V minulém roce úspěšně proběhl  první ročník seminářů Beton University na šesti různých místech v České republice. Ohlas z řad odborné veřejnosti byl až nečekaně veliký, a cíl, který si pořadatel vytyčil – informovat odbornou veřejnost pod vedením předních odborníků o novinkách v oboru, představit informace z oblastí věnovaných normativní základně pro betony, vláknobetonům, lehce hutnitelným a samozhutnitelným betonům a další produktům vyráběným na betonárnách, byl splněn.

Semináře Beton University pořádá skupina Českomoravský beton, která je spolu se společnostmi Českomoravský cement a Českomoravský štěrk součástí Heidelberg­Cement Group. Na území České republiky patří mezi přední výrobce cementu, transportbetonu a kameniva. Společnost Českomoravský beton dodává prostřednictvím dceřiných společností transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Provozuje přes 60 postavených betonáren v Čechách, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Vedle hlavní výroby transportbetonu vyrábí prefabrikáty, lité podlahové směsi, zdicí a omítkové malty a poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí,  zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.

Prioritou skupiny Českomoravský beton je spokojenost zákazníků, které je dosahováno vysokou kvalitou, spolehlivostí, inovací výrobků a služeb a minimalizací vlivů na životní prostředí. Základem spokojenosti zákazníků je mimo jiné také dobrá informovanost odborné veřejnosti – architektů, projektantů, statiků, stavebních mistrů i dalších pracovníků ve stavebnictví. Právě snaha rozšířit jejich profesní rozhled, informovat je o aktuální situaci na betonářském poli z hlediska legislativy, o možnostech využití jednotlivých produktů, správném zpracování na stavbě a o dalších informacích, které využijí při své každodenní práci, vedla společnost Českomoravský beton k rozhodnutí uspořádat 1. ročník seminářů Beton University.

Co můžete očekávat od seminářů v letošním roce

Na základě získané zpětné vazby účastníků seminářů a průběhu prvního ročníku jsou pro následující druhý ročník Beton University připraveny dva druhy seminářů, které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT i ČKA. Nebude se jednat pouze o seznámení s technickým řešením  a postupy při výstavbě, ale o komplexní informace ze stran nezávislých odborníků vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů budou také praktické poznatky a použití na stavbách.

První seminář pod názvem ­Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích řeší problematiku správného navrhování a provádění podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství, včetně průmyslových podlah. V semináři budou zmíněny vhodné materiály pro nosné a podkladové konstrukce podlah. Dále budou uvedeny nejčastější poruchy nosných    a podkladových vrstev podlah včetně jejich příčin a možného způsobu odstraňování.

Druhý seminář pod názvem ­Betony a pohledové betony nabízí přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, pro které je možno s výhodou navrhnout beton, včetně specifikací vhodného typu betonu pro tyto konstrukce. Dále bude součástí semináře použití betonu, jako architektonického prvku - pohledové plochy, barevnost, včetně příkladů realizací.

Semináře jsou určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, učitele a širokou odbornou veřejnost. Věříme, že připravené specializované témata seminářů splní vaše očekávání. Účast na seminářích je zpoplatněna. Na jednotlivých seminářích je omezená kapacita míst, prosím registrujte se včas! Kompletní program, registrační formulář a další důležité informace naleznete na  www.betonuniversity.cz