Pro hydroizolační vrstvu plochých střech používá výhradně fólii EVALON německé firmy ALWITRA GmbH Trier. Po zkušenostech s jejími vlastnostmi při aplikaci a následně i vzhledem ke kvalitě celé hydroizolační vrstvy ji doporučuje k použití na všechny typy plochých střech. Při použití strukturovaných profilů, které imitují drážky (falce) plechových krytin, se hodí i jako náhrada plechové drážkové krytiny na šikmé a obloukové střechy, zejména ty, jejichž spád je na hranici použitelnosti drážkové krytiny, nebo pod touto hranicí.

EVALON je vysoce kvalitní hydroizolační fóliový systém na bázi terpolymeru etylén-vinyl-acetátu a polyvinylchloridu (EVA/PVC) určený pro pevné zabudování do konstrukce plochých střech jako povlaková hydroizolační vrstva dle ČSN 73 0901.

EVALON je vyráběn v několika typech:
- EVALON je homogenní nekašírovaná fólie určená pro vytvoření hydroizolací pod zátěžovou vrstvou a pro vypracování detailů.
- EVALON V je hydroizolační fólie tloušťky 2,2 mm kašírovaná polyesterovým rounem určená pro všechny typy povlakových hydroizolací: pro mechanické kotvení, lepení i pod zátěžovou vrstvu.
- EVALON GV je hydroizolační fólie tloušťky 1,8 mm kašírovaná skelným rounem a polyesterovými vlákny určená pro mechanické kotvení s bezprostředním pokládáním na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu všude tam, kde dané podmínky vyžadují dle ČSN 73 0802 a ČSN 730804 střešní skladbu nešířící požár (tj. zkoušku typu B dle zkušebního předpisu ZP 2/1991).

Ze souhrnu níže uvedených technických a užitných vlastností vyplývá, že EVALON je bezkonkurenční hydroizolační systém:
- pod vegetačním souvrstvím tzv. "zelených" střech,
- v pojížděných střešních plochách a rampách,
- při sanacích havarijních provlhlých střešních souvrství se stávající asfaltovou krytinou,
- ... a všude tam, kde investor požaduje vysokou kvalitu, spolehlivost a životnost povlakové hydroizolace ploché střechy.

EVALON má všechny kladné užitné vlastnosti charakteristické pro fólie obsahující ve své bázi PVC:
- vynikající svařitelnost,
- velmi dobrou tvárnost a zpracovatelnost
- mimořádně nízký faktor difúzního odporu m<20.000,
- odolnost proti prorůstání kořínků.

EVALON však nemá žádné jejich negativní vlastnosti, je:
- plně snášenlivý s asfalty a pěnovými plasty, není třeba žádných separačních vrstev,
- odolný proti naftě, benzínu a běžným motorovým mazadlům,
- odolný vůči půdním mikroorganizmům,
- trvale odolný vůči stárnutí a všem s tím spojeným změnám v chemické struktuře materiálu fólie (beze známek stárnutí jsou plně funkční fólie EVALON položené v 70. letech).

EVALON je standardně vyráběn v bílé a světlešedé barvě, dalšími variantními barvami jsou zelená, cihlově červená, antracitová, břidlicová, olivová, hnědá a béžová.
V roce 2004 roce se na náš trh dostala světová novinka v koncepci střešních hydroizolačních fólií - EVALON-Solar, což je první hydroizolační fólie u níž se podařilo zkombinovat její hydroizolační funkci přímo s lehkým a flexibilním fotovoltaickým článkem v jeden multifunkční celek. Slouží k dokonalé ochraně budov před srážkovou vodou a současně k přímé přeměně slunečního záření na elektrický proud.
Základem tohoto typu fólie je standardní hydroizolační fólie EVALON V, na jejímž povrchu jsou integrovány solární moduly. Solární buňky jsou třívrstvé (pro dokonalé využití jednotlivých složek slunečního spektra) a jsou vyrobeny z amorfního křemíku. Spodní "-" pól tvoří fólie z ušlechtilé oceli, horní "+" pól je z průhledné mřížky rovněž z vláken z ušlechtilé oceli. Solární modul je navařen na horním povrchu fólie EVALON V a tvoří s ní jeden celek. Odpadají tak jednotlivé nosné konstrukce a stojany, které jsou potřebné při použití tradičních těžkých externích solárních článků se sklem. Jednotlivé moduly jsou spojeny vodiči, které probíhají na střeše pod spodní stranou fólie v tepelné izolaci a jsou svedeny pod střešní konstrukci do sběrné sítě.


STAV MORAVIA spol. s r.o.
Jirská 30, 702 00 Ostrava 1
tel./fax: +420 596 134 676
tel./fax: +420 596 136 031
e-mail: info@stavmoravia.cz
http://www.stavmoravia.cz