Projektanti

City Green Court společnosti Skanska je první budovou s precertifikací LEED Platinum v ČR

Skanska hrdě oznamuje, že vznikající kancelářská budova City Green Court v Praze získala precertifikaci LEED Platinum, což je nejvyšší možná úroveň nejnovější verze systému LEED.

Netradiční a moderní secesní mezonet

Secesní a zároveň velmi moderní byty v centru Prahy a s nádherným výhledem na město? Právě to může nabídnout nový projekt Luxusní mezonety. S tímto unikátním bydlením citlivě zakomponovaným do secesního domu se lze seznámit na www.luxusni-mezonety.cz

AutoPEN - programové vybavení pro projektanty liniových staveb

Současná dynamická doba s sebou přináší řadu moderních metod a progresivních technologií. Nejinak je tomu i v oblasti projekce inženýrských a liniových staveb. Projektanti používají ke své každodenní činnosti celou řadu specializovaných softwarů.

20 let od založení společnosti KONEKO, spol. s r.o.

KONEKO, spol. s r.o. slaví v letošním roce 20. výročí od založení společnosti v roce 1990. Řadí se tak k nejstarším projektovým a inženýrským firmám v oboru vodohospodářských staveb vzniklým po roce 1989.

GB-geodezie nabízí kompletní geodetické služby pro inženýrské sítě

GB-geodezie patří mezi největší geodetické společnosti v České republice. V této oblasti nabízí kompletní služby od A do Z, ať již se jedná o geodetické zaměření pro projektanty včetně případného vyhledání stávajících sítí, vypracování barevných ortofotomap pro širší vztahy a prezentace nebo činnosti na stavbě včetně funkce tzv. „odpovědního geodeta“.

Příprava na plnění nových emisních limitů pro energetiku je nutná!

Platná legislativa (nařízení vlády 146 a 372/2007 Sb.) ve věci plnění emisních limitů provozovateli energetických zařízení předepisuje od 1. 1. 2016 nové, přísnější emisní limity či skupinové emisní stropy energetických zařízení. Některým provozovatelům předepisují již vydaná integrovaná povolení splnění přísnějších emisních limitů ještě před tímto datem.

HYDROPROJEKT CZ a.s., zaměření na kvalitu, inovace a udržitelnost

Odvětví konzultačních služeb je široce odpovědné za plánování, projektování, výstavbu, prověřování a řízení provozu infrastruktury, kterou člověk potřebuje ke své existenci.

3D dokumentace pro efektivní management inženýrských sítí

3D data pro vodárny, plyn, strojírny, energetiku, průmyslové závody

Prodloužení trasy A pražského metra o V. provozní úsek – Dejvická – Motol

Prodloužení trasy A západním směrem se konečně realizuje ze stanice Dejvická do stanice Motol.

Odkanalizování aglomerace Dolní Lhota

CENTROPROJEKT a.s. zpracovával v letech 2006-2010 pro projekt odkanalizování aglomerace Dolní Lhota všechny projektové stupně od technicko-ekonomické studie, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení až po dokumentaci. Projekt je podporován z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i z prostředků Zlínského kraje. pro provedení stavby a zadávací dokumentaci.

Zkoušení plynopropustnosti horninových struktur pro účely skladování plynu a ukládání RAO

Společnost Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. ve spolupráci s Centrem experimentální geotechniky Stavební Fakulty ČVUT Praha uspěla se žádostí o poskytnutí účelové podpory v rámci programového projektu výzkumu a vývoje „TIP“ vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nepodceňujte řešení detailů a můžete mít pasivní dům bez zateplení s tloušťkou zdiva pouhý

Propracovanost typových detailů ve spojení s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi řady cihel POROTHERM 44 EKO+ umožňuje zvládnout výstavbu pasivního rodinného domu s tloušťkou zdiva pouhých 44 cm a bez nutnosti toto zdivo dále zateplovat.

Odborná školení software Aspe

Víte, jak nejefektivněji pracovat v Aspe®9? Znáte nové funkce, nové možnosti a nové tiskové sestavy? Víte jak jednoduše převést data z Aspe®8 do Aspe®9?

Pronájem Aspe® - Asperent.eu

Neplaťte, když to není nutné. Nahraďte vysokou počáteční investici pronájmem. Mějte náklady pod kontrolou. Optimalizujte poměr cena - výkon. Mějte přístup k datům odkudkoliv.

Vstupte na FOR ARCHu do 3D reality s POROTHERM domem v dlani

Chystáte se stavět dům nebo jen rekonstruovat či přistavovat? Přijďte se od 21. do 25. září podívat do Prahy – Letňan na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH a seznamte se s novinkami POROTHERM!

Výběrová řízení na stavební zakázky v programu euroCALC 3

Rozpočtový systém euroCALC 3 pro oceňování staveb a stavebních prací představuje pro stavební firmy kvalitní nástroj, umožňující efektivně řešit výběrová řízení na stavební zakázky od vytvoření stavební poptávky až po výběr vítězné firmy.

Zaměření skeletu a fasádního systému přesně a rychle

Kontrola kvality. Určení rovinnosti a svislosti. Milimetrová přesnost. Za běžné geodetické ceny.

Lávka přes Ostravici ve Frýdku-Místku

Lávka se nachází v intravilánu města Frýdek-Místek a překračuje řeku Ostravici s požadovanou hladinou Q100.

Prostředky na výstavbu dopravní infrastruktury nestačí, řešením může být PPP

Při zachování současného systému financování dopravní infrastruktury se do roku 2020 nepodaří vybudovat ani dálnice nejvyšší priority - na brněnských Stavebních veletrzích se diskutovalo o možnostech financování pomocí PPP

Optimalizace při výstavbě silnic a dálnic

Propojení softwarových systémů RoadPAC a DynaRoad s měřícími systémy vysoké přesnosti a nejvyšší garantované kvality. Optimalizací zemních prací bylo ušetřeno 56 miliónů Kč

Tubus Královopolského tunelu je proražen

Dne 25. března 2010 byl slavnostně proražen tubus Královopolského tunelu, který je součásti brněnského velkého městského okruhu (VMO).

Dálnice D47, stavba 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná pohledem projektanta realizační dokument

Dálnice D47 - Via Moravica představuje jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb, které jsou v současné době v České republice ve výstavbě.

Dálnice D47 - Stavba 4708 Ostrava, Rudná - Hrušov

Úsek dálnice D4708 je atypický tím, že prochází intravilánem města Ostravy, kde se stává integrální součástí základního komunikačního systému města, který je obsažen ve schváleném územním plánu.

Dálnice D47 Stavba 4705 Bělotín - Hladké Životice, Stavba 4706 Hladké Životice - Bílovec

Stavby 4705 a 4706 procházejí oblastí Moravské brány, která tvoří přirozený koridor pro vedení nejdůležitějších dopravních tras a sítí technického vybavení a to jak stávajících, tak výhledových, propojujících Ostravskou aglomeraci s Olomouckým krajem a ostatními oblastmi České republiky.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři