Schüco je vedoucím evropským dodavatelem v oblasti prosklených hliníkových konstrukcí pro obvodové pláště. Dále dodává plastové profilové systémy, solární systémy, protipožární konstrukce a mnoho dalších komponentů pro opláštění budov.
Potvrzovat každodenně tuto vedoucí pozici ve skutečnosti znamená permanentně inovovat své výrobky, přinášet na trh jako první nová řešení a uvádět je do praxe.

V poslední době můžeme i u nás stále více pozorovat vzrůstající zájem o získávání energií z alternativních zdrojů. Schüco má i v tomto směru co nabídnout. Již v roce 2001 byla v rámci společnosti Schüco ČR vytvořena samostatná divize Solar. O jejím rozvoji jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s její vedoucí, paní Ing. Janou Šebestovou.

Trend postupného zvyšování cen energií trvá již několik let. Jak na tuto situaci zareagoval jeden z největších výrobců prosklených obvodových plášťů - společnost Schüco?

Na tuto situaci v první řadě zareagoval trh. Investoři požadovali po našich zpracovatelských firmách zahrnutí solárních systémů do obvodových plášťů budov a zcela logicky se tento požadavek přenesl na nás, protože zpracovatelé chtěli přinést s pěknou fasádou investorům další přidanou hodnotu. Společnost Schüco na to operativně odpověděla a již v roce 1993 vytvořila a prezentovala řešení, kterým byla integrace fotovoltaických panelů do prosklené fasády. To se ukázalo jako krok správným směrem. V současné době jsme dodavateli nejen termických systémů, tedy systémů využívajících slunečního záření pro ohřev vody a podporu vytápění, a také tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Fotovoltaické systémy jsou v 99 % případů připojeny do sítě, kde využíváme zákon o výkupu el. energie z alternativních zdrojů. Bez zajímavosti jistě není ani fakt, že v tuto chvíli činí obrat divize Solar celosvětově 1/3 obratu celé společnosti Schüco. To jen dokládá, že myšlenka zavedení těchto systémů je vemi úsšná.

Projevuje se nynější finanční krize i do zájmu o prodej vašich systémů?

Ano projevuje. A to tím, že se zvyšuje zájem o naše solární systémy. Je to zejména vůlí finančních ústavů financovat ty projekty, které skýtají jistou garanci návratnosti. Jak již jsem se zmínila dříve, ta spočívá v tom, že využití alternativní energie z fotovoltaických systémů má oporu v zákoně. I to je důvodem, proč je v současné době o projekty tohoto typu velký zájem. Jednou z priorit jak investorů, tak i finančních ústavů je v tomto ohledu správná volba dodavatele těchto technologií. Mám tím na mysli spolupráci se silným partnerem, který nezmizí z trhu zítra ani pozítří a bude moci servisovat a obnovovat tato zařízení i v daleké budoucnosti. V tomto směru má Schüco velký náskok. Firma byla založena v roce 1951, může se tedy chlubit 58letou úsšnou historií na stavebním trhu. Další ohromnou výhodou společnosti Schüco je to, že její podnikání nestojí pouze na jednom pilíři, ale je napříč rozvrstveno stavebním průmyslem. Našimi dalšími specializacemi jsou oblast výroby kovových konstrukcí, plastových profilů, solárních systémů, dokonce máme i produkci designového nábytku.
To je pro budoucí dlouholetou spolupráci velmi důležité. Protože v současné době, kdy je dána alternativním systémům zelená a existuje i politická podpora v celé EU, je podnikání v této oblasti výhodné. My však počítáme s tím, že tento stav nemusí být trvalý nebo ne na dnešní výši. Proto společnosti, které jsou dnes úsšné, avšak mají úzkou specializaci pouze na výrobu solárních modulů, mohou být v budoucnosti rizikem pro garanci vymahatelnosti závazků.

Aplikujete Vaše systémy pouze na budovách?

Jednou z možností je integrovat fotovoltaické či termické systémy do obvodových plášťů budov nebo do světlíků budov. Nicméně naši investoři realizují projekty nejčastěji na střechách svých výrobních hal či provozních objektů nebo na volných plochách přímo na terénu.

Projektu Energy2byla na výstavě BAU věnována skutečně masívní podpora. Jak vidíte osobně možnosti snižování energetických nároků budov?

Základním mottem Projektu Energie na druhou je energii šetřit a energii získávat. S našimi technologiemi jsme schopni tento slogan bezezbytku naplnit. Část naší technologie pomáhá snižovat tepelné ztráty budov a solární technologie dokonce umožňuje aktivně energii generovat. V současné době máme připraven koncept pro majitele nebo provozovatele průmyslových a zemědělských objektů. Ten spočívá v informovanosti této skupiny o možnosti využití jejich střech pro výstavbu FVE a tím možnosti aktivně snižovat energetické náklady spojené s výrobním provozem.

Výzkum a vývoj těchto solárních systémů jistě není levnou záležitostí. Jaký je cenový rozdíl mezi klasickými systémy obvodových plášťů a solárními systémy?

Na to je jednoduchá odpověd. V případě klasické fasády neexistuje její návratnost. V případě instalace fotovoltaické fasády nám fasáda vyrábí energii, tedy produkuje peníze a tudíž existuje možnost i vícenáklady v budoucnu zaplatit. To je velká výhoda pro majitele těchto objektů, protože hodnota těchto objektů v budoucnu s přihlédnutím k neustále rostoucím cenám energií dále poroste. Vedle toho je zde i nezanedbatelný argument zeleného image firmy (firmy, která pracuje s ohledem na ochranu životního prostředí), což se ukazuje jako mimořádný přínos pro budoucnost i vnímání značky nejširší veřejnosti.

Můžete jmenovat některé aplikace Vašich solárních systémů? Sledujete jejich účinnost? Jak jsou s jejich výkonosspokojení investoři?

Jednou z realizací, kterou bych ráda zmínila, je nedávno otevřený plavecký areál s názvem AquaCity Poprad. Objekt, který byl navržen brněnskou architektonickou kanceláří Archstudio, se může pochlubit nejen použitím těch nejmodernějších technologí, ale i několika prvenstvími. Jedním z nich je to, že část obvodového pláště budovy je tvořena fotovoltaickou fasádou, která je první svého druhu nejen na Slovensku, ale i ve střední Evropě.
Do izolačních dvojskel jsou zde integrovány fotovoltaické moduly PROSOL s články Sunpower, které jsou umístěny v jihovýchodní a jihozápadní části fasády. Celkový výkon fotovoltaického generátoru, který je složen ze 106 modulů je 24,5 kWp. Vyrobená elektrická energie je v současné době dodávána do vnitřní sítě objektu. V budoucnu se však počítá i s dodávkami do vnější sítě. Jistě nemusím zdůrazňovat, že společnost Schüco byla kompletním dodavatelem fasádního systému složeného z hliníkové konstrukce i fotovoltaických izolačních skel.

Kde vidíte budoucnost Vašich systémů a tím i budov?

Naši budoucnost vidím v tom, že lidé pochopí výhodnost nasazování těchto systémů běžně na novostavbách i při rekonstrukcích. Ruku v ruce s touto vizí půjde samozřejmě i naše snaha o zvyšování účinnosti těchto technologií.

I když se povědomí o fotovoltaických a solárních systémech ve veřejnosti zlepšuje, určitě je stále dost těch, kterým se celá problematika může jevit jako složitá a nesrozumitelná. Dokážete jim jejich dotazy zodpovědět a v případě jejich zájmu jim odborně poradit?

Zcela určitě. Navzdory mylným představám o složitosti celého systému je aplikace solárních systémů velmi jednoduchou záležitostí. Jsme zákazníkům jakéhokoliv typu k dispozici i s týmem našich techniků. Dokážeme navrhnout technické řešení a vyčíslit pořizovací náklady. Jsme také schopni simulovat provoz elektrárny a předložit její budoucí výkonové výsledky v závislosti na lokalitě a typu instalace. Doporučuji všem zájemcům nás kontaktovat a konzultovat s námi svou energetickou budoucnost!

Děkujeme za rozhovor
srdečné přijetí
Ivo Románek