Zejména tam, kde je teplo vyráběno v centrálních zdrojích a do domácností putuje dálkovými rozvody, lze jen obtížně rozklíčovat, zdali jsou teplárnou domácnostem účtovány racionální náklady. V současné době však obyvatelé bytových družstev a společenství vlastníků nejsou proti neprůhlednému a nesrozumitelnému hospodaření teplárenských koncernů bezmocní. Řešením je vybudování vlastní domovní kotelny.

Ideálním řešením pro takové případy disponuje firma Junkers. Ta v loňském roce obohatila náš trh řadou nových plynových kondenzačních kotlů Junkers CerapurMaxx o výkonu 65 a 98 kW. Právě tyto kotle jsou určeny pro vytápění a ohřev TUV větších bytových domů a komerčních objektů. Nízké nároky na prostor umožňují umístit kotelnu přímo v suterénních prostorách domů a napojit ji na přípojku plynu i stávající topné rozvody. Poměrně nízké pořizovací náklady se obyvatelům domu rychle vrátí v nižších platbách za energie.

Výhody nových plynových kondenzační kotlů Junkers CerapurMaxx o výkonu 65 a 98 kW pro vytápění větších bytových domů a komerčních budov
Reagují na aktuální požadavky na zdroj tepla. Výhodami jsou vysoký normovaný stupeň využití, rychlá a jednoduchá instalace, snadná údržba a čištění spotřebiče, možnost vhodného výběru výkonu a kompletní systémové řešení od jednoho dodavatele. Při potřebě vysokého výkonu jsou pak právě plynové závěsné kondenzační kotle atraktivní alternativou ke stacionárním kotlům.
Energetický stupeň využití je u CerapurMaxx zcela výjimečný. S normovaným stupněm využití až 110 % přemění téměř všechnu energii obsaženou v plynu na teplo. Hořák s keramickými destičkami přitom spaluje plyn mimořádně tiše. Díky dodatečné izolaci opláštění kotle nepronikají za provozu ven prakticky žádné zvuky. Taktéž se svými nároky na prostor je CerapurMaxx velmi skromný. Půdorysná plocha pro čtyřnásobnou kaskádu díky inteligentnímu stavebnicovému systému zabírá jen cca 1 m2!
CerapurMaxx nabízí vysokou kvalitu a technickou dokonalost v každém detailu. Jednoduchá je i obsluha a možnost připojení na široký sortiment regulátorů FR/ FW, díky kterým lze kotel optimálně kombinovat i se solárními systémy Junkers.
Nové kondenzační kotle CerapurMaxx jsou k dispozici ve výkonových variantách 65 a 98 kW. Minimální potřeba údržbové a čistící práce je dána kvalitou spalování a výměníkem z Al/Si technologie. Hliníkové trubky výměníku tepla se vyznačují speciálním vnitřním tvarem: Zásluhou kanálů stočených vzájemně do sebe vytvářejí maximální povrch. Tím se zlepšuje přenos tepla, čímž stoupá normovaný stupeň využití až na 110 procent. Díky speciální metodě zušlechtění – plazmové polymerizaci – jsou trubky navíc zvlášť robustní a dobře se ošetřují. Nanesená vrstva chrání jak před korozí, tak i před znečištěním. Trubky tepelného výměníku lze proto snadno a rychle propláchnout vodou nebo profouknout tlakovým vzduchem. Stejně jako výměník tepla jsou i ostatní komponenty podléhající údržbě přístupné po otevření předního krytu. V provozu je vše navíc podpořeno úsporou elektřiny díky elektronicky řízeným čerpadlům.

Regulace a možnosti sestavení kaskád
S ekvitermním ­regulátorem­ FW200 a kaskádovým ­modulem ICM, lze sestavit kaskádu až 4 kotlů s výkonem 392 kW, která zabere jen cca 1 m2! Při spotřebě tepla na vytápění ve výši 30 wattů na čtvereční ­metr
tak kotel Cerapur Maxx může zásobovat ­plochu o velikosti 13 000 m2 teplem a teplou vodou.
S regulátorem FW500 a dalšími ICM moduly lze pak do kaskády zapojit až 16 kotlů. Méně prostoru pro technickou místnost znamená také více místa pro bydlení a právě to nástěnné provedení kotlů umožňuje. Kotle jsou vhodné pro vytápění velkých domů a průmyslových budov a jejich umístění vyplývá z možnosti pracovat jak v provozu B22, B33, tak C33 a C53. Řešení odtahu spalin je pro samostatné kotle v přetlaku, společný odtah spalin při kaskádním zapojení kotlů pracujících v provozu „B“ je svislá společná část řešena v podtlaku.

Ochrana proti nedostatku vody
Kotle CerapurMaxx mají zdokonalený systém ochrany proti nedostatku otopné vody. Množství vody v soustavě je indikováno tlakovým čidlem. Řídicí elektronika však kotel neodstavuje zcela mimo provoz při poklesu tlaku pod pevně nastavenou hranici, ale v určitém rozmezí snižuje maximální výkon kotle.

Dimenzování výkonu podle teplotních spádů?
Využít výhod kondenzačního provozu umožňuje nízká teplota zpátečky. Má-li mít například zpátečka teplotu 25 °C, pak maximální výstupní teplota u většiny kotlů je o 20, maximálně 30 °C vyšší, tedy 45 až 55 °C. Tento teplotní interval je dán konstrukcí výměníku a jeho mechanickou odolností. Kotle Cerapur­Maxx mohou pracovat s teplotní diferencí až 25 °C, tedy za daných podmínek s výstupní teplotou až 75 °C.
Tento způsob regulace bude výhodně použitelný při rekonstrukcích nebo modernizacích starších otopných soustav projektovaných na vyšší teploty, protože prodlouží dobu, po kterou bude kotel v kondenzačním režimu. Schopnost kotle řídit výkon s ohledem na teplotní spád se doporučuje zahrnout do projektu. Dimenzování výkonu kotlů podle požadovaných teplotních spádů bude pro řadu projektantů možná novinkou.

Tepelný výměník je chráněn proti příliš rychlým teplotním změnám, které by mohly způsobit narušení jeho mechanické stability. Z této funkce vyplývá i optimalizovaný náběh výkonu kotle. Na plný výkon, po odstavení, kotel najede za 120 sekund. Z minimálního výkonu 20 % na 100 % to trvá 90 sekund, přičemž nárůst výkonu probíhá stupňovitě. Velký modulační rozsah znamená, že je vyráběno pouze tolik tepla, kolik je skutečně zapotřebí, čímž klesají náklady na energii. Snižuje se tím i počet startů hořáku. Kromě rizika opotřebení tak klesají i udržovací náklady.

Kotle CerapurMaxx jsou určeny ke spolupráci s řadou ekvitermních regulátorů FW 200, FW 500, rozšiřujícím modulem IEM a dalšími, jako například řízení kaskády ICM, ale i modul pro spolupráci se solárními kolektory. Díky vzájemně ideálně přizpůsobeným komponentům lze tedy účinně a hospodárně do systému vytápění vícegeneračního domu zapojit i teplo ze solárního zařízení. Patentovaný algoritmus „Solar inside“ od Junkers šetří při ohřevu pitné vody až 15 procent energie oproti běžným kondenzačně-solárním systémům a dalších pět procent při solární podpoře vytápění.

Závěr
Kondenzační kotle Junkers CerapurMaxx ZBR 65-2, ZBR 98-2 mají řadu nových vlastností, které je činí zajímavými pro uplatnění v praxi s cílem snižovat spotřebu paliva i servisní náklady. Jsou ideálním řešením pro vytápění rozsáhlejších bytových celků a administrativních objektů. Pokud jsou spojeny s moderními ekvitermními regulacemi Junkers a například solárními systémy zajišťujícími v příznivých měsících uživatelům až 100 % ohřevu TUV, pak mohou úspory za energie v porovnání s původními platbami dosáhnout až 30 %. Tyto závěry potvrzuje řada úspěšných realizací provedených po celém území ČR.

Bosch Termotechnika s.r.o.
- Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štěrboholy
tel.: 261 300 461, fax: 272 191 173
e-mail: junkers.cz@bosch.com, www.junkers.cz