Stiebel Eltron nabízí komfortní řešení pro všechny oblasti ohřevu vody, obnovitelných energií a vytápění. Ať si vyberete kterýkoliv jednotlivý výrobek z celého sortimentu Stiebel Eltron, můžeme vám zaručit, že vám vždy zajistí pocit většího pohodlí vašeho domova.
V souvislosti s moderní nízkoenergetickou výstavbou je jednou z produktových skupin, která začíná být pro uživatele velmi zajímavá, kabelová elektrická tepelná technika s odpovídající elektronickou regulací. Tento sortiment značky AEG má v České republice již dlouholetou tradici a např. topné rohože THERMOBODEN se jako první na trhu v ČR začaly aktivně prodávat již v roce 1996.
V návaznosti na zkušenosti z předešlých let v další části upozorníme na přednosti a výhody těchto systémů se zaměřením na perspektivní oblasti kabelové techniky. V závěrečné legendě produktů popíšeme jednotlivé typy výrobků umožňující efektivní využití energií.

Proč kabelové plošné vytápění?

1.    Topné kabelové plochy instalované do stavební hmoty jsou zároveň otopnou soustavou (přímá topná soustava).
2.    Regulace teploty v místnosti na požadovanou hodnotu teploty při použití elektronické regulace se zpětnou vazbou se dvěma teplotními termistorovými NTC čidly měřícími v topné ploše i v prostoru (regulátor FRTD 903). Dynamičtější regulace teploty v porovnání s teplovodními plošnými soustavami (nepřímá topná soustava) – většinou se s kabelovými topnými systémy řeší regulace pro každou místnost zvlášť.
3.    Relativně nízké pořizovací náklady i provozní náklady. Měrný náklad na pořízení, instalaci kabelové plošné topné techniky AEG s regulací – cca 700 Kč/m2 užitné plochy objektu. Uvědomíme-li si, že se jedná o cenu i za topnou soustavu s decentralizovanou regulací, je to velmi příznivé. Roční provozní náklady na odběr elektřiny za vytápění, za přípravu teplé vody a za ostatní spotřebu na dobře zaizolovaný menší rodinný dům (tepelná ztráta 7 kW, vytápěná plocha 120 m2, 2 dospělí + dvě děti,
při nízkotarifní sazbě D 45) se při spotřebě energie do 10000 kWh pohybují do 30 000 Kč.

Společnost Stiebel Eltron, jakožto výrobce a dodavatel elektrotepelné a systémové techniky, může díky svému širokému záběru plošné kabelové vytápění vhodně doplnit nízkoenergetickými ohřívači vody případně rekuperační technikou nebo klimatizacemi s tepelným čerpadlem.

Podlahový topný systém

Nejrozšířenějším a nejdoporučovanějším způsobem pro elektrické plošné kabelové vytápění RD u nás je podlahová topná soustava - hluboká varianta s uložením a fixací topných kabelů do 4cm hloubky vylévaného anhydritu přímo na separační folii nad 4 – 7 cm vrstvou izolace např. polystyrenu – to vše od základní vrstvy podlahy. Materiál anhydrit – hmota na bázi sádrovce má oproti hmotnějšímu betonu lepší termodynamické transportní vlastnosti. Pro rovnoměrné plošné předávání tepla při hloubce uložení kabelů do 5 cm by rozteče mezi topnými kabely neměly přesahovat vzdálenost 10 cm. Pro dnešní moderní výstavbu, kde uvažujeme měrnou tepelnou ztrátu do 25 W/m3, se jako výkonově nejvhodnější řešení nabízí topný kabel s měrným délkovým výkonem 10 W/m. Příslušně k předchozímu pak doporučujeme měrný plošný výkon o velikosti 100 W/m2. Instalovaný měrný topný příkon 100 W/m2 je vnímán pouze jako pohotovostní, náběhový nebo maximální topný výkon. (Mluvíme zde o průměrném topném výkonu za vztažené období). Tento výkon by byl dlouhodoběji využíván při nejnižší venkovní výpočtové teplotě pod – 12 °C. Při posouzení vlivu průměrné venkovní výpočtové teploty v otopném období na přenesený výkon nám však vychází, že průměrná venkovní teplota v zimě okolo 4 °C vyžaduje k udržení tepelné pohody v objektu průměrný měrný topný výkon okolo 60 W/m2 na osazené topné ploše. Při uvažování výše zmíněných skutečností a předpokladů vychází u uvažovaného vytápěného RD aktivní navržená topná podlahová plocha okolo 65 % užitné plochy objektu.
Při takto řešené pokládce je možné použít jako vrchní krytinu laminátovou nebo dřevěnou plovoucí podlahu. Nejčastější krytinou pro tyto případy je však keramická dlažba.

Stěnový topný systém

Pro pasivní domy s tepelnou ztrátou objektu do 6 kW s řízenou výměnou vzduchu nebo s rekuperací můžeme nabídnout zatím ne příliš častý způsob elektrického plošného nízkoenergetického vytápění. Máme zkušenost s dodávkou tohoto systému pro izolačně inverzně pojaté domy – prodyšná silikátová omítka, perlinka, obvodová betonová tenkostěnná skořepinová tvárnice (TRESK – hloubka 20 cm), vzduchová mezera 2 cm, 8 + 10 cm polystyrenu Greywall, topný kabel AEG – HC 800 S 17, fixace do polystyrenu pomocí fixačního Al – pásku HC – FIX, speciální sádrová omítka, pevnostní krycí malba.
Příkladem může sloužit instalace v RD s tepelnou ztrátou 5,4 kW a s podporou centrální rekuperace. Realizováno bylo 6 topných ploch pro 6 místností, při jednotlivých plochách okolo 3 m2 s měrným výkonem 280 W/m2. V tomto případě bylo použito topných kabelů AEG s vyšším měrným délkovým výkonem 17 W/m. Zde byly předepsány rozteče topného kabelu o vzdálenosti 6,5 cm. Protože můžeme uvažovat s vyšší předávací teplotou omítky až 55 °C, může být instalovaný příkon plně využit v topný výkon. Regulace topných ploch je zde řešena polovodičovými triakovými ovladači FTE 902 Sn a centrálním nadřazeným regulátorem teploty.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 111, fax: 235 512 122
e-mail: info@stiebel-eltron.cz, www.aeg-hc.cz