V Praze a v Brně je již kapacita sálů prakticky vyčerpána, a proto zde byly přidány další dodatečné termíny, na které se mohou zájemci hlásit.

První seminář již proběhl 5. ledna v Českých Budějovicích. Další budou následovat v Brně (10.1.), Ostravě (12.1.), Praze (17.1.), Plzni (19.1.) a v Hradci Králové (24. 1.). Nově se zájemci z řad projektantů, architektů a odborníků ze stavebních firem mohou hlásit i na další seminář v Brně (26. 1.) a v Praze (2. února 2012). Dosud se na semináře zaregistrovalo prostřednictvím  formuláře na webu www.wienerbergerFORUM.cz více než 2000 účastníků. Další nárůst počtu zájemců se podle zkušeností z předchozích let očekává těsně před termíny konání jednotlivých fór. Semináře jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vstup na ně je zdarma.

Témata seminářů byla připravována jak s ohledem na již probíhající či právě projednávané legislativní změny v oblasti stavebnictví, tak jako reflexe na požadavky a dotazy účastníků minulých ročníků Wienerberger fóra. Prezentovány zde budou také praktické zkušenosti ze staveb realizovaných z cihel plněných minerální vatou POROTHERM T Profi.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz. Přihlášku je možné odeslat i faxem na číslo 383 826 115, nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice.