V České republice se přitom jedná o zcela nové řešení tohoto konstrukčního prvku. Realizace je velmi snadná a rychlá. „Celý fragment jsme postavili ve dvou lidech za necelých 15 minut. Pochopitelně zde nechyběl ani doprovodný komentář, v němž popisujeme použitou technologii,“ uvádí Roman Šulista ze společnosti Wienerberger. „Protože víme, že stavebníci čím dále častěji chtějí právě rohové okno, snažili jsme se vyvinout takové stavební řešení, které splňuje všechny technické požadavky a zároveň je realizačně co nejjednodušší,“ dodává Šulista. Další novinkou, která byla na fóru ve spojitosti s realizací rohového okna představena, je inovace překladu Vario. Nyní již stačí použít pouze jediný typ tohoto speciálního překladu, vybavit ho univerzální schránkou a až poté se rozhodnout, zda do něj bude umístěna venkovní roleta či žaluzie.

Další semináře Wienerberger fórum proběhnou v Brně (11.1.), Ostravě (13.1.), Praze (18.1.), Plzni (20.1.) a v Hradci Králové (25. ledna 2011). V daný okamžik je na semináře přihlášeno více než 2 400 lidí. „Zájem účastníků momentálně převýšil možnosti našich sálů v Praze a Brně, proto jsme registraci na semináře v těchto městech již museli uzavřít,“ vysvětluje Ing. Šulista. Další zájemci o účast v těchto městech však nemusejí ztrácet naději. „Na našem webu se mohou předregistrovat a v případě dostatečného zájmu zajistíme další semináře v dodatečných termínech,“ uzavírá Roman Šulista. Semináře jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, účast na nich je zdarma.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz.

Přihlášku je možné odeslat i faxem na číslo 383 826 115, nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice