Projektanti

Silnice I/42 Brno, VMO MÚK - Svitavská radiála

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je významnou součástí „Základního komunikačního systému“ města Brna.

Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka - Hulín

Stávající silnice I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru sever-jih v údolí řeky Moravy. Cílem bylo převedení stávající vysoké dopravní zátěže ze současné nevyhovující komunikaci I/55 na novou kvalitativně vyšší komunikační síť. Stavbou 5503 se zrealizovala další část rychlostní silnice R55 Olomouc–Břeclav.

Výstavba dálnice D3 pokračuje

Dálnice D3 se po svém dokončení stane velmi důležitým tahem zajišťujícím kapacitní spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech. Investorská příprava dálnice D3 probíhá v souladu s Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010, schváleným usnesením vlády ČR č. 741 ze dne 21. července 1999.

Libeňský most prošel před rekonstrukcí rozsáhlým průzkumem

Mosty jsou nedílnou součástí dopravních staveb, ať již jde o díla silniční, dálniční nebo na železnici. Kvalitní a optimální návrh mostní konstrukce v souladu s požadavky dnešní doby vyžaduje nejen zajištění vysoké funkčnosti, ale také ekonomické proveditelnosti, zakomponování do krajiny a originálního architektonického ztvárnění.

Další etapa realizace metra trasy „A“ Dejvická - Motol

Prodloužením trasy A metra, ze stanice Dejvická do stanice Motol, pokračuje další úsek výstavby pražského metra. Na studijních pracích vedených a řízených sekcí Útvaru rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy se významně podílel METROPROJEKT Praha, a.s., který pro urbanistické rozvahy zpracovával technicko ekonomické materiály prokazující jejich reálnost.

Modernizace trati Svilengrad - turecká hranice

řešení mostních objektů, most přes řeku Maricu

Silnice I/38 Kolín - obchvat

Projektová, inženýrská a konzultační společnost Sudop Praha a.s. patří již řadu let mezi rozhodující firmy v oblasti projektování staveb dopravní infrastruktury. Tuto problematiku řeší komplexně, ať již jde o stavby pro železnici, silniční či dálniční stavby nebo systémy městské hromadné dopravy.

Silnice I/56 Ostrava Prodloužená Místecká, I. stavba

Přeložka silnice I/56 – Prodloužená ulice Místecká v Ostravě, I. stavba je jednou ze staveb, které zajišťují průtah silnice I/56 od Frýdku-Místku Ostravou.

Konference ČKLOP počtvrté v Praze

10. května 2011 pořádá ČKLOP již 4. odbornou konferenci, která se uskuteční v Praze, v Clarion Congress Hotel. Účastníkům chce konference přinést pohled architektů a projektantů na budoucí trh, novinky i postřehy z praxe.

Cena stavby jako interval

Při dotazu na cenu připravované stavby dnes investor očekává jednoznačné číslo, které je však zejména v prvních fázích přípravy velmi nepřesné. Speciálně v oboru dopravních staveb, kde většinou uplyne mezi prvními studiemi a vypsáním veřejné soutěže několik let, je stanovení jednoho čísla velmi obtížné.

„Správný návrh bazénu dokáže ušetřit nemalé náklady při jeho budoucím provozu“

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny ředitel divize 5 společnosti CENTROPROJEKT a.s., pan Petr Ševela

3M Česko certifikuje montážní firmy

Společnost 3M Česko pořádá certifikační školení zaměřené na projektování a instalaci strukturované kabeláže 3M.

Rychlí ušetří

Ekonomické stavby přinesly ve svém bulletinu důležité varování o vlivech, které mohou po roce 2012 výrazně komplikovat výstavbu nových rodinných domů. Těmto budoucím rizikům se budeme věnovat s hlavním analytikem společnosti, panem Miroslavem Leblem.

City Green Court společnosti Skanska je první budovou s precertifikací LEED Platinum v ČR

Skanska hrdě oznamuje, že vznikající kancelářská budova City Green Court v Praze získala precertifikaci LEED Platinum, což je nejvyšší možná úroveň nejnovější verze systému LEED.

Netradiční a moderní secesní mezonet

Secesní a zároveň velmi moderní byty v centru Prahy a s nádherným výhledem na město? Právě to může nabídnout nový projekt Luxusní mezonety. S tímto unikátním bydlením citlivě zakomponovaným do secesního domu se lze seznámit na www.luxusni-mezonety.cz

AutoPEN - programové vybavení pro projektanty liniových staveb

Současná dynamická doba s sebou přináší řadu moderních metod a progresivních technologií. Nejinak je tomu i v oblasti projekce inženýrských a liniových staveb. Projektanti používají ke své každodenní činnosti celou řadu specializovaných softwarů.

20 let od založení společnosti KONEKO, spol. s r.o.

KONEKO, spol. s r.o. slaví v letošním roce 20. výročí od založení společnosti v roce 1990. Řadí se tak k nejstarším projektovým a inženýrským firmám v oboru vodohospodářských staveb vzniklým po roce 1989.

GB-geodezie nabízí kompletní geodetické služby pro inženýrské sítě

GB-geodezie patří mezi největší geodetické společnosti v České republice. V této oblasti nabízí kompletní služby od A do Z, ať již se jedná o geodetické zaměření pro projektanty včetně případného vyhledání stávajících sítí, vypracování barevných ortofotomap pro širší vztahy a prezentace nebo činnosti na stavbě včetně funkce tzv. „odpovědního geodeta“.

Příprava na plnění nových emisních limitů pro energetiku je nutná!

Platná legislativa (nařízení vlády 146 a 372/2007 Sb.) ve věci plnění emisních limitů provozovateli energetických zařízení předepisuje od 1. 1. 2016 nové, přísnější emisní limity či skupinové emisní stropy energetických zařízení. Některým provozovatelům předepisují již vydaná integrovaná povolení splnění přísnějších emisních limitů ještě před tímto datem.

HYDROPROJEKT CZ a.s., zaměření na kvalitu, inovace a udržitelnost

Odvětví konzultačních služeb je široce odpovědné za plánování, projektování, výstavbu, prověřování a řízení provozu infrastruktury, kterou člověk potřebuje ke své existenci.

3D dokumentace pro efektivní management inženýrských sítí

3D data pro vodárny, plyn, strojírny, energetiku, průmyslové závody

Prodloužení trasy A pražského metra o V. provozní úsek – Dejvická – Motol

Prodloužení trasy A západním směrem se konečně realizuje ze stanice Dejvická do stanice Motol.

Odkanalizování aglomerace Dolní Lhota

CENTROPROJEKT a.s. zpracovával v letech 2006-2010 pro projekt odkanalizování aglomerace Dolní Lhota všechny projektové stupně od technicko-ekonomické studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení až po dokumentaci. Projekt je podporován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i z prostředků Zlínského kraje. pro provedení stavby a zadávací dokumentaci.

Zkoušení plynopropustnosti horninových struktur pro účely skladování plynu a ukládání RAO

Společnost Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. ve spolupráci s Centrem experimentální geotechniky Stavební Fakulty ČVUT Praha uspěla se žádostí o poskytnutí účelové podpory v rámci programového projektu výzkumu a vývoje „TIP“ vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nepodceňujte řešení detailů a můžete mít pasivní dům bez zateplení s tloušťkou zdiva pouhý

Propracovanost typových detailů ve spojení s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi řady cihel POROTHERM 44 EKO+ umožňuje zvládnout výstavbu pasivního rodinného domu s tloušťkou zdiva pouhých 44 cm a bez nutnosti toto zdivo dále zateplovat.

Nejčtenější články
Zobrazit nejčtenější články

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři