snižující pořizovací cena, která je nyní nižší o 10-15 % v porovnání například s obdobím před dvěma lety. Přibývá výrobců, zvětšuje se konkurence a to je pozitivní jak pro investory tak i pro životní prostředí.

Máte v současné době i nějakou jinou akci tohoto typu?

Další akcí, kterou naše společnost realizuje v současné době, je ve Zlíně na Kamenci. Zde instalujeme na rodinném domku solární set pro celoroční využití jak podpory vytápění, tak i ohřevu TUV. Instalaci aplikujeme na šikmou střechu v kombinaci s kondenzačním kotlem.

Tato instalace je dalším důkazem, že lidé nenechává situace v oblasti zdražování energií chladnými a hodlají s danou situací bojovat. Solární systémy Junkers jsou pro ně v tomto boji účinnými pomocníky.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek