Díky jejímu inovátorství se do té doby velmi pracný, nečistý a ekologicky nešetrný způsob vytápění budov uhlím od základů změnil.  Přinesl zcela novou kulturu jak do oblasti komfortu bydlení, tak i co do vnímání oboru výroby tepelně-technických zařízení.

Mimořádně silně je i dnes vnímána tradice značky Junkers  na území České republiky. Není divu. Vždyť, desítky tisíc kotlů z „dílny“ Junkers spolehlivě slouží řadu let nejširšímu spektru uživatelů, ať již jde o rodinné domy, bytové celky, stavby pro průmysl, kulturu, školství či administrativu.

Stejně jako před sto lety je i nyní činnost společnosti Junkers postavena na stejných principech. K nim patří zejména trvalá snaha o hledání inovačních řešení, systémový přístup v oblasti navrhování topných soustav a vývoj alternativních zdrojů vytápění. To vše při zachování vysoké účinnosti a spolehlivosti zařízení s rozvinutým servisním zázemím. Přidáme-li k tomu všemu finanční sílu a stabilitu firmy, troufám si tvrdit, že produkty značky Junkers budou sloužit stejně dobře jako nyní i zákazníkům za dalších sto let.

O tom, že to nejsou planá slova, nejlépe svědčí řada výrobků, které v současnosti udávají trendy v oboru tepelné techniky.
Patří k nim samozřejmě široký sortiment závěsných plynových kotlů, kondenzačních kotlů, plynových průtokových ohřívačů, zásobníků teplé vody, solárních systémů nebo tepelných čerpadel. To vše doplněno o inteligentní regulaci SolarInside, která dokáže se solárními systémy Junkers komunikovat a řídit je.

Pokud jsme v úvodu hovořili o neustálém inovačním úsilí firmy Junkers a uplatňováni revolučních technologií, představme nyní v krátkosti alespoň ty, které spatřily světlo světa v posledním období.

Kondenzační kotle a solární systémy
Příkladem mohou být solární stacionární kondenzační jednotky Junkers CerapurModul-Solar k vytápění a ohřevu TV. Skládá se z kondenzačního kotle Junkers Cerapur, kompletního solárního příslušenství umožňující bezproblémové napojení solárních kolektorů a z moderních zásobníků s vrstveným principem přípravy teplé vody. Nestandardní konstrukční řešení vrstveného zásobníku TV bez topné spirály vzniklo spojením v podstatě klasického kombinovaného plynového kondenzačního kotle, kde je teplá voda ohřívána přímo na principu průtokového ohřevu v sekundárním deskovém výměníku, s akumulačním zásobníkem teplé vody, kde je ohřátá voda k dispozici v dostatečně velké zásobě. Ohřátá teplá voda se zde vrství již od počátku shora a od tohoto principu je odvozen i název zásobníku - zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody. Díky tomuto řešení je stále k dispozici dostatečné množství teplé vody. Moderní vrstvený způsob přípravy teplé vody dosahuje až o 17 % vyšší účinnosti a rychlosti jejího ohřevu, než je tomu u zásobníků klasické konstrukce. To významně šetří náklady na energie.

Výkonnější vakuové kolektory
Velký důraz klade Junkers i na zvyšování účinnosti alternativních zdrojů energií. Svědčí o tom i trubicové vakuové solární kolektory zcela nové koncepce, které svým výkonem a designem značně převyšují jiné, běžné typy kolektorů. V nabídce jsou nyní hned dva vakuové kolektory označené VK 140-1 a VK 280-1, které mimo ušlechtilého vzhledu nabízí také jedinečný výkon v poměru k ploše kolektoru.

Výjimečného výkonu je dosaženo pomocí válcové dvojstěnné celoskleněné koncentrické trubky, podobné Dewarově nádobě - termosce, která obklopuje vlastní absorbér s přímo průtočným „U-registrem“ z ušlechtilé oceli. Mezi oběma skleněnými stěnami je vytvořeno vysoké vakuum, kterým je  absorbér izolován a tepelné ztráty jsou tak sníženy na minimum. Na povrchu dutiny vnitřní skleněné trubice je dále nanesena vysoce selektivní vrstva s keramicko-kovovým spektrálně selektivním povrchem, který pohlcuje přímé i difúzní sluneční záření a přenáší jej na vlastní absorbér.

Tepelná čerpadla
Junkers disponuje i dnes tolik žádanými pokrokovými topnými zdroji – tepelnými čerpadly.
Česká republika leží ve středoevropském pásmu mírného klimatu, kde je průměrná teplota v zimním období (říjen až březen) 1,96 °C (zdroj ERÚ). Současná tepelná čerpadla vzduch/voda jsou schopna pracovat s efektivním topným faktorem (2,5-4) až do -15 °C resp. -20 °C, kdy teplota výstupní topné vody je stále ještě 50 °C, tedy stačí k ohřevu TV i k ohřevu vhodně dimenzovaného vytápění.
To znamená, že vzduch může být i v našich zeměpisných podmínkách velmi dobrým zdrojem tepla pro ekologické a velmi úsporné vytápění tepelným čerpadlem.

Tepelná čerpadla Supraeco SAO
85/110/130 o jmenovitých výkonech 8,5, 11,5 a 13,5 kW mohou být jediným zdrojem tepla (monovalentní provoz) pro objekt do tepelné ztráty cca 15 kW, ale jsou připravená i pro bivalentně alternativní či bivalentně paralelní provoz, včetně řízení dvou topných okruhů spolu s ohřevem TV, případně po rozšíření 2 směšovacími moduly SEM je možné řídit další 2 topné okruhy např. pro ohřev bazénu.
Systém se skládá ze strojní části umístěné venku - mimo objekt a z části napájecí, ovládací a vyhřívací umístěné uvnitř objektu. Tyto dvě základní části jsou pak vzájemně propojeny podzemním vedením.

Nadčasový patentovaný algoritmus SolarInside
Dokázat uspořit významné prostředky za vytápění je možné pouze za určitých předpokladů. Vedle dokonalého zateplení obálky budovy je to také nasazení alternativních zdrojů energií do topných soustav objektů. Běžná regulace pak dokáže rozpoznat dostatečné tepelné zisky z alternativních zdrojů a dát jim přednost před konvenčními zdroji vytápění. Regulace SolarInside však dokáže vytěžit ze solárních systémů ještě o 15 % více energie, než je tomu u jiných, podobných zařízení. Představuje novou generaci prostorových a ekvitermních regulátorů v kombinaci s elektronikou Bosch Heatronic 3. generace. Ty v sobě ukrývají patentovaný algoritmus SolarInside, díky jemuž jsou schopny plynové kondenzační kotle Junkers (CerapurSmart, CerapurComfort, ­CerapurModul) a plynové kotle (CeraclassExcellence) aktivně komunikovat se solárními systémy a tím ještě více využívat energii získanou ze slunce. Systém algoritmů vypočítává očekávané množství zisků ze slunečního záření, a redukuje tak již předem spotřebu plynu. Dává přitom vodě ohřáté solární energií jednoznačnou prioritu. Výsledkem je až o 15 % nižší spotřeba plynu. Funkce potřebné pro solární systémy jsou přitom již zahrnuty v regulátoru a jsou automaticky aktivovány ihned po připojení solárních komponentů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že značka Junkers stejně jako před sto lety je i dnes pro zákazníka stejně mladá a atraktivní. Vezme-li dále v úvahu její zázemí, zkušenosti, prvotřídní servis, systémový přístup a kvalitu jejích výrobků, pak můžeme s klidným svědomím říci, že i v dnešním rozbouřeném světě je Junkers pro uživatele synonymem jistoty a spolehlivosti.

Ivo Románek

www.junkers.cz