Projektanti

STAVDATA

Vyrábíte nebo dodáváte stavební materiály? Hledáte nové zákazníky a odbyt pro své výrobky? Chcete, aby se o vašich produktech vědělo? Je pro Vás zajímavý segment dopravního stavitelství? Využijte nabídky nejrozšířenějšího softwaru v odvětví dopravního stavitelství a poskytněte své ceníky produktů všem jeho uživatelům v novém projektu StavData.

Nová verze Aspe 9

V listopadu letošního roku bude mezi uživatele rozeslána nová verze Aspe 9. V jejím případě se jedná o technologický posun zajišťující vyšší rychlost při zpracování dat, vyšší bezpečnost těchto dat a hlavně přibyla celá řada nových funkcí, které zvyšují uživatelský komfort.

VRV a.s. - odborník na vodohospodářskou problematiku

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., je nepochybně jednou z firem s nejstarší tradicí v oboru inženýrských služeb v investiční výstavbě, která kdy v České republice působila (dříve jako státní podnik). V době působení státního investora lze za jejím působením jmenovat především realizaci Vltavské kaskády, Labské vodní cesty a všech významných vodních nádrží v ČR.

Zkušenosti Centroprojektu a.s. z realizace projektů podporovaných EU

Příprava a realizace projektů podporovaných z EU, zaměřených mimo jiné na zlepšení životního prostředí v ČR, byla zahájena po roce 1989 jako předvstupní pomoc kandidátským zemím EU formou několika programů.

Obor hydrotechniky nabírá v posledních letech opět na významu

Mezi důležité stavby technické infrastruktury patří díla pro vodní hospodářství, životní prostředí, energetiku a odpadové hospodářství. Bohaté zkušenosti s navrhováním staveb pro tuto oblast má projektová organizace HYDROPROJEKT CZ a.s., jejímž vlastníkem je švédská firma SWECO. V současné době zájem o tento obor neustále vzrůstá.

METROPROJEKT Praha a.s. staví na zkušenostech, spolehlivosti a záruce ...

Čtenáři našeho odborného titulu dobře vědí, že nosnou specializací společnosti METROPROJEKT Praha a.s. je projektování hlavně pražského metra, tramvajových a železničních tratí. Tato společnost se nemalou měrou podílí i na pozemním stavitelství, a to v oblasti bytové, obchodní a administrativní.

Projekt výstavby budovy FILADELFIE v Praze 4 nabírá na obrátkách

Přijíždíte-li v současné době po přivaděči z dálnice D1 z Brna do Prahy, nemůžete si nevšimnout, že mezi kancelářskými budovami BB Centra začíná vyrůstat další objekt.

Základní škola budoucnosti

Přibyslav je městem s bohatými tradicemi a historií. Dokládá to fakt, že první věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí již z poloviny 13. století.

Modrá, přesto i zelená

Při pohledu na naší planetu z vesmíru převládá modrá barva. I proto se jí říká modrá planeta.

Nové multifunkční centrum v Žilině splní i nejnáročnější požadavky environmentálních krité

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Ľubomír Vais, ředitel společnosti Arch.Design project, a.s.

Moderní podoba tradiční firmy

ARCADIS Geotechnika a.s. (dříve ­Stavební geologie - Geotechnika, a.s.) je největší a nejstarší geotechnická konzultační společnost na českém trhu.

Návrhy a realizace technologií v kamenoprůmyslu

V červenci 2009 uplyne 17 let od založení firmy KOOL Trading, spol. s r. o. v Třešti. Během této doby společnost, zabývající se projektováním, výrobou a montážemi technologických linek pro úpravu nerostných surovin, pásových dopravníků pro vážení a přepravu sypkých hmot a technologických ocelových konstrukcí, prochází procesem úspěšného rozvoje.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. představuje 2 nové obchvaty

V loňském roce byla předána do provozu stavba "Obchvat Českého Těšína". Stručné seznámení se stavbou zaměříme zejména na zajímavé mosty.

AutoTURN - řešení pro simulace pohybů vozidel

VARS BRNO a.s. je v rámci České republiky výhradním distributorem produktů pro oblast návrhů infrastruktury, které vyvíjí společnost Transoft Solutions.

Plánování cyklistické infrastruktury

Veřejnost i samotní její zástupci, kteří berou do svých rukou otěže rozhodování o věcech veřejných, si při sousloví "cyklistická infrastruktura" vybaví většinou pouhé "bezpečné stezky".

Nový projekt, nová výzva...

Hlavním zaměřením společnosti PROfi Jihlava spol s r.o. jsou předprojektové a projektové přípravy staveb s důrazem na stavby inženýrské.

Most u kojeneckého ústavu v Olomouci

Původní most z roku 1920 přes řeku Moravu na ulici U dětského domova v Olomouci byl již v nevyhovujícím a neustále se zhoršujícím stavebně-technickém stavu a nevyhovoval ani hydrotechnickým požadavkům povodí.

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o. - významné realizace poslední doby

Rozhodující činností naší kanceláře je návrh mostních konstrukcí a nosných konstrukcí inženýrských staveb. Další významnou oblastí je zpracování projektů oprav mostů, kdy kromě sanace je navrhováno i jejich zesílení.

Rekonstrukce železničního uzlu Přerov

Význam železničního uzlu Přerov je dán jeho polohou na síti tranzitních železničních koridorů.

Firma Enteria byla na krizi postavená

uvedl v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny její ředitel pro strategii, pan inženýr Ondřej Chládek.

Linio Plan, s.r.o. - Váš spolehlivý partner

Již 16 měsíců se na trhu pohybuje nová firma v oboru projekce silnic, dálnic a mostů. Rozhodli jsme se proto položit pár otázek jejím zástupcům.

Nové spojení II - městský železniční tunel. Možnosti řešení centrální části železničního u

V současné době je železniční infrastruktura, na které je provozována hustá příměstská doprava, postupně optimalizována nebo modernizována. Podílí se na tom i společnost Sudop Praha a.s.

Dálnice D3 "středočeská" z pohledu investorské přípravy

Středočeská část dálnice D3 se řadí ke skupině dopravních staveb, jejichž přijetí částí politického zastoupení a částí veřejnosti není z mnoha různých důvodů možné.

Nový most přes Vltavu v Praze Troji

Dne 30.3.2009 bylo Odborem městského investora MHMP definitivně schváleno řešení Trojského mostu autorů vítězného návrhu z architektonicko-konstrukční soutěže - společností Mott MacDonald Praha (Ing. Ladislav Šašek, CSc, Ing. Jiří Petrák FEng) a Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

Přední česká geotechnická společnost Stavební geologie - Geotechnika

Dne 28. dubna 2009 se zástupci Stavebních a investorských novin měli možnost zúčastnit tiskové konference pořádané ku příležitosti představení nového názvu společnosti.

Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři