Systém přidělování až šesti hvězdiček ukazuje, jak je to s efektivností a hygienou instalačních komponent u veřejných a komerčních zařízení. Např. čtyři hvězdičky označují vynikající vlastnosti v privátní sféře. Podmítkové splachovací nádržce Visign se senzitivními ovládacími deskami Visign for Care a Visign for More společnosti Viega bylo uděleno nejvyšší, šesti hvězdičkové ohodnocení.

Podomítková splachovací nádržka Visign se senzitivním ovládáním spojuje hlavní požadavky štítku „WELL“: V soukromí by výrobek měl napomoci k úspoře vody, současně by to pro spotřebitele nemělo znamenat kompromis, pokud jde o komfort. Ve veřejné a komerční oblasti jsou vedle ekonomického zacházení s vodou kladeny vysoké nároky na hygienu.

Úspora a hygiena

Úspornou funkci plní podomítková splachovací nádržka Visign ve spojení se senzitivními ovládacími deskami Visign for Care, příp. Visign for More díky možnosti dvojí volby splachovacího množství vody. Podle potřeby může uživatel volit mezi sníženým (3 litry) nebo plným množstvím (5 litrů). U instalací s odběrnými místy řazenými v řadě za sebou nebo u okružních potrubí zajišťují ovládací desky automaticky splachování podle potřeby a to tak, aby se zabránilo stagnaci pitné vody v potrubí. Stagnační proplach se však provádí pouze s takovým množstvím vody, které je nezbytně nutné k udržení kvality pitné vody.

Štítek signalizuje třídu účinnosti

Toto „šestihvězdičkové“ ocenění je dokumentováno štítkem na podomítkové splachovací nádržce Visign. Podobně jako u tříd účinnosti elektropřístrojů tak specializovaní prodejci i koneční zákazníci na první pohled vidí, zda se jedná o výrobek šetřící vodu.

Aby se klasifikace využívala jako pomůcka při rozhodování v co nejširší míře, přihlásila společnost Viega k označení štítkem "WELL" již další výrobky a systémy.

Společná evropská iniciativa

Štítek „WELL“ zavedený na evropské úrovni vychází z iniciativy European Engineering Industries Association (EUnited valves) se sídlem v Bruselu. Tato iniciativa je podporována národními svazy (např. VDMA) i předními výrobci (např. Viega). Snadno pochopitelná klasifikace výrobků má konečnému zákazníkovi bez potřeby zvláštních odborných znalostí názorně signalizovat, že může při použití armatury nebo instalačního prvku s vyšším hodnocením dosáhnout prokazatelné úspory vody.

Současně se však nezávisle na potenciálu úspory ve velké míře dbá o zachování kvality pitné vody. EUnited valves tak nabádá k tomu, aby instalace v zásadě prováděli či posuzovali kvalifikovaní odborní projektanti a specializovaní řemeslníci. Další doporučení se týkají udržení teploty v instalacích s pitnou vodou nebo používání určitých metod dezinfekce.

Viega s.r.o.
J. Korty 12, CZ-710 00  Slezská Ostrava
Tel.: +420 595 054 933, Fax: +420 595 054 162
info@viega.cz, www.viega.cz