Stavební výtahy jsou rozděleny v souladu s legislativou EU na tři základní kategorie:
1.    Stavební zdvihací zařízení na přechodnou dobu s nosností od 60 kg do 3500 kg.
2.    Stálá zdvihací zařízení jako součást technologických celků stavebních objektů a budov.
3.    Speciální zdvihací zařízení.

Dále se ještě dělí vyráběný sortiment stavebních výtahů na výtahy lanové a výtahy s ozubením. Lanové výtahy a vrátky do nosnosti 250  kg jako první v Čechách na 220 V se brzy staly naprosto uznávaným pojmem pro malou mechanizaci pro všechny pokrývačské a lešenářské firmy v Čechách a na Moravě.
Výtahy s ozubením jsou též na 220 V, ale pouze s nosností do 300 kg a výškou do 35 m. Všechny ostatní jsou již na 380  V a vyrábějí se v různém provedení od uvedené nosnosti 300 kg až do 3200 kg, přičemž jsou schopny jezdit standardně do výšek od 100 až do 400 m. V případě potřeby jsou schopny jezdit samozřejmě ještě výše, ale pak je třeba konstrukci individuálně přizpůsobit dané stavbě.
Všechny tyto výtahy navíc nevozí na stavby pouze materiál, ale též dopravují příslušný stavební personál, takže zejména při rekonstrukcích je možno se vhodně vyhnout obtěžování obyvatel dotčených objektů. V Čechách zatím největší oblibu získal typ GEDA 500 Z/ZP, který uveze standardně do výšky 100  m náklad do 850 kg nebo 5 pracovníků. Také se často používá GEDA 1500 Z/ZP. Jedná se zejména o využití při dopravě materiálu na velkých paletách o hmotnosti do 2000 nebo 1200 kg. Samozřejmě, že tyto stroje dokážou přepravit podstatně větší počet pracovníků a to do celkové váhy 1500 nebo 1000 kg.
Dalšími, ještě pokročilejšími typy výtahů jsou GEDA Multilift a GEDA PH serie. Tyto výtahy jsou konstruovány především pro bezpečnou dopravu osob a potom samozřejmě taky materiálů do velkých výšek s odpovídající vhodnou rychlostí. GEDA Multilift se vyrábí ve třech provedeních s označením podle množství přepravovaných osob a to GM P6, GM P12 a GM P18. GM P6 uveze 6 osob nebo 650  kg do výšky 100 m. GM P12 uveze 12 osob nebo 1500 kg do výšky 150 m a GM P18 uveze 18 osob do výšky 100 m. Rychlost zdvihu u P6 je 12/24  m/min., P12 a P18 jezdí rychlostí 24/40  m/min. Výtahy typu GEDA PH serie již nepoužívají trojboký sloup, který je typický pro převážnou většinu výtahů firmy GEDA s ozubením, ale tyto stavební výtahy jezdí po ozubení čtyřbokého sloupu, který umožňuje přepravní výšku prodloužit až do 400 m.
Dalšími typy oblíbených stavebních výtahů jsou velmi často používané stavební lávky. Lávky se vyrábějí buď klasicky jako lanové, nebo lávky s ozubením. Lanové lávky jsou k dispozici buď jako AB 450, nebo jako AB 650. Obě jedou rychlostí 8  m/min., ale AB 450 uveze 450  kg a je na 220 V, kdežto AB 650 je na 380 V a uveze 650  kg. Stavební lávky s ozubením jsou vyráběny také ve dvou provedeních a to pod označením MCP 750 a MCP 1500. Lávky jezdí rychlostí 9  m/min. MCP 750 je vhodná na náklad do 750 kg a MCP 1500 na náklad do 1500  kg. Obě dvě lávky se pohybují na dvou sloupech a jsou svým rozsahem schopny nahradit kompletně fasádní lešení v celé jeho funkci. V České republice vzhledem k obrovským zásobám lešení je velmi obtížné vlastní lešení nahradit těmito lávkami s ozubením, ale vzhledem k užitečnosti transportu pracovníků se začíná používat kombinace lešení a MCP 750 obvykle na čelní fasádě kvůli jednoduchému přístupu příslušných pracovníků a taky dovozu přepravovaného materiálu.
Z výše uvedeného vyplývá, ač se ještě zdaleka nejedná o celkový výčet všech výrobků firmy GEDA, že prakticky každý stavebník nebo investor je schopen vyřešit u nás jakýkoli problém, který se týká přepravy materiálu nebo osob při výstavbě a rekonstrukcích či jiných stavebních činnostech. Samozřejmě, že hlavní podmínkou úspěšné funkce všech druhů našich stavebních výtahů je naprosto bezchybný provoz, který je možno zajistit pouze dokonalým servisem. To je úloha pro náš pracovní kolektiv firmy ASTA, úloha, kterou, jak doufáme, se snažíme plnit vždy s největším úsilím a přirozeně vždy s nejlepším výsledkem.

Ing. Tomáš Teissing
jednatel

ASTA spol. s r.o.
Milady Horákové 28, 170 00  Praha 7
tel.: 233 374 542, fax: 233 375 386
e-mail: asta-geda@volny.cz