Březovské vodovody - významné zdroje pitné vody pro Brno

Již koncem 19. století se soustředila pozornost vodohospodářů na jižní část Českotřebovské vrchoviny, vyznačující se velkými..

Historie a rozvoj kolektorů na území hl. m. Prahy

Myšlenka ukládání inženýrských sítí do kolektorů není v Evropě žádnou novinkou. Již v roce 1863 byla zahájena výstavba kolektorové..

30.7.2010 / Materiály, Energetika

Úspora stavebních nákladů při výstavbě vodovodních a kanalizačních sítí

Použitím trub z tvárné litiny Buderus OCM/ZMU s obalem cementovou maltou. Trouby z tvárné litiny jsou zevnitř dostatečně chráněny..

NAŠI PARTNEŘI Další partneři