Projektanti

Řidiči!Těšte se na modernizaci D1 v úseku Mirošovice – Kývalka podle plánů Pragoprojektu

Úvahy o stavbě československých dálnic vznikly v druhé polovině třicátých let minulého století. S ohledem na rychlou projektovou přípravu stavby dálnice Praha – Brno – Zlín – hranice se Slovenskem bylo možné 2. května 1939 u Újezdu u Průhonic výstavbu dálnic na našem území slavnostně zahájit.

Metroprojekt představil nové atraktivní stanice metra trasy D1 z Nám.Míru do Písnice

Společnost Metroprojekt Praha a.s. dokončila projektovou dokumentaci pro územní řízení trasy I. D úseku Náměstí Míru–Depo Písnice. Základní parametry tohoto úseku byly zmíněny loni v čísle 9/11. Pojďme se společně projít po trase a přibližme si jejich urbanistická řešení a zakomponování do území jižního sektoru Prahy.

Pontex provedl diagnostický průzkum Žďákovského mostu

Most přes Vltavu u zatopené obce Žďákov patří mezi významné ocelové obloukové mosty na světě. Most byl postaven v letech 1962 – 1967 přes tehdy nově budovanou přehradu Orlík a je dodnes se svým rozpětím 330 m největším plnostěnným dvoukloubovým mostem světa, který k zachycení vodorovných sil nepoužívá táhlo.

ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice

Cílem integrovaného dopravního systému (IDS) je zajistit kvalitní dopravní obslužnost území, podmiňující konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného systému jsou čas, cena, pohodlí, spolehlivost a bezpečnost.

ARCADIS Geotechnika  využívá při své práci 3D skenování a modelování

Společnost ARCADIS Geotechnika  a.s. je s již více než 85letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační společností v České republice. Jako jediná firma v ČR disponuje úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví i v geotechnickém a stavebním monitoringu, včetně 3D skenování a modelování.

Představujeme vítěze vnitropodnikové soutěže „Projekt SUDOP PRAHA a.s. roku 2011“

Trochu netradičním představením dalšího železničního projektu modernizované trati na rameni IV. tranzitního železničního koridoru (TŽK) Praha – České Budějovice zpracovaný firmou SUDOP PRAHA a.s. využívá zpracovatel, tedy PROJEKTANT, šanci ukázat kvůli čemu projektantské „řemeslo“ jeho samotného a (snad) i jeho kolegy nejenom živí, ale pořád i baví.

Naše činnost se řídí heslem „Servis bez hranic“

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Milan Skopalík, jednatel společnosti B–projekting, spol. s r. o.

Nízkoenergetické a pasivní rodinné domy postavíte s využitím téměř všech technologií

Nízkoenergetické bydlení. Je to nezbytná nutnost nejbližší budoucnosti nebo jen marketingové harašení firem nabízející využití nejrozmanitějších stavebních technologií či materiálů? Stavět dřevostavbu nebo spíše využít klasických zdicích materiálů?

„Jaderná energetika musí i nadále zůstat významnou součástí energetického mixu ČR“

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Daniel Jiřička, generální ředitel ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Projekt obřího kolesového rýpadla přinesl společnosti NOEN již nejeden úspěch

Skvělý úspěch zaznamenala v letošním 16. ročníku soutěže „Českých 100 nejlepších“ inženýrská společnost NOEN. V kategorii Dynamický růst se umístila mezi osmi nejlepšími z vyhlášených firem.

Nový způsob práce s programy AutoPEN

Softwarová společnost AutoPEN vznikla před více než 20 lety. Po celou tuto dobu podporuje tuzemské projektanty, kteří se zabývají projekcí inženýrských sítí.

Děláme práci, která nás baví a hledáme řešení, která budou bavit vás

VALBEK, spol. s r.o. patří mezi přední projekční kanceláře v oblasti dopravního stavitelství v České republice. Kromě této činnosti také vyvíjí a prodává software ASPE pro řízení staveb. V loňském roce oslavila společnost úspěšných 20 let od svého vzniku.

Nová ocelová lávka dovede chodce až do prostor Nové Karoliny

V samém centru Ostravy, v prostoru bývalé koksovny Karolina, roste od roku 2008 stavba jednoho z největších obchodních a zábavních center v Evropě, Nová Karolina. V letošním roce se podařilo po několikaletém úsilí týmu složenému ze zástupců investora, projektanta a v závěrečné fázi také zhotovitele uvést v život realizaci významné součásti této stavby, dvou lávek pro pěší.

Trasa I.D, úsek Náměstí Míru–Depo Písnice

Minulé století celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstva do měst. Tato koncentrace narůstajícího počtu lidí na omezeném prostoru současně přináší řadu negativních jevů.

Protipovodňová ochrana řeky Moravy v Uherském Hradišti a Starém Městě

Koncepce protipovodňové ochrany podél toku řeky Moravy zahrnuje též stavební objekty, které jsou součástí I. etapy stavby „60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město, zvýšení kapacity koryta“. Investorem protipovodňových úprav je Povodí Moravy, s.p., dokumentaci pro stavební povolení řešila společnost Dopravoprojekt Brno a.s. ve spolupráci se společností HYCOPROJEKT a.s.

Užitečná privátní zóna na www.wavin-osma.cz

Bezplatný software pro projektanty technických zařízení budov a inženýrských sítí

GB-geodezie, kompletní geodetické služby pro dopravní stavitelství

GB-geodezie, spol. s r.o. je jednou z největších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu, počtu zaměstnanců i profesního záběru. Orientuje se na komplexní dodávky služeb v oboru geodezie, opírá se o velmi dobrou znalost řešené problematiky a nabízí dlouhodobé zkušenosti pracovníků svých realizačních týmů. O nabídce jejích služeb jsme si povídali s Ing. Martinem Malcem

Optimalizace dodávek geodetických prací a přínos nových technologií

Současná situace na stavebním trhu, zejména v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, nutí všechny zainteresované subjekty provádět optimalizační opatření. Hledání úspor ale nemusí jednoznačně znamenat krok zpět. Právě naopak, tato situace vyzývá k zamyšlení nad využitím nových postupů a technologií.

Rekonstrukce mostů - asi věčný úkol nejen pro projektanty

Každý, kdo jezdí po českých silnicích, zná dobře jejich často velmi zbědovaný stav. Pochopitelně, že stejně zanedbané jsou i mosty na těchto komunikacích, jen to mnohdy není z jedoucího vozidla tolik vidět a cítit jako výtluky na vozovce.

Systém hospodaření s vozovkou RoSy® PMS

PavEx® Consulting, s.r.o. je společnost zabývající se od svého založení v roce 1996 poradenskou činností pro správce pozemních komunikací na všech úrovních, projekční organizace a dodavatele dopravních staveb.

Mosty na silnici I/38 - Moravské Budějovice - obchvat

Silnice I/38 je součástí základní komunikační sítě České republiky, byla vybudována Marií Terezií před 250 lety jako nejkratší spojnice Vídně a Prahy a v dnešní době je stále nejrychlejší spojnicí těchto dvou měst (ve spojení s D1 z Prahy po 112. km u Jihlavy). Do nedávné doby byla veškerá doprava po silnici I/38 vedena přes město Moravské Budějovice.

Vylehčená zemní konstrukce na rychlostní silnici R6

Stavba rychlostní komunikace R6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo je významná hlavně netradičním řešením přechodu málo únosného podloží unikátní vylehčenou zemní konstrukcí (násypem) podle návrhu ARCADIS Geotechnika a.s. Jedná se o největší vylehčený násyp postavený nejen v ČR, ale podle dostupných informací i v celé Evropě.

Silnice I/42 Brno, VMO MÚK - Svitavská radiála

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je významnou součástí „Základního komunikačního systému“ města Brna.

Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka - Hulín

Stávající silnice I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru sever-jih v údolí řeky Moravy. Cílem bylo převedení stávající vysoké dopravní zátěže ze současné nevyhovující komunikaci I/55 na novou kvalitativně vyšší komunikační síť. Stavbou 5503 se zrealizovala další část rychlostní silnice R55 Olomouc–Břeclav.

Výstavba dálnice D3 pokračuje

Dálnice D3 se po svém dokončení stane velmi důležitým tahem zajišťujícím kapacitní spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech. Investorská příprava dálnice D3 probíhá v souladu s Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010, schváleným usnesením vlády ČR č. 741 ze dne 21. července 1999.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři