Projektanti

Příprava a realizace projektů, spojených s výstavbou

B-Projekting Zlín zajišťuje převážně zpracování dokumentace projektů (DP), a to všechny stupně ve vazbě na zvolenou lokalitu (development area) a z toho vyplývající způsob přípravy a následné výstavby.

CENTROPROJEKT - spolehlivý partner při realizaci Vašich investičních záměrů

Mezi nejvýznamnější průmyslové stavby realizované společností Centroprojekt v celé její historii formou dodávky "na klíč" patřila Výstavba nového závodu OPAL Brankovice na výrobu iniciátorů airbagů do osobních vozů pro švýcarskou firmu EMS-PATVAG.

Elektrické topné rohože THERMO BODEN pro každou podlahu

Podlaha je velmi důležitou částí interiéru, jejíž provedení významně ovlivňuje vzhled místnosti. V dnešní době snižování tepelných ztrát domů a následné přirozené volbě hospodárných systémů vytápění je preferováno nejčastěji nízkoteplotní podlahové vytápění.

Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku SIEDLCE-TERESPOL (Etap I) LOT "B" Łuków - Międ

Železniční trať Siedlce-Terespol je součástí trasy E20 Kunowice-Poznań-Warszava-Terespol. Trasa je zařazena mezi významné železniční tratě a je i součástí tzv. II. panevropského tranzitního koridoru slučujícího nejdůležitější a nejkratší spojení zemí Evropské unie s východem Evropy a Asie.

Modernizacja linii kolejowej nr. 8. Etap I: odcinek Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie i

SUDOP PRAHA a.s. se ke konci roku 2005 zúčastnil veřejné obchodní soutěže na zpracování Koncepcję programmowo-przetrzenej (mezistupeň mezi studií proveditelnosti a dokumentací pro stavební povolení), zpracování dokumentace pro stavební povolení, zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a v neposlední řadě zpracování realizační dokumentace. Stavba byla rozdělena na dvě zadání a to:

Kanalizační sběrač v Oděse

V rámci celosvětového působení firmy Mott MacDonald byla naše česká firma Mott MacDonald Praha pověřena rozvíjet projektově inženýrskou činnost v oblastech dopravního inženýrství a inženýrských staveb v Rusku a na Ukrajině. V regionu pracujeme už čtvrtým rokem a spolupracujeme na půl tuctu významných ruských a ukrajinských projektů. Jedním z nich je právě projekt kanalizačního sběrače v Oděse.

Kanalizační sběrač v Oděse

V rámci celosvětového působení firmy Mott MacDonald byla naše česká firma Mott MacDonald Praha pověřena rozvíjet projektově inženýrskou činnost v oblastech dopravního inženýrství a inženýrských staveb v Rusku a na Ukrajině. V regionu pracujeme už čtvrtým rokem a spolupracujeme na půl tuctu významných ruských a ukrajinských projektů. Jedním z nich je právě projekt kanalizačního sběrače v Oděse.

METROPROJEKT Praha a.s. - síla v projektu a spokojený zákazník

Toto je hlavní motto a vize soukromé akciové společnosti METROPROJEKT Praha, která v příštím roce bude slavit své 40. výročí založení a 19. výročí privatizace na akciovou společnost.

Fasády moderních budov osloví a potěší

Fasády dnešních moderních budov musí splňovat nejen tepelně-technické parametry stanovené normami, ale aby oslovily investory, developery či uživatele těchto budov, musí být rovněž architektonicky zajímavé, barevně vhodně sladěné s ostatními částmi budovy a v neposlední řadě by měly potěšit oko kolemjdoucího.

Architektura musí dobře sloužit člověku

Architektura je běžnou součástí našeho každodenního života. Utváří prostředí ve kterém žijeme a ono pak do jisté míry utváří nás. Pokud je šedá a bez tvaru, připadáme si šedí, malí a bez nápadu i my. Naopak v případě, že má myšlenku, hýři zajímavými tvary, barvami a dokonalým provedením, cítíme se i my důležitějšími, lepšími.

Technologie společnosti HAKOV, spol. s r.o.

Hakov, spol. s r.o. zajišťuje návrh a realizaci aerobních i anaerobních technologií pro likvidaci splaškových i průmyslových odpadních vod s kapacitou od 200 EO do 150 000 EO.

Geodetické služby pro inženýrské sítě

GB-geodezie, spol. s r.o. je jednou z největších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu, počtu zaměstnanců i profesního záběru.

Dálnice D3 "středočeská" z pohledu investorské přípravy

Středočeská část dálnice D3 se řadí ke skupině dopravních staveb, jejichž přijetí částí politického zastoupení a částí veřejnosti není z mnoha různých důvodů možné.

Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři