Základním principem programu CCR je využití „druhého života“ stroje – každý stroj má po svém prvním životním cyklu stále 70 % součástí, které mohou bez problémů dále sloužit jejich majiteli.

Program Cat Certified Rebuild je unikátní na trhu stavebních a zemních strojů. Caterpillar mohl takový program představit již v roce 1985, protože má jedinečnou znalost „života“ každého stroje a dealeři mají odpovídající zázemí a technologii, aby mohli realizovat komplexní opravy strojů. Program CCR zahrnuje rozebrání stroje, inspekci komponent včetně rámu, provedení posledních výrobních změn a doporučení výrobního závodu a nahrazení továrnou předepsaných náhradních dílů včetně kompletních částí, které působí nejvyšší ztráty odstávkou stroje (hadice, kabelové svazky, senzory, těsnění, přístrojové vybavení). Následně je pohonné ústrojí po inspekci opraveno dle standardů firmy Caterpillar a jsou provedeny továrnou předepsané testy, a to na dílně i v aplikaci u zákazníka. Výrobní závod osvědčuje kvalitu provedené přestavby přidělením nového výrobního čísla stroje. Díky těmto výhodám je jednodušší i pojištění stroje po přestavbě.

Skládkový kompaktor Cat 826G II se do programu CCR dostal po 18 000 motohodinách práce na skládkách komunálního odpadu, kdy došlo vlivem nečistot v motoru ke zkratu elektroinstalace a následnému požáru stroje.

Zákazník se rozhodoval, zda koupit nový stroj o porovnatelném výkonu, investovat do nového stroje nižšího výkonu, opravit zničený Cat 826G II nebo provést certifikovanou přestavbu Cat Certified Rebuild. Nejvýhodnější variantou byla nakonec zvolena certifikovaná přestavba od Phoenix-Zeppelin. Tato alternativa byla vybrána, protože zákazník byl původně spokojen s velikostí a výkonem stroje v jeho aplikaci a nechtěl jej měnit za nový. Cenová výhodnost přestavby v porovnání s nákupem nového stroje byla také důležitým faktorem.

Během osmiměsíční opravy bylo vyměněno více než 4 000 dílů. „Nejtěžší na opravě bylo dostat kabinu stroje z U.S.A. do Ostravy. Kvůli jejím rozměrům nebylo možno ji přepravit letecky, tak bylo nutno dojednat alternativní způsob přepravy. Do Evropy byla kabina dopravena po moři a do Ostravy po silnici,“ řekl Aleš Štěpanda, vedoucí pobočky Ostrava ze společnosti Phoenix-Zeppelin. Během přestavby byly zrenovovány hutnicí trny a kola stroje. Proběhla také kompletní výměna elektroinstalace a byly provedeny předepsané testy a kontrolní měření. Celková časová náročnost přestavby přesáhla 1 400 odpracovaných hodin.

„Stroj měl před požárem odpracováno již 18 000 motohodin, ale díky přestavbě CCR zvládne ještě minimálně jednou tolik. Díky přestavbě jsme udělali z použitého stroje nový,“ řekl Aleš Štěpanda.

„Program Cat Certified Rebuild nabízí zákazníkovi atraktivní alternativu k nákupu nového stroje díky cenové výhodnosti včetně záručního krytí a možnosti financování přestavby přes společnost Caterpillar Financial Services,“ řekl Martin Jelínek, vedoucí Product Support společnosti Phoenix-Zeppelin. „Přestavba CCR je ekonomická varianta všude tam, kde stávající stroj odpovídá svojí výkonností a velikostí potřebám zákazníka,“ dodal Martin Jelínek. Společnost Phoenix-Zeppelin realizovala celkem dvě přestavby strojů v programu Caterpillar Certified Rebuild. První z nich byla přestavba dampru Cat 777B a druhou je tento skládkový kompaktor Cat 826G II.

http://www.p-z.cz