Projektanti

Odkanalizování aglomerace Dolní Lhota

CENTROPROJEKT a.s. zpracovával v letech 2006-2010 pro projekt odkanalizování aglomerace Dolní Lhota všechny projektové stupně od technicko-ekonomické studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení až po dokumentaci. Projekt je podporován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i z prostředků Zlínského kraje. pro provedení stavby a zadávací dokumentaci.

Zkoušení plynopropustnosti horninových struktur pro účely skladování plynu a ukládání RAO

Společnost Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. ve spolupráci s Centrem experimentální geotechniky Stavební Fakulty ČVUT Praha uspěla se žádostí o poskytnutí účelové podpory v rámci programového projektu výzkumu a vývoje „TIP“ vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nepodceňujte řešení detailů a můžete mít pasivní dům bez zateplení s tloušťkou zdiva pouhý

Propracovanost typových detailů ve spojení s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi řady cihel POROTHERM 44 EKO+ umožňuje zvládnout výstavbu pasivního rodinného domu s tloušťkou zdiva pouhých 44 cm a bez nutnosti toto zdivo dále zateplovat.

Odborná školení software Aspe

Víte, jak nejefektivněji pracovat v Aspe®9? Znáte nové funkce, nové možnosti a nové tiskové sestavy? Víte jak jednoduše převést data z Aspe®8 do Aspe®9?

Pronájem Aspe® - Asperent.eu

Neplaťte, když to není nutné. Nahraďte vysokou počáteční investici pronájmem. Mějte náklady pod kontrolou. Optimalizujte poměr cena - výkon. Mějte přístup k datům odkudkoliv.

Vstupte na FOR ARCHu do 3D reality s POROTHERM domem v dlani

Chystáte se stavět dům nebo jen rekonstruovat či přistavovat? Přijďte se od 21. do 25. září podívat do Prahy – Letňan na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH a seznamte se s novinkami POROTHERM!

Výběrová řízení na stavební zakázky v programu euroCALC 3

Rozpočtový systém euroCALC 3 pro oceňování staveb a stavebních prací představuje pro stavební firmy kvalitní nástroj, umožňující efektivně řešit výběrová řízení na stavební zakázky od vytvoření stavební poptávky až po výběr vítězné firmy.

Zaměření skeletu a fasádního systému přesně a rychle

Kontrola kvality. Určení rovinnosti a svislosti. Milimetrová přesnost. Za běžné geodetické ceny.

Lávka přes Ostravici ve Frýdku-Místku

Lávka se nachází v intravilánu města Frýdek-Místek a překračuje řeku Ostravici s požadovanou hladinou Q100.

Prostředky na výstavbu dopravní infrastruktury nestačí, řešením může být PPP

Při zachování současného systému financování dopravní infrastruktury se do roku 2020 nepodaří vybudovat ani dálnice nejvyšší priority - na brněnských Stavebních veletrzích se diskutovalo o možnostech financování pomocí PPP

Optimalizace při výstavbě silnic a dálnic

Propojení softwarových systémů RoadPAC a DynaRoad s měřícími systémy vysoké přesnosti a nejvyšší garantované kvality. Optimalizací zemních prací bylo ušetřeno 56 miliónů Kč

Tubus Královopolského tunelu je proražen

Dne 25. března 2010 byl slavnostně proražen tubus Královopolského tunelu, který je součásti brněnského velkého městského okruhu (VMO).

Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná pohledem projektanta realizační dokument

Dálnice D47 - Via Moravica představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb, které jsou v současné době v České republice ve výstavbě.

Dálnice D47 - Stavba 4708 Ostrava, Rudná - Hrušov

Úsek dálnice D4708 je atypický tím, že prochází intravilánem města Ostravy, kde se stává integrální součástí základního komunikačního systému města, který je obsažen ve schváleném územním plánu.

Dálnice D47 Stavba 4705 Bělotín - Hladké Životice, Stavba 4706 Hladké Životice - Bílovec

Stavby 4705 a 4706 procházejí oblastí Moravské brány, která tvoří přirozený koridor pro vedení nejdůležitějších dopravních tras a sítí technického vybavení a to jak stávajících, tak výhledových, propojujících Ostravskou aglomeraci s Olomouckým krajem a ostatními oblastmi České republiky.

Již 20 let vám usnadňujeme práci se zakázkami

V počátcích devadesátých let byla snaha zjednodušit v silničním stavitelství metodiku rozpočtování. Cílem bylo dosáhnout větší přehlednosti v rozpočtech a zmenšit pracnost při zpracování jednotlivých nabídek.

Patříme mezi hráče, se kterými je třeba počítat

Rok 2010 je rokem, kdy završíme 20 let založení firmy Valbek. Dá se říci, že to bylo 20 let pilné práce, která přinesla ovoce. Nejen letošní, ale i budoucí sklizně budou úspěšné.

Unikátní řešení zabezpečení železničního uzlu Kolín

Lidé projíždějící železničním uzlem Kolín asi nepřehlédli donedávna čilý stavební ruch.

Centroprojekt podporuje vzdělávání zaměstnanců

Společnost CENTROPROJEKT a. s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice v oblasti staveb průmyslových, energetických, občanských, vodohospodářských, aquaparků a bazénové technologie.

Sledování realizace staveb a nákladový controlling

Zatímco využívání výpočetní techniky v předvýrobní přípravě a sestavení nabídek je dnes již běžnou záležitostí, ve fázi vlastní realizace je sledování průběhu výstavby za pomoci speciálních programů ojedinělé.

Naši budoucnost chceme stavět na tradici, zkušenostech a mladých

Říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Petr Sláčala, ředitel společnosti EGP Invest, spol. s.r.o.

Geodetické služby pro inženýrské sítě

GB-geodezie, spol. s r.o. je jednou z největších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu, počtu zaměstnanců i profesního záběru. Orientuje se na komplexní dodávky služeb v oboru geodezie, opírá se o velmi dobrou znalost řešené problematiky a nabízí dlouhodobé zkušenosti pracovníků svých realizačních týmů.

Významné technické novinky a inovace ve společnosti ARCADIS Geotechnika

Společnost ARCADIS Geotechnika a.s. jako jediná firma v České republice disponuje úplnými vlastními kapacitami v laboratorním a terénním geotechnickém zkušebnictví i v geotechnickém monitoringu staveb.

Garnets Consulting a.s. - funkce správce stavby při realizaci projektů financovaných EU

Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu. Poskytuje služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři